• Boli sme na DOD Technickej univerzity v Košiciach

     • Študenti – budúci maturanti – každoročne stoja pred rozhodnutím, ktoré im nasmeruje cestu po ukončení strednej školy. Kontinuálne pokračovať vo svojom odbore môžu aj štúdiom na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. O jej študijných odboroch, materiálno-technickom vybavení, ako aj o pestrom živote sa mohli študenti SSOŠH ŽP oboznámiť 16. októbra na Dni otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach.

      Pracovníci fakulty nám pripravili zaujímavý program zameraný na predstavenie pracovísk fakulty, jej  študijných odboroch a možnostiach uplatnenia v praxi. Absolvovali sme prehliadku priestorov laboratórií. Navštívili sme aj Laboratórium simulácie procesov prúdenia, spoločné pracovisko  fakulty a ŽP VVC s.r.o., kde nám bol popísaný a predvedený fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s. Aktívnou diskusiou so sprevádzajúcimi pracovníkmi sa naši študenti informovali o podmienkach prijatia, náročnosti štúdia, možnostiach ubytovania ako aj o  študentskom živote, ktorý je na fakulte veľmi pestrý a rodinne založený. Z rozhovorov vyplynulo, že študenti našej školy vidia svoju blízku budúcnosť ako študenti niektorého odboru na tejto fakulte.

      Ďakujeme zamestnancom fakulty za prípravu programu a čas, ktorý s nami strávili a spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s. za poskytnutie autobusovej dopravy.

     • Privítanie prvákov na školskom internáte

     • V utorok  večer 16. októbra bolo v školskej klubovni veselo. Vítali sme prvákov v našom internáte.Udržiavame túto tradíciu už niekoľko rokov a všetci sa na ňu tešíme.

      Súťažili, zabávali sa naši prváci a my ostatní sme sa zabávali s nimi. Prežili sme spolu super večer. Niekoľko fotografií z tejto akcie je toho dôkazom.

      Už sa tešíme na Mikuláša...  

     • ERASMUS+

     • V týchto dňoch sú žiaci našej SSOŠ hutníckej Martin Hazák, Viktor Papaj, Pavol Dobrota a Peter Bošeľa, spoločne s majstrom odbornej výchovy Mgr. Branislavom Fraňom na mobilite v Českej republike. Ide o prvú z troch mobilít v termíne 7. až 20. októbra 2018. V rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" sa zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu na Vyššej odbornej škole a Strednej priemyslovej škole v Žďári nad Sázavou. Veríme, že nadobudnuté poznatky a zručnosti po návrate prenesú do výučby na našej škole.

     • Účelové cvičenie

     • V dňoch 18. a 26. 9 sme s prvými aj druhými ročníkmi absolvovali Účelové cvičenie v prírode. Prvácke triedy mali na pláne turistiku spojenú so stanovišťami určenými na základy prvej pomoci, topografia, všeobecný test a hod granátom na cieľ. Žiaci boli po triedach rozdelený do skupín, kde sa najlepšie darilo I.A s najvyšším počtom bodov. Tieto aktivity sme vykonávali pri altánkoch nad Valaskou, kde si mohli aj opiecť. Po ich ukončení sme pokračovali cestou na Lúčky a do Brezna. Počasie bolo vynikajúce.

       

      S druhákmi sme mali na pláne turistiku cez Rúry, na Diel. Prechádzali sme „Banským chodníkom“ , kde žiaci mohli nahliadnuť aj do útrob Zeme a vidieť staré bane. Mali sme všetci z toho obrovský zážitok. Potom sme pokračovali popri PR Breznianska skalka a vrátili sme sa späť do Brezna ku Kauflandu. Aj v tomto prípade bolo počasie ako naplánované.

     • Memoriál Márie Zavarskej

     • 25. 9. sa konal  XVIII . ročník Ceny Alojza Szokola, prvého slovenského olympionika ako Memoriálu Márie Zavarskej, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Súťažilo sa v štafete 10x1000m. Chlapci po ťažkom ale veľmi napínavom preteku vybojovali 2. miesto. Týchto pretekov sa zúčastnili Richard Vierik, Samuel Palider, Marek Macuľa a Marek Bálint (všetci z I.C), Juraj Vološín, Bruno Matovič (obaja z II.B), Norbert Šandor, Vratko Tomek (obaja z III.A), Miloslav Janík (III.B), Jakub Kolečár (IV.B). Gratulujeme a ďakujeme za reprezetáciu.

