• Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

   • Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová vznikla 1. januára 2020 spojením

    ktoré tvoria jej organizačné zložky. 

    Súčasťou školysú Súkromný školský internát a Súkromná výdajná školská jedáleň.