• Fotogaléria – priestory školy

   • Vestibul

              

              

     

    Jedáleň

              

     

    Oddychová zóna

            

     

    Triedy a odborné učebne

    – kmeňové učebne

              

         

     

    – učebňa informatiky

              

     

    – multimediálna učebňa

              

     

    – učebňa fyziky

              

     

    – učebne hutníctva a strojárstva

              

     

    – učebňa metrológie

              

     

    – učebňa programovania CNC strojov

              

     

    – učebňa mechatroniky

              

     

    Dielne odborného výcviku

    – ručné spracovanie kovov

              

     

    – elektrodielne

                  

              

     

    Priestory pre telesnú výchovu

    – telocvičňa

              

     

    – golfový trenažér

        

     

    – posilňovňa

         

     

    – ihrisko s umelou trávou

              

     

    – workoutové ihrisko

             

     

    Internát