• Novinky

                 • Výchovný koncert
                  • Výchovný koncert

                   1. 6. 2018

                   Hudobno-výchovný koncert “Svet peňazí” sa venoval financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Program sa dotýkal tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. Obsah bol obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo.

                   Predstavenie splnilo Všetky naše očakávania po odbornej aj kultúrnej stránke.

                   Ďakujeme umeleckej agentúre AmOs a našim žiakom, ktorí sa správali slušne a reprazontovali tým naše školy na dobrej úrovni. p. Honková

                   fotodokumentácia

                 • E-testovanie
                  • E-testovanie

                   29. 5. 2018

                   Naša škola ako každoročne, tak aj v mesiaci máj 2018 využila ponuku na zapojenie sa do školských e-testovaní, ktoré NÚCEM pripravil v systéme e-Test.

                   V období od 2. do 31. mája 2018 využívali pripravené elektronické testy pre stredné školy testy z vyučovacích jazykov, matematiky, finančnej gramotnosti a cudzích jazykov.

                   Testovania sa zúčastnili žiaci II.B, III.A, III.B.

                   foto - dokumentácia

                    

                    

                 • Aktivity počas maturitného týždňa......
                  • Aktivity počas maturitného týždňa......

                   29. 5. 2018

                   Týždeň, v ktorom žiaci končiacich ročníkov prezentovali svoje vedomosti pred maturitnými komisiami, žiaci nižších ročníkov svoje lavice vymenili za prírodu, múzea, hrad a kaštieľ.

                   Aktivita č.1: športové aktivity, účelové cvičenia,

                   aktivita č.2: Tihániovský kaštieľ,

                   aktivita č.3: Zvolenský hrad,

                   aktivita č.4: Lesnícke múzeum Zvolen,

                   aktivita č.5: šípkarský turnaj Datart Club Brezno,

                   aktivita č.6: vyhliadková veža Zbojská.

                   Aktivity sa týkali tried I.C, II.A, II.B.

                    

                   foto - dokumentácia

                    

                    

                 • ŠOK! Extrémizmus v SSOŠH!
                  • ŠOK! Extrémizmus v SSOŠH!

                   29. 5. 2018

                   Všetci ste určite pri prečítaní titulky zmeraveli alebo ostali rozčúlení. Nebojte sa. V SSOŠH sa v piatok 27.04.2018 extrémizmus vyskytol, ale iba v priestoroch klubovne, kde mali žiaci II.A a II.B odbornú prednášku pod vedením JUDr. Novodomcovej.Prednáška bola zameraná na viacero foriem vyhroteného prejavovania sa jednotlivcov a skupín voči spoločnosti, taktiež nazývaný aj extrémizmus. Po odprezentovaní týchto foriem a skutočných tragických príbehov, ktoré sa stali v 90-tych rokoch na Slovensku, ostali trošku žiaci zhrození. Zistili, že nielen vizuálnou propagáciou je možné si všimnúť extrémistov, ale aj niektorými symbolmi a dokonca aj hudbou, ktorú počúvajú. V súčasnej dobe o intolerancii týchto ľudí ku spoločnosti sa vieme dostať ku viacerým zdrojom, ktoré nám poskytujú informácie zo širokej škály. Po konci prednášky mali žiaci priestor na besedu, ktorá bola spojená so zakázanými a povolenými symbolmi a názvami na Slovensku. Pevne verím, že žiaci si odniesli veľa nových informácii o stále aktuálnej téme, ktorá na Slovensku nie je tak veľmi rozšírená ako v okolitých krajinách.

                   Ing. Zuzana Bandošová učiteľka odborných predmetov

                 • SPRÁVA Z MESTSKÉHO ÚRADU Z BREZNA
                  • SPRÁVA Z MESTSKÉHO ÚRADU Z BREZNA

                   29. 5. 2018

                   Dňa 20.4.2018 sa uskutočnila v rámci maturitného týždňa spoločenská akcia samospráva od „A po Z“, kde žiaci I.C, II.A a II.B spoznávali o čom je samospráva v Brezne a ako funguje ako celok .Pred prvým vstupom do mestského úradu v Brezne sme si dali spoločné fotku, potom sme sa následnepresunuli do prezenčnej miestnosti určenej pre návštevníkov príslušného úradu, kde žiakom sa žiakom prihovoril pán prednosta mestského úradu Mgr. Martin Juhaniak a pani zástupkyňa primátora PhDr. Petrou Dzurmanovou. Vysvetliliz čoho sa skladá samospráva, ako je financovaná koľko poslancov má mestské zastupiteľstvo atd. Následne sme sa presunuli do útrob mestského zastupiteľstva kde si žiaci na modelovej situácii vyskúšali ako v praxi funguje hlasovanie v mestskom zastupiteľstve, ako sa dávajú faktické pripomienky, ako sa dáva pozmeňujúci návrh a nakoniec sa pýtali to čo ich v meste Brezno najviac trápi a sužuje. Na tieto otázky im odpovedal pán poslanec Juhaniak, medzi iným sa dozvedeli či sa bude robiť fasáda na hoteli Ďumbier na námestí Brezna, aké má plány investor s bývalými kasárňami a mnoho ďalších informácií na ktoré sa pýtali. Po skončení tejto akcie sme sa presunuli do horehronského múzea, kde sme objavovali krásy drevárskych výrobkov a ich umelecké stvárnenie. Samozrejme aj s tejto akcie sme si spravili pár foto záberov, ktorési môžete pozrieť na stránkach našej školy.p. Kabáč

                   FOTO

                 • Nové ďakujem je na svete.....
                  • Nové ďakujem je na svete.....

