• Vedenie školy

    • Ing. Miriam Pindiaková
    • Ing. Miriam Pindiakováriaditeľka školypindiakova@ssosh.sk
    • Mgr. Juraj. Čief
    • Mgr. Juraj. Čiefzástupca riaditeľky pre SSOŠH ŽPcief@ssosh.sk
    • Mgr. Jozef Zákalický
    • Mgr. Jozef Zákalickýhlavný majster odbornej výchovyzakalicky@ssosh.sk
    • Mgr. Ludmila Peťková
    • Mgr. Ludmila Peťkovázástupkyňa riaditeľky pre výchovu mimo vyučovaniapetkova@ssosh.sk
    • Ing. Zdenka Jakočková
    • Ing. Zdenka Jakočkovávedúca technicko-ekonomického úsekujakockova@ssosh.sk
  • Pedagogickí zamestnanci

    • Ing. Peter Flaška
    • Ing. Peter Flaškaučiteľflaska@ssosh.sk
    • Mgr. Darina Gillová
    • Mgr. Darina Gillováučiteľkagillova@ssosh.sk
    • PhDr. Kristína Homolová
    • PhDr. Kristína Homolováučiteľkahomolova@ssosh.sk
    • Mgr. Erika Kánová
    • Mgr. Erika Kánováučiteľkakanova@ssosh.sk
    • Mgr. Danica Kvačkajová
    • Mgr. Danica Kvačkajováučiteľkakvackajovad@ssosh.sk
    • Ing. Vlasta Kyseľová
    • Ing. Vlasta Kyseľováučiteľka/majsterka odbornej výchovykyselova@ssosh.sk
    • Ing. Rastislav Marko
    • Ing. Rastislav Markoučiteľmarko@ssosh.sk
    • Ing. Ivan Majer
    • Ing. Ivan Majeručiteľmajer@ssosh.sk
    • Ing. Marta Orolínová
    • Ing. Marta Orolínováučiteľkaorolinova@ssosh.sk
    • Ing. Juraj Pôbiš
    • Ing. Juraj Pôbišučiteľpobis@ssosh.sk
    • Mgr. Marta Sahin
    • Mgr. Marta Sahinučiteľkasahin@ssosh.sk
    • Ing. Ivan Štubňa
    • Ing. Ivan Štubňaučiteľstubna@ssosh.sk
    • Mgr. Janka Štulajterová
    • Mgr. Janka Štulajterováučiteľkastulajterova@ssosh.sk
    • Mgr. Katarína Tajbošová
    • Mgr. Katarína Tajbošováučiteľkatajbosova@ssosh.sk
    • Mgr. Martina Završanová
    • Mgr. Martina Završanováučiteľkazavrsanova@ssosh.sk
    • Mgr. Renata Briedová
    • Mgr. Renata Briedovávychovávateľka
    • Zuzana Lacková
    • Zuzana Lackovávychovávateľka
    • Mária Kandráčová
    • Mária Kandráčovávychovávateľka
    • Mgr. Anna Turňová
    • Mgr. Anna Turňovávychovávateľka
    • Mgr. Ľubica Žabková
    • Mgr. Ľubica Žabkovávychovávateľka
  • nepedagogickí zamestnanci

    • Bc. Lenka Baranová
    • Bc. Lenka Baranovásekretárka riaditeľkybaranova@ssosh.sk
    • Lucia Daučíková
    • Lucia Daučíkovámzdová a všeobecná účtovníčka, pokladníčka, personálna referentkadaucikova@ssosh.sk
    • Bc. Zuzana Hogerová
    • Bc. Zuzana Hogerovámzdová a všeobecná účtovníčka, pokladníčka, personálna referentkahogerova@ssosh.sk
    • Dáša Lehocká
    • Dáša Lehockáúčtovníčkalehocka@ssosh.sk
    • Ing. Ján Nepšinský
    • Ing. Ján Nepšinskýreferent administratívno-technických činnostínepsinsky@ssosh.sk
    • Igor Qualich
    • Igor Qualichsprávca budovqualich@ssosh.sk