• Charakteristika odboru

        • Vykonáva kvalifikované činnosti pri výrobe, renovácii súčiastok, montáži, kontrole, oprave a údržbe strojov, prístrojov a zariadení. Diagnostikuje a odstraňuje poruchy na výrobných zariadeniach. Počas štúdia v rámci odborného výcviku absolvuje základný kurz zvárania