     • Cezpoľný beh:

     •                 20. 9. v rámci SAŠŠ sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ v Brezne pri mestskom štadióne. Súťažilo sa ako v rámci jednotlivcov ale aj družstiev. Družstvo bolo tvorené tromi pretekármi.  Žiaci našej školy a to Šandor Norbert (III.A), Miloslav Janík (III.B) a Richard Vierik (I.C) sa ako družstvo umiestnilo na peknom 2. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Erasmus+

     • V pondelok 17. septembra 2018 sa v školskej klubovni uskutočnilo stretnutie so žiakmi, ktorí v rámci realizovaného projektu "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" cez program ERASMUS+ v priebehu tohto roka vycestujú do Českej republiky na partnerské školy. Žiaci na stretnutí získali bližšie informácie o plánovaných zahraničných mobilitách, oboznámili sa s podmienkami, úlohami a povinnosťamivyplývajúcimi zo zapojenia sa do projektu.
       

      Zoznam účastníkov je nasledovný:

       

      1. mobilita: 7. - 20. október 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Lukáš Kovanda, Peter Bošeľa, Viktor Papaj, Martin Hazák - z III.B triedy, sprevádzajúci pedagóg Mgr. Branislav Fraňo,

      2. mobilita: 11. - 30. november 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik Ľapin - všetci III.A, Matej Jančík, Adam Klement, Samuel Mesároš, Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky - všetci III.B, Miroslav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, Norbert Pavelka - všetci III.C, Marek Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, Erik Troliga - zo IV.A triedy, Branislav Strmeň, Filip Porubiak, Ján Ďurica - zo IV.B triedy, sprevádzajúci pedagógovia Ing. Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška,

      3. mobilita: 2. - 15. december 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Milan Kováčik, Tomáš Kubej, Dávid Oravec, Július Švantner, Lukáš Halgaš - zo IV.A triedy, sprevádzajúci pedagóg Ing. Ivan Majer.

       

       

    • Výsledky MDE
     • Výsledky MDE

     • Srdečná vďaka za reprezentáciu.....

      Srdečné blahoželanie Denisovi Dubécimu, za prvé miesto........

     • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SSOŠH ŽP v zmysle § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

      • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sa bude konať v utorok 19. júna 2018 v budove SSOŠH ŽP .

       

      • Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.

       

       

      V Podbrezovej dňa 01.06.2018

       

       

                                                                                                    Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                           riaditeľka školy

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Hudobno-výchovný koncert “Svet peňazí” sa venoval financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Program sa dotýkal tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. Obsah bol obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo.

      Predstavenie splnilo Všetky naše očakávania po odbornej aj kultúrnej stránke.

      Ďakujeme umeleckej agentúre AmOs a našim žiakom, ktorí sa správali slušne a reprazontovali tým naše školy na dobrej úrovni. p. Honková

      fotodokumentácia

    • E-testovanie
     • E-testovanie

     • Naša škola ako každoročne, tak aj v mesiaci máj 2018 využila ponuku na zapojenie sa do školských e-testovaní, ktoré NÚCEM pripravil v systéme e-Test.

      V období od 2. do 31. mája 2018 využívali pripravené elektronické testy pre stredné školy testy z vyučovacích jazykov, matematiky, finančnej gramotnosti a cudzích jazykov.

      Testovania sa zúčastnili žiaci II.B, III.A, III.B.

      foto - dokumentácia

       

       

    • Aktivity počas maturitného týždňa......
     • Aktivity počas maturitného týždňa......

     • Týždeň, v ktorom žiaci končiacich ročníkov prezentovali svoje vedomosti pred maturitnými komisiami, žiaci nižších ročníkov svoje lavice vymenili za prírodu, múzea, hrad a kaštieľ.

