• Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 20. 5. - 22. 5. 2019 sa uskutočnil Kurz na ochranu života a zdravia s triedami III.A a III.B. Kurz bol zameraný na prednášky a exkurzie na ochranu nielen ľudských životov ale aj pripomenutie si ochrany našej krajiny a Zeme z pohľadu environmentálnej výchovy. Žiaci si zopakovali zdravotnú prípravu, absolvovali exkurziu na Gudrónových jamách a Hasičského zboru v Brezne, návšteva minigolfového ihriska v Brezne s možnosťou hry a ďalšie aktivity. Tohtoročný KOŽAZ aj napriek nepriaznivým podmienkam sme absolvovali v hojnom počte študentov. Snahou tohto kurzu bolo, aby si žiaci odniesli do života čo najviac teoretických a praktických vedomostí.

     • Exkurzia do firmy GRANDPOWER

     • Dňa 20.5.2019 sme sa zúčastnili exkurzii v súkromnom podniku Grand power v Slovenskej Ľupči zameraného na výrobu zbraní. Nás ako mechanikov strojov a zariadení najviac zaujímali stroje na výrobu zbraní. Čo sa týka strojového parku, sú tu na 90 percent obrábacie CNC stroje, ktoré robia z obrovskou presnosťou na stotiny milimetra, taktiež sme mohli pozrieť do srdca podniku a to je výroba pištolí ráže 9 mm. Vyrábajú tam asi 10 druhov a sú určené pre vývoz do zahraničia. Aj na tejto exkurzii sme mohli vidieť ako strojový park nasleduje a aké sú kvalitné CNC obrábacie stroje. Keď firma začínala,  robili všetko na kolene, čiže ručne a mala 5 zamestnancov, teraz je ich niečon  cez 100 a všetko robia na CNC. Niektoré CNC obrábacie centrá boli aj devať metrov dlhé. Výhodou týchto centier je to, a o tom sme sa presvedčili aj na vlastné oči, že jeden človek môže obsluhovať aj viacero strojov a značnou nevýhodou je že zadáte jednu zlú súradnicu a celý jeden cyklus je plný zmätkov. Ako sme sa ďalej mohli presvedčiť toto centrum sa dá prestaviť na niekoľko operačných programov, čiže jedna linka môže robiť hlaveň, druhá uzáver atď, to znamená že v jednej hale môžeme uzrieť celú výrobu samopalu, respektíve guľometu.   Myslím, že táto exkurzia ukázala našim žiakom kam smeruje CNC technika a čo všetko je možné s týmito strojmi dosiahnuť. Na záver sa naši žiaci ešte rozprávali s majiteľom firmy neformálne o bežných starostiach  slastiach súkromných podnikov.

     • Krajské kolo v atletike žiakov SŠ

     • Dňa 30. 4. 2019 sa konala ďalšia školská súťaž. Tentokrát si naši žiaci zmerali sily na rôznych disciplínach v atletike. Disciplíny sú všeobecne veľmi náročné a popasovať sa s nimi a popri tom bojovať s ostatnými súťažiacimi je veľmi ťažké. Napriek tomu sa to niektorím podarilo veľmi úspešne. Tohto roku sme mali oveľa väčšiu účasť ako po minulé roky (11 žiakov) a zastúpili sme takmer všetky disciplíny. Nedoniesli sme síce medajlu ale dve štvrté miesta Mila Janíka a finálová osmička Dávida Pompuru veľmi potešili.

      Nasledovné výsledky:

      Jakub Kováčik        11. m 800m:   2:29,53

      Norbert Šandor      16. m 100m:      12,9

      Miloslav Janík          4. m 3000m: 10:16,69

                                   4. m 400m:     1:00,8

      Dávid Pompura        8. m oštep:     32,04

                                  10. m disk:       23,49

      Dávid Tešlár          11. m disk:       22,25

      Matej Jančík          13. m disk        18,01

      Ján Oravkin           11. m oštep      23,76

                                 27. m diaľka      369

      Ján Šutinský         13. m guľa         9,96

      Andrej Adamec     19. m guľa         8,38

                                 21. m diaľka       491

     • Prezentácia FMMR TU Košice

     • Pred rozhodnutím o tom, či pracovať alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu každoročne uvažujú aj naši maturanti – budúci absolventi súkromných škôl ŽP. Perspektívnym pokračovaním strednej školy je určite štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Možnosti štúdia predstavili pracovníci fakulty a študent – vlaňajší absolvent nášho gymnázia dňa 26. apríla v priestoroch našich škôl. Žiakom končiacich ročníkov priblížili študijné odbory, materálno-technické podmienky, zahraničnú spoluprácu a stáže, možnosti ubytovania, ako aj študentský život, ktorý je zvlášť na FMMR budovaný na rodinných vzťahoch. Svoje pevné rozhodnutie študovať techniku v Košiciach niektorí žiaci SOŠ spečatili podaním prihlášky na túto fakultu priamo pracovníkom školy.  