                   29. 5. 2018

                   výstavisko v Nitre

                   Aj štvrté miesto z Majstrovstiev Slovenska v CNC frézovaní je úspechom.Napriek vynaloženému úsiliu sme medailu nezískali.Po výborne zvládnutej minuloročnej kvalifikácií sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC programovaní. Zástupcom našej SSOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová bol Dávid Pompura, žiak II. ročníka v odbore Mechanik mechatronik. Najúspešnejší mladí programátori sa stretli v priamom súboji 25. – 27. apríla 2018 v priestoroch nitrianskeho Výstaviska, ako súčasť Veľtrhu práce EuropeanJobDays 2018 a súčasne aj prezentácie činnosti stredných odborných škôl Mladý tvorca.Týždeň pred samotnou súťažou sme sa na tréningu v Dubnici nad Váhom mali možnosť zoznámiť a vyskúšať si funkcie a parametre frézovačky EMCO MILL 260. Keďže na našej škole máme k dispozícií podstatne menšiu frézovačku EMCO MILL 55, tak možnosť tréningu sme sa snažili maximálne využiť. Potom prišiel priestor na dolaďovanie detailov pre nastavenie nulového bodu, parametrov rýchlosti otáčok a posuvov nástrojov, ako aj určenie stratégie na samotnú súťaž. Samotná súťaž sa tešila veľkému záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Súťažné výkresy tvorili renomovaní experti z Rakúska, odpečatili ich až pri otvorení súťaže. Náš zástupca Dávid, mal rovnako ako všetci ostatní súťažiaci k dispozícií 4 hodiny, počas ktorých si musel poradiť s nastavením CNC frézovačky (zameranie nulového bodu, osadenie nástrojov, nastavenie parametrov a dĺžkových korekcií pre jednotlivé nástroje), prečítať si výkres, vypočítať tolerované odchýlky rozmerov, určiť poradie pracovných operácií, vytvoriť dva hlavné a štyri podprogramy na základe ktorých reálne vyhotoviť súčiastku. Situáciu sťažovalo mimoriadne rušné prostredie, ale najmä nedostatok času. Dávid Pompura sa však s neľahkými úlohami popasoval najlepšie ako vedel a získal štvrté miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní. Okrem rešpektu a uznania si vybojoval vecné ceny. Zásluhou umiestnenia v prvej trojici sme získali pre školu softvér, ktorý nám umožní kvalitne pripravovať ďalších, verím že rovnako úspešných žiakov. Za úspech považujem, že sa do finálovej osmičky dokázal prebojovať z kvalifikácie, ktorej sa zúčastnilo 28 škôl. Všetkým, ktorí sme sa podieľali na jeho príprave urobil svojim umiestnením Dávid radosť, prajeme mu aby v programovaní naďalej napredoval.Ing. Miroslav Hruška, 30.4.2018

                    

                 • SSOSH ŽP - Mladý tvorca Nitra
                  • SSOSH ŽP - Mladý tvorca Nitra

                   29. 5. 2018

                   Našu školu sme predstavili aj v Nitre na výstave "Mladý tvorca 2018"Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.

                   Nitra objektívom

                 • Deň narcisov
                  • Deň narcisov

                   12. 4. 2018

                   Aj naša škola sa s radosťou zapojí.........


                   Jednoduché ĎAKUJEM......za poskytnuté príspevky na dobrú vecvýsledná suma 144,92 eur putuje tým, ktorí ju potrebujú 13. apríl 2018 DEŇ NARCISOV

                 • Ďalší úspech našich futbalistov.....
                  • Ďalší úspech našich futbalistov.....

                   12. 4. 2018

                   Ďalší postup našich športovcov...

                   Tentokrát víťazstvo na okresnom kole vo veľkom futbale žiakov SŠ. Spoločný tím v zložení futbalistov: Babka Viktor, Blaho Jozef, Bubelíny Šimon, Caban Michal, Galčík Roland, Geschwandtner Samuel, Hronček Adam, Jurášek Matúš, Kubinec Miroslav, Kvetko Dávid, Ludha Samuel, Molčan Dominik, Stančík Matej, Svetlošák Patrik, Ustaník Peter. Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. p. Peťková

                 • 7. miesto......
                  • 7. miesto......

                   12. 4. 2018

                   7. miesto na majstrovstvách Slovenska vo futsale žiakov SŠ je výsledkom snaženia žiakov:

                   Bubelíny Šimon – III.A, Geschwandtner Samuel I.A, Horváth Daniel IV.A, Jurášek Matúš IV.B, Lavrík Kevin IV.B, Ludha Samuel I.A, Molčan Dominik III.A, Švantner Roman IV.B, Ustaník Peter I.A.

                   Svoju bojovnosť ukázali v športovej hale Mladosť, Trnavská cesta 39 Bratislave.

                   Ďakujem za reprezentáciu školy.

                   p. Peťková

                • Školský autobus

               • Škola žiakom ponúka

                • moderný Školský vzdelávací program,
                • bezplatné vzdelávanie,
                • štúdium prepojené s praxou,
                • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
                • kvalifikovaný pedagogický zbor,
                • moderné metódy vzdelávania,
                • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
                • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
                • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
                • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
                • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
                • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
                • bezplatne školský autobus,
                • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
                • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
                • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
                • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
                • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
                • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
               • Napíšte nám

                Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
                komunikujem so serverom, počkajte, prosím
               • Kalendár

               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje
               • Projekty

               • Partneri

               • Linky pomoci

                • linka detskej dovery
                • Linka dôvery Nezábudka
                • IPcko
                • Stalo sa to.sk
                • nenormalne.sk/
                • linka detskej istoty
                • dobralinka
               • Počítadlo návštev

                Počet návštev: 4980996