• Novinky

                  • Krajské kolo Zenitu v elektronike

                   29. 11. 2018

                   35. ročník krajského kola Zenit v elektronike sa nezaobišiel bez účasti našich žiakov. Našu školu reprezentovali dňa 27. novembra 2018 žiaci A. Latinák, T. Kubica z triedy I.A a B. Babnič z triedy III.B Ich bohaté skúsenosti a vedomosti preukázané na pôde SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici však vo veľkej konkurencií nestačili na popredné umiestnenie. Určite im však patrí poďakovanie za reprezentáciu. L. Vojčíková

                  • 20. ročník súťaže ZENIT v strojárstve

                   22. 11. 2018
                   Dňa 19.11.2018 sa aj naša škola zúčastnila krajského kola 20. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb Brezno. Našu školu zastupovali žiaci: Juraj Budovec, Miroslav Koža a Dávid Pompura, ktorí súťažili v kategórii zameranej na overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov a overenia teoretických znalostí.

                   Aj keď naši žiaci nedosiahli tzv. medailové ocenenie ( najbližšie bol J. Budovec, ktorému k tretiemu miestu chýbali iba tri body), treba oceniť ich snahu a úsilie, že v konkurencii ďalších šiestich SOŠ, zodpovedne a poctivo  prezentovali našu školu.

                   MOV Stanislav Piatrov

                  • Cezpoľný beh:

                   5. 10. 2018

                                   20. 9. v rámci SAŠŠ sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ v Brezne pri mestskom štadióne. Súťažilo sa ako v rámci jednotlivcov ale aj družstiev. Družstvo bolo tvorené tromi pretekármi.  Žiaci našej školy a to Šandor Norbert (III.A), Miloslav Janík (III.B) a Richard Vierik (I.C) sa ako družstvo umiestnilo na peknom 2. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

                  • 5. ročník MS v CNC sústružení a frézovaní.

                   16. 11. 2018

                   Dňa 14.11.2018 sa konalo kvalifikačné kolo 5. ročníka MS v CNC sústružení a frézovaní. Našu školu reprezentoval najlepší programátor SSOŠH Robert Schmidt. Po kvalifikácii medzi spolužiakmi musel vypracovať program na výrobu súčiastky, ktorú pripravili odborníci na programovanie CNC strojov z firmy EMCO z Rakúska. Na tejto súčiastke zúročil všetky vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré si osvojil pri trénovaní programovania. V stredu sa mali potvrdiť jeho ambície. V Martine sa stretlo 15 sústružníkov a 10 frézarov. Robo v silnej konkurencii nezaostal. Skončil na veľmi peknom 4.mieste, kde mu postup do finále unikol len o jeden jediný bod. K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom ročníku.

                  • Erasmus+: 2. mobilita vo Vítkoviciach

                   15. 11. 2018

                   Medzinárodný projekt Erasmus+ je cez národnú agentúru Erasmus financovaný zo zdrojov Európske únie. Projekt je zameraný na vzdelávanie žiakov formou mobility resp. stáže na partnerskej škole. V našom prípade sa 20 žiakov a dvaja vyučujúci zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová zúčastňujú odbornej výchovy a zapájajú do vyučovacieho procesu na Vítkovickej strednej priemyslovej škole v Ostrava - Hrabúvka. Žiaci majú možnosť sa oboznámiť s novými technológiami, metódami alebo zariadeniami. Mobilita trvá od 11. do 30. novembra 2018, keď sa v dopoludňajších hodinách žiakom venujú majstri odbornej výchovy a učitelia odborných predmetov z Vítkovickej strednej priemyslovej školy. Odbornosť si žiaci zvyšujú aj formou exkurzií v materskej alebo partnerských firmách spoločnosti Vítkovice Machinery group. Bohatý a plnohodnotný je aj program počas popoludní a víkendov, kde sa vyslaní žiaci oboznamujú s historickými, kultúrnymi, technickými, architektonickými pamiatkami Ostravy a okolia. Voľný čas si žiaci vypĺňajú aj športovými aktivitami, ako návštevy posilňovne, aquaparku, tréningov lukostreľby a boxu. Zoznam žiakov Súkromnej strednej odbornej školy Železiarní Podbrezová zapojených do programu Erasmus+: Marek Banas, Miroslav Belko, Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Ján Ďurica, Matej Jančík, Erik Javorčík, Ján Kamzík, Adam Klement, Jakub Kurák, Patrik Ľapin, Miroslav Makovič, Samuel Mesároš, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky, Norbert Pavelka, Erik Porubiak, Matej Stančík, Branislav Strmeň a Erik Troliga. Žiakov sprevádzajú pedagógovia Ing. Miroslav Hruška a Ing. Juraj Pôbiš.Ing. Miroslav Hruška, koordinátor projektu

                  • iBOBOR 2018

                   15. 11. 2018

                   V termínoch 12.-16.novembra 2018 prebehol ďalší ročník informatickej súťaže iBOBOR do ktorého sme sa úspešne zapojili a preverili predovšetkým logické myslenie našich študentov.

