• Vedenie školy

    • Ing. Miriam Pindiaková
    • Ing. Miriam Pindiakováriaditeľka školypindiakova@ssosh.sk, 0911 561 035
    • Mgr. Juraj Čief
    • Mgr. Juraj Čiefzástupca riaditeľky pre SSOŠH ŽPcief@ssosh.sk, 0911 570 232
    • Mgr. Jozef Zákalický
    • Mgr. Jozef Zákalickýzástupca riaditeľky pre praktické vyučovaniezakalicky@ssosh.sk, 0903 794 705
    • Ing. Viktor Kán, PhD
    • Ing. Viktor Kán, PhDhlavný majster odbornej výchovykan@ssosh.sk, 0911 095 138
    • Mgr. Ludmila Peťková
    • Mgr. Ludmila Peťkovázástupkyňa riaditeľky pre výchovu mimo vyučovaniapetkova@ssosh.sk, 0911 676 988
    • Ing. Zdenka Jakočková
    • Ing. Zdenka Jakočkovávedúca technicko-ekonomického úsekujakockova@ssosh.sk, 0903 741 736
  • Pedagogickí zamestnanci

    • Ing. Eva Dikaszová
    • Ing. Eva Dikaszováučiteľkadikaszova@ssosh.sk, 0911 701 019
    • Mgr. Darina Gillová
    • Mgr. Darina Gillováučiteľkagillova@ssosh.sk, 0911 561 028
    • Ing. Lucia Gubárová
    • Ing. Lucia Gubárováučiteľkagubarova@ssosh.sk, 0911 561 014
    • Mgr. Erika Kánová
    • Mgr. Erika Kánováučiteľkakanova@ssosh.sk, 0903 702 375
    • Mgr. Danica Kvačkajová
    • Mgr. Danica Kvačkajováučiteľkakvackajovad@ssosh.sk, 0911 560 059
    • Ing. Peter Perun, PhD
    • Ing. Peter Perun, PhDučiteľperun@ssosh.sk, 0911 561 009
    • Ing. Rastislav Marko
    • Ing. Rastislav Markoučiteľmarko@ssosh.sk, 0911 561 015
    • Ing. Ivan Majer
    • Ing. Ivan Majeručiteľmajer@ssosh.sk, 0911 561 022
    • Ing. Juraj Pôbiš
    • Ing. Juraj Pôbišučiteľpobis@ssosh.sk, 0911 085 501
    • Mgr. Marta Sahin
    • Mgr. Marta Sahinučiteľkasahin@ssosh.sk, 0911 570 274
    • Ing. Ivan Štubňa
    • Ing. Ivan Štubňaučiteľstubna@ssosh.sk, 0911 561 029
    • Mgr. Romana Dovalová
    • Mgr. Romana Dovalováučiteľkadovalova@ssosh.sk, 0911 561 020
    • Mgr. Katarína Tajbošová
    • Mgr. Katarína Tajbošováučiteľkatajbosova@ssosh.sk, 0911 570 207
    • Ing. Samuel Cipciar
    • Ing. Samuel Cipciarmajster odbornej výchovycipciar@ssosh.sk, 0903 586 000
    • Mgr. Branislav Fraňo
    • Mgr. Branislav Fraňomajster odbornej výchovyfrano@ssosh.sk, 0911 095 140
    • Ján Molčan
    • Ján Molčanmajster odbornej výchovymolcan@ssosh.sk, 0911 095 139
    • Ján Glemba
    • Ján Glembamajster odbornej výchovyglemba@ssosh.sk, 0911 095 134
    • Bc. Radoslav Kabáč
    • Bc. Radoslav Kabáčmajster odbornej výchovykabac@ssosh.sk, 0911 095 136
    • Bc. Tibor Kňazovický
    • Bc. Tibor Kňazovickýmajster odbornej výchovyknazovicky@ssosh.sk, 0911 095 137
    • Róbert Králik
    • Róbert Králikmajster odbornej výchovykralik@ssosh.sk, 0911 095 135
    • Mgr. Vlastimír Veverka
    • Mgr. Vlastimír Veverkamajster odbornej výchovyveverka@ssosh.sk, 0911 561 007
    • Mgr. Renata Briedová
    • Mgr. Renata Briedovávychovávateľka0910 589 377
    • Mária Kandráčová
    • Mária Kandráčovávychovávateľka0910 589 401
    • Zuzana Lacková
    • Zuzana Lackovávychovávateľka0910 589 532
    • Mgr. Anna Turňová
    • Mgr. Anna Turňovávychovávateľka0910 589 539
    • Mgr. Ľubica Žabková
    • Mgr. Ľubica Žabkovávychovávateľka0910 589 398
  • nepedagogickí zamestnanci

    • Bc. Lenka Baranová
    • Bc. Lenka Baranovásekretárka riaditeľkybaranova@ssosh.sk
    • Bc. Zuzana Högerová
    • Bc. Zuzana Högerovámzdová a všeobecná účtovníčka, pokladníčka, personálna referentkahogerova@ssosh.sk
    • Dáša Lehocká
    • Dáša Lehockáúčtovníčkalehocka@ssosh.sk
    • Ing. Ján Nepšinský
    • Ing. Ján Nepšinskýsprávca budovnepsinsky@ssosh.sk