• Ukážkové testy na prijímacie skúšky

   • Kliknutím na tento odkaz sa presuniete na stránku s online testami:

    >>> Ukážkové testy na prijímacie skúšky <<<

    POSTUP PRIHLÁSENIA:

    1. Vložte kód školy = sgzpodbrezova
    2. zvoľte Triedu = ZS
    3. Žiak = ZS ZS
    4. Heslo = ZS

    Heslo ZS sa píše s veľkými písmenami!