• Novinky

                  • Prevencie, prednášky, besedy

                   10. 4. 2019

                   Aj v tomto školskom roku v rámci prevencie sa konali prednášky spojené s besedou v spolupráci s OR PZ Brezno:

                   Pre žiakov prvých ročníkom bola prezentpvaná téma Prevencia násilia páchaného na deťoch, šikany, sexuálneho zneužívania a detskej pornografie, druhákom téma Riziká práce v zahraničí a obchodovanie s ľuďmi a tretiaci diskutovali na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

                   Všetky prednášky zanechali u našich žiakov pozitívne dojmy. Svedčia o tom aj následné triednické hodiny, na ktorých sa témy naďalej rozvíjali v bohatej komunikácii.

                   Veľká vďaka patrí npor. PhDr.  Slávke Piliarovej z prevencie VO OR PZ Brezno.

                  • Súťaž v obrábaní kovov „Řemeslo Vysočiny 2019“

                   20. 3. 2019

                   V priestoroch odborných dielní Vyššej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy v Žďáre nad Sázavou sa konala tradičná krajská súťaž v odborných zručnostiach „Řemeslo Vysočiny 2019“. Vzhľadom k narastajúcemu nedostatku odborných a technicky vzdelaných pracovníkov v strojárskych firmách možno považovať súťaž za veľmi prestížnu, predstavujúcu skutočné talenty v odbore a zároveň vytvárajúcu priestor pre ich presadenie v praxi v kategórii obrábač kovov – sústruženie. Popri predstaviteľoch technických škôl a odborných učilíšť Kraja Vysočina sa súťaže zúčastnili aj dvaja žiaci tretieho ročníka našej školy, a to Jakub Kurák a Norbert Pavelka. Súťažilo sa v dvoch etapách. Prvá bola výroba súčiastky podľa výkresovej dokumentácie na sústruhu a druhá časť bolo preukázanie vedomostí z teórie obrábania. Odborná porota zložená z pedagogických pracovníkov jednotlivých škôl rozhodla o poradí dvojčlenných tímov a jednotlivcov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak VOŠ a SPŠ zo Žďáru nad Sázavou zo 14 účastníkov. Naši žiaci získali diplom za aktívnu účasť na súťaži. Víťaz postupuje do celoštátnej súťaže, ktorá sa pod názvom „České ručičky“ uskutoční v priebehu jarných mesiacov.

                   V priebehu dvoch súťažných dní mali účastníci možnosť sa vzájomne spoznať a pedagógovia jednotlivých škôl si mohli vymeniť odborné skúsenosti. Žiaci sa zúčastnili aj exkurzie do výrobného podniku ŽDAS Inc.

                   Medzinárodne obsadená súťaž potvrdila skutočnosť, že technické vzdelanie je rovnako dôležité pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny a vzájomné meranie síl prispieva k motivácii budúcich majstrov v týchto odboroch.

                   Do galérie Řemeslo vysočiny 2019 (12.-14.03.2019) boli pridané fotografie.

                  • Z Indie až domov s Trabantom

                   15. 3. 2019

                   12.3.2019 predstavil žiakom svoju ďalšiu dobrodružnú cestu banskobystrický cestovateľ Marek Slobodník. Tentoraz o veľkej ceste domov z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými Trabantmi.

                   Ôsmi cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 17 tisíc kilometrov na jedných z najhorších motorových dopravných prostriedkov.

                  • Lyžiarsky výcvik na Táľoch

                   18. 2. 2019

                   Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP so svojimi prvákmi  v dňoch 11. 2. – 15. 2. 2019 absolvovala zimný výcvikový kurz. Hostilo nás lyžiarske stredisko na Táľoch. Traja inštruktori lyžovania a dvaja snowboardingu sa venovali 37 žiakom našej školy, ktorí boli na rôznych úrovniach lyžiarskych schopností. Od skúsených lyžiarov až po úplných začiatočníkov či už na lyžiach alebo na snowboarde. Výborné počasie s vynikajúcimi podmienkami na lyžovanie striedala vždy perfektne upravená zjazdovka. Pobyt nám spríjemňoval starostlivý personál celého strediska ale aj veľmi chutná strava. Ubytovaní sme boli na hoteli Golf, odkiaľ nás každý deň vozil Skibus na stredisko a späť. Rovnako aj raňajky a večere sme mali na hoteli a v reštaurácii Stodola priamo v lyžiarskom stredisku sme obedovali. V utorok popoludní sme strávili v rámci regenerácie v bazéne a saune na hoteli Stupka. Posledný deň výcviku všetci, konkrétne aj tí, ktorí prvý krát stáli na lyžiach alebo snowboarde, zjazdili aj náročnejší svah a žiaci, ktorí naopak lyžovať vedeli si zdokonalili carwingový oblúk. Celý pobyt si žiaci spestrovali rôznymi aktivitami, hrami, prechádzkami a vzájomne sa spoznali jednotlivé triedy.