                  • Olympiáda v nemeckom jazyku

                   12. 11. 2018

                   Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v pondelok 12. 11. 2018 v čase od 11:40 do 14:00. Boli do nej zapojení žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Pozostávala zo štyroch častí.
                   Prvé bolo počúvanie s porozumením - rozdala som papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý som žiakom následne prečítala. Úlohou bolo počúvať text (2 krát) a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.
                   Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci žiaci dostali texty na vopred určenú tému. Text si prečítali a potom označili, či sa na žiadanú vetu odpovedá áno alebo nie.
                   Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré žiaci vyberali zo štyroch možných odpovedí.
                   Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý žiak dostal predlohu s jedným obrázkom a tri témy - o škole, móde, vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní... Obrázok mal podobu komiksu. Po krátkej príprave sa mi žiaci ústne prezentovali.
                   Olympiády sa zúčastnili žiaci: Ján Oravkin (III.A), Miroslav Čunderlík (IV.B), Dominik Géč (IV.B), a Július Švantner (IV.A). Na postupových miesta na okresné kolo z olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnili: Miroslav Čunderlík (IV.B) a Dominik Géč  (IV.B).
                   Z olympiády mám veľmi dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné. Žiaci vsádzali na svoje doterajšie vedomosti. Vynakladali enormné úsilie pri riešení daných úloh, za čo si samozrejme všetci zúčastnení žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu a obdiv. Obom víťazom gratulujem a prajem veľa úspechov na okresnom kole.

                  • Proti šikane a diskriminácii

                   11. 11. 2018

                   V rámci prevencie proti šikane a diskriminácii  sa dňa 8. a 9. novembra uskutočnila na SSOŠH ŽP prednáška pre prvé ročníky s názvom "Šikana a kyberšikana" a pre druhé ročníky s názvom "Nediskriminácia". Prednášku viedla pani JUDr. Miroslava Novodomcová, ktorá pôsobí v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Preto sa najskôr snažila žiakom vysvetliť úlohu a pôsobenie tohto inštitútu. Čo sa týka prednášky pre prvé ročníky, boli v nej v plnej miere zodpovedané témy, ako: četovanie v partii o niekom bez jeho prítomnosti, zadanie fotky bez súhlasu odfoteného, inakosť ľudí, príčiny konfliktov, vnímanie šikany a jej príčin, postoj ku šikane, či ako sa chrániť v kyberpriestore. Pri druhých ročníkoch sa venovala témam: Čo je v skutočnosti diskriminácia, prečo k nej dochádza a aké má formy, stereotypy, ako ovplyvňuje zjav, či meno kariéru, rovnosť medzi ľuďmi, spoločnosť pri stretnutí, mobbing a bossing, predchádzanie diskriminácii, či spoločnosť pre všetkých. Prednáška bola vedená pomocou diskusie, autentického materiálu, videozáznamu, či pomocou cvičení. Odozva na prednášky bola veľmi pozitívna a žiaci sa na nej veľa dozvedeli. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu ... 

                  • Školy školám

                   9. 11. 2018

                   Pod názvom "Školy školám" sa na pôde súkromných škôl ŽP a.s. uskutočnilo 9.11.2018 stretnutie riaditeľov základných škôl. Stretnutie bolo zamerané na priblíženie ponuky škôl ŽP a.s. s dôrazom na duálne vzdelávanie a jeho aplikáciu do praxe.

                  • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

                   7. 11. 2018

                   Dňa 7.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu, preukázať svoje zručnosti v čítaní a počúvaní. Okrem písomnej skúšky ich čakala aj ústna odpoveď, ktorou sme si preverili ich schopnosť vyjadrovať sa a porozumieť bežnej komunikácii. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. Prvé miesto patrí Marošovi Bendovi z III.B triedy, druhé miesto patrí Petrovi Bošeľovi z III.B triedy  a na treťom mieste sa umiestnil Robert Schmidt z II.B triedy. Víťazom gratulujeme a dúfame, že Maroš Benda nás bude reprezentovať aj v okresnom kole. Sme však vďační aj žiakom: Patrikovi Ľapinovi z III.A triedy, Jakubovi Muránskemu z III.B a Tomášovi Muránskemu z III.B triedy, ktorí nám ukázali, že angličtina ich naozaj zaujíma a v zahraničí by sa určite nestratili. Tešíme sa na budúci rok a veríme, že žiaci nám opäť ukážu ich zručnosti v cudzom jazyku.  