     • Deň Zeme

     • Dňa 26. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme spoločnou brigádou na čistení areálu školy a jeho okolia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a tým prispeli k skrášleniu prostredia školy.

     • Job Expo - najväčší veľtrh práce 2019

     • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019.

      Najväčší vystavovatelia medzi ktorých  nesporne patria aj Železiarne Podbrezová a.s. okrem ponuky práce, ukázali aj nevyhnutnú  cestu výchovy a prípravy žiakov  na budúce povolanie prostredníctvom svojich škôl zapojených do duálneho  vzdelávania. Naše školy sa prezentovali nielen pasívne a to prostredníctvom propagačných materiálov a výrobkami ale aj priamym aktívnym kontaktom našich žiakov, ktorí  prezentovali možnosti štúdiá na našich školách. Informácie záujemcom sprostredkovali žiaci tretieho ročníka odboru mechanik mechatronik Matej Jančík a Dávid Krnáč. Vybavenosť škôl sme propagovali aj prostredníctvom projektov zrealizovaných v SSOŠH ŽP ktoré boli financované  zo zdrojov EU ako napríklad ,,Vybudovanie mechatronickej modulárnej stanice a stým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ ITMS kód. 26110130588, alebo projektom uskutočneným v SG ŽP ,,Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov do vedomostnej spoločnosti ITMS kód: 26110130557. Návštevníci výstavy prejavili záujem aj o základné kurzy zvárania a prípravné kurzy s úradnou skúškou, ktoré ponúka naša zváračská škola.

      Vystavovatelia mali možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkli voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“.

     • Obleč si čo chceš

     • Dňa 17.4. 2019 Žiacka školská rada zorganizovala deň Obleč si, čo len chceš! Keďže na druhý deň začínali očakávané prázdniny, rozhodli sme sa im priblížiť pohodlným oblečeným. Žiakov veľmi potešil deň bez uniformy a predviedli nám naozaj rôzne kreatívne outfity. Takýto deň si ešte určite v budúcnosti zopakujeme. 

     • Florbalový turnaj ŽŠR

     • Dňa 12.4.2019 sa uskutočnil na našej škole Florbalový turnaj, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada spolu s Mgr. Dovalovou, Mgr. Ličákovou a Mgr. Peťkovou. Žiaci si vytvorili družstvá z najlepších hráčov a športovcov triedy. Turnaj začal o 9:30 a zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Celkovo prebehlo až 18 zápasov, v ktorých sme preverili kondíciu a bojovnosť žiakov. Po náročných zápasoch si nakoniec prvé miesto vybojovala trieda III.B, druhé miesto trieda I.C a tretie miesto III.A. Gratulujeme a dúfame, že čoskoro sa nám podarí zorganizovať ďalší turnaj, v ktorom nám naši žiaci opäť dokážu, že sú výborní športovci. 

     • Deň narcisov

     • Aj my sme prispeli svojou troškou :)

     • Environmentálna exkurzia na gudrónové jamy

     • Dňa 9.4.2019 sa uskutočnila environmentálna exkurzia na gudrónové jamy pri obci Predajná  pre  žiakov I.A a I.B. triedy. Výstup sme začali pri pekárni Lopej, ďalej sme postupovali ku obchodu jednota, hlavnou trasou smer Predajná a zamierili sme ku gudrónovým jamám. Chlapci mohli naživo vidieť možno nastávajúcu ekologickú katastrofu a vidieť aj prienik gudrónu do okolia. Najväčším zážitkom pre nich bolo asi uhynuté vtáctvo, ktoré bolo na hladine gudrónových jám. Celou cestou nás sprevádzal aj Ing. Václav Kortán, ktorý nám predniesol aj odborné prednášky na tému likvidácie a očistenia prírody od gudrónových jám, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie. Od gudrónových jám sme ešte urobili výstup na priľahlý kopček aby sa nám naskytol pohľad na masív Nízkych Tatier. Cestu na tento kopček nám skrížila aj jelenica, ktorú sme vyrušili pri jej prechádzaní krajinou. Zážitok to bol silný hlavne čo sa týka silne ekologicky cítiacich žiakov a každý sa aspoň na sekundu zamyslel nad slovkom ekologická záťaž a jej následky v praxi.

     • Výstup na Chatu Bernardín

     • Dňa 8.4.2019 sa uskutočnil výstup na chatu Bernardín pre  žiakov I.A a I.B. triedy. Výstup sme začali v "základnom tábore" pri autobusovej stanici Chvatimech. Ďalej sme postupovali ku železničnej stanici, pred ktorou nás značka upozornila na chodník vedúci k nášmu hlavnému cieľu a tým bol výstup na konečnú stanicu lanovky - Chatu Bernardín.