                   Môžeme skonštatovať, že tohtoročný lyžiarsky kurz dopadol vynikajúco zo všetkých pohľadov. Vďaka patrí všetkým...

                   Do galérie Lyžiarsky výcvik na Táľoch 11. - 15.02.2019 boli pridané fotografie.

                  • Prezentácia elektrotechnických firiem 12.2.2019

                   12. 2. 2019

                   Dňa 12. februára 2019 sa uskutočnila prezentácia firiem zaoberajúcich sa výrobou a distribúciou elektrotechnických prístrojov a zariadení, ručného náradia a LED svietidiel pre žiakov z III.B triedy.

                   Predstavila sa im firma EATON, ktorej výrobný program tvoria prístroje na ovládanie a istenie elektro-motorov, PLC automaty, rôzne druhy spínacích, ovládacích a signalizačných prvkov. Svoju prezentáciu mala aj firma KNIPEX vyrábajúca ručné náradie, ktoré si žiaci mali možnosť aj vyskúšať. V závere sa prestavil slovenský výrobca LED svietidiel InLED.

                   Žiaci prejavili záujem o prednášanú problematiku, keďže tieto prístroje sú priamo témou ich odborných predmetov. K sledovaniu odborného výkladu boli žiaci motivovaní cenami, ktoré dostali po správnom zodpovedaní otázok z danej problematiky. Škola získala množstvo nových materiálov o výrobkoch a aktivitách prezentovaných firiem.

                   Do galérie Prezentácia elektrotechnických firiem 12.2.2019 boli pridané fotografie.

                  • Chutne, pestro, zdravo - Deň zdravej výživy očami žiakov

                   4. 2. 2019

                   Dňa 31.1.2019 sme mali na škole okrem odovzdávania polročného vysvedčenia aj program ktorý sa zameriaval na zdravú výživu. Preto sme si tento deň pomenovali ako Deň zdravej výživy. Do tohto programu sa nám zapojilo šesť tried, v ktorých žiaci pripravili zdravé a nevarené jedlá podľa ich predstáv a chutí. V triedach prebiehala úzka spolupráca, každý sa snažil ohromiť porotu nielen chuťou, ale aj v niektorých prípadoch aj veľmi zaujímavým výzorom. Osobne musím povedať, že v niektorých triedach naozaj zapojili fantáziu a aj sa im podarilo urobiť z jedla zaujímavé umelecké dielo. Pri rozhodovaní nám dali skutočne zabrať, ale nakoniec sa na prvých troch miestach umiestnili tí čo do toho dali naozaj svoju snahu a vedomosti a to boli tieto triedy: na prvom mieste I.A, na druhom mieste III.A a na treťom mieste skončila II.B.

                   Do galérie Deň zdravej výživy 31.1.2019 boli pridané fotografie.

                  • Krajské kolo v stolnom tenise

                   30. 1. 2019

                   Dňa 29. 1. 2019 sa v Lučenci uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise. Naši chlapci po úspešnom okresnom kole postúpili na túto súťaž. Zúčastnilo sa osem najlepších družstiev z celého banskobystrického kraja. Chlapci bojovali najlepšie ako vedeli v každom zápase, ale kvalita súperov bola jednoznačne na vyššej úrovni. Aj keď sa im nepodarilo zaznamenať lepší výsledok a umiestnenie, odchádzali s dobrým pocitom, že si mali možnosť zahrať stolný tenis s ligovými profesionálmi, čo nieje na škodu do budúcna. Školu reprezentovali: Dominik Šmiheľ, Dávid Štubniak a Vratko Tomek z III.A a Jakub Hazucha z I.B. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy...

                  • Olympiáda z anglického jazyka

                   17. 1. 2019

                   Dňa 16.1.2019 nás reprezentoval Maroš Benda, žiak III.B triedy, v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka. Umiestnil  sa na krásnom 2. mieste. Gratulujeme Maroš a ďakujeme za reprezentáciu. Sme radi, že naši žiaci sú zruční nielen v odborných predmetoch, ale dosahujú vynikajúce výsledky aj v cudzom jazyku.

                • Školský autobus

               • Škola žiakom ponúka

                • moderný Školský vzdelávací program,
                • bezplatné vzdelávanie,
                • štúdium prepojené s praxou,
                • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
                • kvalifikovaný pedagogický zbor,
                • moderné metódy vzdelávania,
                • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
                • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
                • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
                • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
                • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
                • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
                • bezplatne školský autobus,
                • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
                • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
                • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
                • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
                • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
                • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
               • Napíšte nám

                Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
                komunikujem so serverom, počkajte, prosím
               • Kalendár

               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje
               • Projekty

               • Partneri

               • Linky pomoci

                • linka detskej dovery
                • Linka dôvery Nezábudka
                • IPcko
                • Stalo sa to.sk
                • nenormalne.sk/
                • linka detskej istoty
                • dobralinka
               • Počítadlo návštev

                Počet návštev: 4981005