• Centrum odborného výcviku pre realizáciu duálneho vzdelávania - "Metrológia"

   •  

    Centrum odborného výcviku vedecko-technických, technických a obslužných pracovníkov pre realizáciu duálneho vzdelávania pre ďalšie profesijné vzdelávanie v oblasti hutníctva z metrológie

     

     

    Slávnostným prestruhnutím pásky bola 26. novembra 2014 bola otvorená nová učebňa metrológie zriadená v rámci projektu "Centrum odborného výcviku vedecko-technických, technických a obslužných pracovníkov pre realizáciu duálneho vzdelávania pre ďalšie profesijné vzdelávanie v oblasti hutníctva z metrológie".

     

    Financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.