      Aktivita č.1: športové aktivity, účelové cvičenia,

      aktivita č.2: Tihániovský kaštieľ,

      aktivita č.3: Zvolenský hrad,

      aktivita č.4: Lesnícke múzeum Zvolen,

      aktivita č.5: šípkarský turnaj Datart Club Brezno,

      aktivita č.6: vyhliadková veža Zbojská.

      Aktivity sa týkali tried I.C, II.A, II.B.

       

      foto - dokumentácia

       

       

    • Mladý digitálny Európan
     • Mladý digitálny Európan

     • Výsledky školských kôl

      Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl „Mladý Digitálny Európan“. 

      Na našej škole žiaci druhých ročníkov:

      II.A - Dubéci, Koža, Rojík, Šandor, Urgela

      II.B - Adamec, Bošeľa, Dědeček, Janík, Muránsky J. Nepšinský

      10. máj 2018

       

    • 15. máj medzinárodný deň rodiny
     • 15. máj medzinárodný deň rodiny

     • 15 máj

      Medzinárodný deň rodiny vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 20.9.1993. 

      Oslavuje sa od roku 1994.

      Aj takto vnímajú rodinu naši študenti tried I.B a III.B

    • Deň "Zeme".....
     • Deň "Zeme".....

     • 27. apríl 2018

      aktivita č.1 - DEŇ ZEME a úprava okolia školy......

      aktivita č.2 - DEŇ ZEME vytvorenie skalky Školský internát

    • ŠOK! Extrémizmus v SSOŠH!
     • ŠOK! Extrémizmus v SSOŠH!

     • Všetci ste určite pri prečítaní titulky zmeraveli alebo ostali rozčúlení. Nebojte sa. V SSOŠH sa v piatok 27.04.2018 extrémizmus vyskytol, ale iba v priestoroch klubovne, kde mali žiaci II.A a II.B odbornú prednášku pod vedením JUDr. Novodomcovej.Prednáška bola zameraná na viacero foriem vyhroteného prejavovania sa jednotlivcov a skupín voči spoločnosti, taktiež nazývaný aj extrémizmus. Po odprezentovaní týchto foriem a skutočných tragických príbehov, ktoré sa stali v 90-tych rokoch na Slovensku, ostali trošku žiaci zhrození. Zistili, že nielen vizuálnou propagáciou je možné si všimnúť extrémistov, ale aj niektorými symbolmi a dokonca aj hudbou, ktorú počúvajú. V súčasnej dobe o intolerancii týchto ľudí ku spoločnosti sa vieme dostať ku viacerým zdrojom, ktoré nám poskytujú informácie zo širokej škály. Po konci prednášky mali žiaci priestor na besedu, ktorá bola spojená so zakázanými a povolenými symbolmi a názvami na Slovensku. Pevne verím, že žiaci si odniesli veľa nových informácii o stále aktuálnej téme, ktorá na Slovensku nie je tak veľmi rozšírená ako v okolitých krajinách.

      Ing. Zuzana Bandošová učiteľka odborných predmetov

    • Posledná prehliadka na školskom internáte.....
     • Posledná prehliadka na školskom internáte.....

     • 10. máj 2018 na školskom internáte sa koná výstupná prehliadka všetkých maturantov. Pán doktor so šarmantnou sestričkou po jednotlivých vyšetreniach niekoľko krát (2x), prerušených súrnymi prípadmi z okolia skonštatovali, že sú všetci pripravený na posledný maturitný týždeň na tejto škole.Tak Vám všetkým držíme PRSTY a prajeme všetko najlepšie do života.........internátna rada

      aj tam sa fotilo.......

       

    • Posledné zvonenie pre našich maturujúcich......
     • Posledné zvonenie pre našich maturujúcich......

     • 11.mája 2018 sa študenti končiacich ročníkov, rozlúčili posledným zvonením so školou, spolužiakmi, učiteľmi, majstrami odborného výcviku........Ešte prídu v maturitnom týždni odprezentovať svoje vedomosti a pripravený do života celkom uzavrú školské brány.....TAK NECH SA VÁM VŠETKO V ŽIVOTE DARÍ ............

      pár rozlúčkových......