• Charakteristika odboru

        • Vykonáva kvalifikované činnosti podľa technickej dokumentácie pri zostavovaní, opravách a údržbe elektrických strojov, prístrojov a zariadení. Absolvent má možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti oprávňujúcu vykonávať činnosti na technickom elektrickom zariadení.