• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Krajské kolo

    • 1. miesto
    • Futsal · Krajské kolo · 2019/2020
  • Okresné kolo

    • 1. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2019/2020
    • chlapci

    • 1. miesto
    • Basketbal · Okresné kolo · 2019/2020
    • Michal Caban, Roland Galčík

    • 1. miesto
    • Bbedminton žiaci SŠ · Okresné kolo · 2019/2020
  • 2017/2018

  • Krajské kolo

    • Norbert Pavelka

    • 3. miesto
    • Zenit v strojárstve 19. ročník · Krajské kolo · 2017/2018
    • Jakub Muránsky

    • 2. miesto
    • Zenit v strojárstve 19. ročník · Krajské kolo · 2017/2018
  • 2008/2009

  • Celoštátne kolo

    • Cena Ing. Františka Tótha za rozvoj súkromného školstva na Slovensku

    • Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
    • · Celoštátne kolo · 2008/2009
  • 2005/2006

    • Čestné uznanie za účasť na výstave Mladý tvorca 2006

    • Ministerstvo hospodárstva
    • Mladý tvorca 2006 · Celoštátne kolo · 2005/2006