• Ponuka krúžkov v šk. roku 2022/2023

   • FITNESS

    Krúžok zameraný na pohyb a zdravie

    Vedie: Mgr. Ľudmila Peťková

     

    HRAVÁ ELEKTRONIKA

    Krúžok zameraný na získanie odborných spôsobilostí v oblasti elektroniky hravou formou

    Vedie: Mgr. Rastislav Marko

     

    JA A AUTOMOBIL

    Krúžok zameraný na získanie základných informácií ohľadom automobilov

    Vedie: Mgr. Vlastimil Veverka

     

    KRESLENIE A VÝROBA NA PC, 3D TLAČ A MULTIVÝROBA

    Krúžok zameraný na strojársku výrobu a 3D modelovanie.

    Vedie: Ing. Ivan Majer

     

    MOTO MECHANIK

    Krúžok zameraný na získanie zručností v oblasti mechatroniky.

    Vedie: Ján Glemba

     

    ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

    Krúžok zameraný na pohyb a zdravie

    Vedie: Mgr. Renáta Briedová

     

    VARENIE

    Krúžok zameraný na získanie kompetencií v kuchyni

    Vedie: Mgr. Ľubica Žabková

     

    BIOLÓGIA INAK

    Krúžok zameraný na rozšírenie vedomostí v oblasti biológie

    Vedie: Mgr. Miroslava Svinčiaková

     

    ČITATEĽSKÝ A ŽURNALISTICKÝ KRÚŽOK

    Krúžok zameraný na čitateľskú gramotnosť a tvorbu školského časopisu Lopejík

    Vedie: Mgr. Štefan Fedor

     

    MATEMATIKA PRE KAŽDÉHO

    Krúžok zameraný na rozšírenie vedomostí v oblasti matematiky

    Vedie: Mgr. Martina Završanová

     

    PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK

    Krúžok zameraný na rozšírenie vedomostí v oblasti prírodných vied a životného prostredia

    Vedie: Mgr. Marina Stieranková

     

    ANGLICKY HOVORIACE KRAJINY

    Krúžok zameraný na priblíženie problematiky reálií anglicky hovoriacich krajín

    Vedie: Ing. Iveta Bruončová

     

    ROČENKA SSŠ ŽP

    Krúžok zameraný na tvorbu školskej ročenky na SSŠ ŽP

    Vedie: Mgr. Katarína Tajbošová

     

    FUTBAL PRE KAŽDÉHO

    Vedie: PaedDr. Michal Budovec

     

    BIATLON A ZDRAVOTNÁ A TELESNÁ VÝCHOVA

    Vedie: Mgr. Peter Kazár