                  • Zručný mladý Horehronec, 3. ročník

                   7. 11. 2018

                   Dňa 6.11.2018 sa uskutočnil 3. ročník súťaže zručnosti základných škôl "Zručný mladý Horehronec" Do súťaže sa zapojilo 11 škôl. Najúspešnejšou školou bola ZŠ Predajná, za ňou sa umiestnila ZŠ K. Rapoša Brezno, 3. miesto získala ZŠ s MŠ Pohorelá. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

                  • Deň behu

                   6. 11. 2018

                   V rámci medzinárodného "Dňa behu", ktorý pripadá práve na 5. novembra sme zorganizovali v telocvični malú akciu a poctili si tento deň. Žiaci si zmerali sily na trati, kde úspech vychádzal z obratnosti a rýchlosti. Odvahu nabrali piati žiaci našej školy: Norbert Šandor a Matej Belko (III.A), Miloslav Janík (III.B), Richard Vierik a víťaz Marek Krnáč (obaja z I.C). Víťaza čakala sladká odmena a dobrý pocit...Ďakujeme za účasť a gratulujeme najrýchlejšiemu bežcovi SSOŠH...

                  • Ďeň v čiernom

                   6. 11. 2018

                   Dňa 23.10.2018 sme sa rozhodli obliecť do čiernej farby. Žiaci si vybrali Deň v čiernej, a tak čierne oblečenie s radosťou vystriedalo školskú uniformu. Daný deň si zvolili hlavne kvôli blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých. Chceli si aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Deň v čiernej mal veľký úspech u žiakov, a preto sme sa rozhodli obliecť sa do čiernej aj budúci školský rok. 

                  • Erasmus+

                   19. 9. 2018
                   V pondelok 17. septembra 2018 sa v školskej klubovni uskutočnilo stretnutie so žiakmi, ktorí v rámci realizovaného projektu "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" cez program ERASMUS+ v priebehu tohto roka vycestujú do Českej republiky na partnerské školy. Žiaci na stretnutí získali bližšie informácie o plánovaných zahraničných mobilitách, oboznámili sa s podmienkami, úlohami a povinnosťamivyplývajúcimi zo zapojenia sa do projektu.
                    

                   Zoznam účastníkov je nasledovný:

                    

                   1. mobilita: 7. - 20. október 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Lukáš Kovanda, Peter Bošeľa, Viktor Papaj, Martin Hazák - z III.B triedy, sprevádzajúci pedagóg Mgr. Branislav Fraňo,

                   2. mobilita: 11. - 30. november 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik Ľapin - všetci III.A, Matej Jančík, Adam Klement, Samuel Mesároš, Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky - všetci III.B, Miroslav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, Norbert Pavelka - všetci III.C, Marek Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, Erik Troliga - zo IV.A triedy, Branislav Strmeň, Filip Porubiak, Ján Ďurica - zo IV.B triedy, sprevádzajúci pedagógovia Ing. Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška,

                   3. mobilita: 2. - 15. december 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Milan Kováčik, Tomáš Kubej, Dávid Oravec, Július Švantner, Lukáš Halgaš - zo IV.A triedy, sprevádzajúci pedagóg Ing. Ivan Majer.

                    

                    

                  • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

                   4. 6. 2018

                   Riaditeľka SSOŠH ŽP v zmysle § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

                   • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sa bude konať v utorok 19. júna 2018 v budove SSOŠH ŽP .

                    

                   • Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.

                    

                    

                   V Podbrezovej dňa 01.06.2018

                    

                    

                                                                                                                 Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                                        riaditeľka školy

                • Školský autobus

               • Škola žiakom ponúka

                • moderný Školský vzdelávací program,
                • bezplatné vzdelávanie,
                • štúdium prepojené s praxou,
                • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
                • kvalifikovaný pedagogický zbor,
                • moderné metódy vzdelávania,
                • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
                • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
                • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
                • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
                • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
                • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
                • bezplatne školský autobus,
                • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
                • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
                • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
                • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
                • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
                • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
               • Napíšte nám

                Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
                komunikujem so serverom, počkajte, prosím
               • Kalendár

               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje
               • Projekty

               • Partneri

               • Linky pomoci

                • linka detskej dovery
                • Linka dôvery Nezábudka
                • IPcko
                • Stalo sa to.sk
                • nenormalne.sk/
                • linka detskej istoty
                • dobralinka
               • Počítadlo návštev

                Počet návštev: 4981085