      Hneď od začiatku sa do popredia dostávala skupinka našich mladých nádejných futbalistov, ktorú viedol majster Veverka. Dosť dlhú dobu za nimi sa utvorila skupinka nešportovcov, ktorí miestami dopĺnali sily čoraz dlhšími prestávkami medzi jednotlivými úsekmi na ceste k vytúženému cielu. Nakoniec ale všetci dorazili ku Chate Bernardín, kde sme si spravili spoločné foto a zapísali sa do tunajšej kroniky. Čo sa týka počasia bolo viac ako ukážkové na turistiku, lepšie by nenamaľoval ani majster Ľudovit Fulla. Cestu na chatu sme využili na spoznávanie okolia a hlavne fauny a flóry, ktorá sa nám vyskytla cestou na chatu. Z celého výstupu sme spravili samozrejme fotodokumentáciu.

     • Prevencie, prednášky, besedy

     • Aj v tomto školskom roku v rámci prevencie sa konali prednášky spojené s besedou v spolupráci s OR PZ Brezno:

      Pre žiakov prvých ročníkom bola prezentpvaná téma Prevencia násilia páchaného na deťoch, šikany, sexuálneho zneužívania a detskej pornografie, druhákom téma Riziká práce v zahraničí a obchodovanie s ľuďmi a tretiaci diskutovali na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

      Všetky prednášky zanechali u našich žiakov pozitívne dojmy. Svedčia o tom aj následné triednické hodiny, na ktorých sa témy naďalej rozvíjali v bohatej komunikácii.

      Veľká vďaka patrí npor. PhDr.  Slávke Piliarovej z prevencie VO OR PZ Brezno.

     • Súťaž v obrábaní kovov „Řemeslo Vysočiny 2019“

     • V priestoroch odborných dielní Vyššej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy v Žďáre nad Sázavou sa konala tradičná krajská súťaž v odborných zručnostiach „Řemeslo Vysočiny 2019“. Vzhľadom k narastajúcemu nedostatku odborných a technicky vzdelaných pracovníkov v strojárskych firmách možno považovať súťaž za veľmi prestížnu, predstavujúcu skutočné talenty v odbore a zároveň vytvárajúcu priestor pre ich presadenie v praxi v kategórii obrábač kovov – sústruženie. Popri predstaviteľoch technických škôl a odborných učilíšť Kraja Vysočina sa súťaže zúčastnili aj dvaja žiaci tretieho ročníka našej školy, a to Jakub Kurák a Norbert Pavelka. Súťažilo sa v dvoch etapách. Prvá bola výroba súčiastky podľa výkresovej dokumentácie na sústruhu a druhá časť bolo preukázanie vedomostí z teórie obrábania. Odborná porota zložená z pedagogických pracovníkov jednotlivých škôl rozhodla o poradí dvojčlenných tímov a jednotlivcov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak VOŠ a SPŠ zo Žďáru nad Sázavou zo 14 účastníkov. Naši žiaci získali diplom za aktívnu účasť na súťaži. Víťaz postupuje do celoštátnej súťaže, ktorá sa pod názvom „České ručičky“ uskutoční v priebehu jarných mesiacov.

      V priebehu dvoch súťažných dní mali účastníci možnosť sa vzájomne spoznať a pedagógovia jednotlivých škôl si mohli vymeniť odborné skúsenosti. Žiaci sa zúčastnili aj exkurzie do výrobného podniku ŽDAS Inc.

      Medzinárodne obsadená súťaž potvrdila skutočnosť, že technické vzdelanie je rovnako dôležité pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny a vzájomné meranie síl prispieva k motivácii budúcich majstrov v týchto odboroch.

      Do galérie Řemeslo vysočiny 2019 (12.-14.03.2019) boli pridané fotografie.

     • Z Indie až domov s Trabantom

     • 12.3.2019 predstavil žiakom svoju ďalšiu dobrodružnú cestu banskobystrický cestovateľ Marek Slobodník. Tentoraz o veľkej ceste domov z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými Trabantmi.

      Ôsmi cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 17 tisíc kilometrov na jedných z najhorších motorových dopravných prostriedkov.

     • Odštartovali maturity 2019

     • Tohtoročné maturity na našej škole začali 12. a 13. marca testami a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry a z cuzdích jazykov. Nádej stať sa absolventmi maturitných ročníkov má 43 žiakov. Do ďalších "kôl" maturitnej skúšky im želáme veľa šťastia a chuti do učenia.

      Do galérie Písomné maturitné skúšky 12.-13.03.2019 boli pridané fotografie.