• Rada školy

  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 • Predsedníctvo rady školy

   • Ing. Mária Niklová
   • Ing. Mária Niklovádelegovaná za zriaďovateľa, predsedníčka rady školy
   • Ing. Vladimír Soták ml.
   • Ing. Vladimír Soták ml.delegovaný za zriaďovateľa, podpredseda rady školy
 • Členovia rady školy

   • Ing. Martin Domovec
   • Ing. Martin Domovecdelegovaný za zriaďovateľa
   • Mgr. Ivana Weisová
   • Mgr. Ivana Weisová delegovaná za zriaďovateľa
   • Ing. Samuel Cipciar
   • Ing. Samuel Cipciarzvolený za pedagogických zamestnancov SSOŠH ŽP
   • Bc. Lenka Baranová
   • Bc. Lenka Baranovázvolená za nepedagogických zamestnancov
   • Iveta Šubová
   • Iveta Šubovázvolená za rodičov SSOŠH ŽP
   • Katarína Jechová
   • Katarína Jechovázvolená za rodičov SSOŠH ŽP
   • Mgr. Darina Gillová
   • Mgr. Darina Gillová zvolená za rodičov SG ŽP
   • Matej Morong
   • Matej Morongzvolený za žiakov SG ŽP