• História školy

    • Historický vývoj železiarstva v našom okolí najmä v Hronci, Piesku a Podbrezovej začiatkom 19.storočia vyústil do vzniku komplexu železiarní známom pod menom „ Hrončiansky komplex". Výučba učňov pre potreby podniku bola do konca 30. rokov vecou súkromných podnikateľov. Uskutočňovala sa cez živnostenské formy výučby. Organizovaná príprava mládeže na robotnícke povolania bola zabezpečovaná v závodnej učňovskej škole v Podbrezovej. V banskej a hutnej účastinnej spoločnosti na Piesku začala 12.10.1937.V tomto roku bolo prijatých prvých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Výučba prebiehala v závodnej učňovskej škole podľa platných učebných plánov. Do roku 1944 absolvovalo školu približne 200 chlapcov.

     Od 1.1.1951 bol závod Piesok vyčlenený zo Stredoslovenských železiarní a z neho bol vytvorený samostatný podnik. Od 1.9.1957 vzniklo Odborné učilište Piesok, ktoré sa v roku 1978 pretransformovalo na Stredné odborné učilište Piesok. Do jeho pôsobnosti bolo zaradené miestne odlúčené pracovisko v Podbrezovej.

     V školskom roku 1985/86 bolo s MOP Podbrezová utvorené SOU hutnícke Podbrezová, ktoré sa od septembra presťahovalo do komplexu nových budov.

     V júni 1996 na základe delimitačného protokolu sa SOU strojárske Piesok zlúčilo s SOU hutníckym Podbrezová.

     Od 1.9.2003 sa SOU hutnícke pretransformovalo na súkromné učilište a jeho zriaďovateľom sa stali Železiarne Podbrezová a.s.

     Za toto obdobie na našej škole vyštudovalo viac ako 8000 študentov

     Z uvedených faktov vyplýva, že naše SSOUh je priekopníkom v racionalizácii SOU. Zabezpečujeme potreby regiónu Horehronia na základe požiadaviek rodičov a trhu práce.

      

      

     Počas histórie učilišťa sa vo vedení vystriedali nasledovní vedúci a riaditelia:

     Ing.Švejna Miroslav 1937-1940

     Schuster Rudolf 1941-1944

     Percian Alexander 1941-1944

     Ing.Štolc J. 1941-1944

     Dobrík Ľudovít 1945-1947

     Kramárik Štefan 1947-1948

     Chromek Ján 1949-1951

     Bulla Ladislav 1952-1955

     Urblík Ondrej 1956-1958

     Turňa Anton 1959-1961

     Mázik Milan 1961-1963

     Buran Jozef 1963-1965

     Mázik Milan 1965-1974

     Kriváň Rudolf 1975-1980

     Ing. Štubňa Ivan 1980-1989

     Ing. Rosiar Samuel 1985-1990/Lopej/

     Ing. Gerthoffer Ján 1990-1995/Piesok/

     Ing. Mlynarčík Peter 1990-1991/Lopej/

     Ing. Lukáč Emil 1992-2002

     Ing. Pavlusová Anna 2002