• ŠACHŤÁK....

     • Akcia jednej školy na ktorej svoje umelecké nadanie ukázala aj skupinka 14 študentov SGŽP a SSOŠH pod vedením učiteľov p. Snopka, p. Flašku a p. Tajbošovej. Ich vystúpenie bolo vysoko hodnotené a prispelo k príjemnému večeru. Medzi naších šikovných študentov patria: Marek Luštiak, Pavol Adamek - IV.C, Marek Dacho, Kamil Ševc - V.C,  Pete Giertl - II.C.

     • Postup na Majstrovstvá Slovenska

     • Dňa 14. novembra 2017 sme sa zúčastnili kvalifikácie na Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC programovaní, ktoré sa konali v Martine. Zástupca SSOŠ hutníckej Dávid Pompura je žiakom II.B triedy v odbore mechanik mechatronik. Náš súťažiaci sa vyprofiloval z okruhu žiakov, ktorí sa v rámci výučby  venujú programovaniu obrábacích strojov s riadiacim operačným programom Sinumerik 840D. Celkovo sa do celoslovenskej súťaže zapojilo 28 škôl v dvoch kategóriách (CNC frézovanie, CNC sústruženie), pričom právo postupu na budúcoročné Majstrovstvá SR mali vyhradené štyri najlepšie umiestnené družstvá v oboch kategóriách. Výber riadiaceho programu bol z možností FANUC 3li, HEIDENHAIN TNC 426/430, SINUMERIK 840D a SINUMERIK OPERATE. Hodnotiace kritéria sa každoročne sprísňujú, čím stúpa náročnosť tvorby hlavných a vedľajších programov. Pri hodnotení sa organizátori zameriavajú na presnosť rozmerov, drsnosť povrchu, odchýlky v rámci tolerovaných rozmerov, vytvorenie kontúr, vhodne zvolený technologický postup. Čas na vyhotovenie programov bol dve hodiny. Potom hodnotitelia podľa stanovených kritérií pridelili jednotlivým prácam  body. Dávid si napriek tomu, že sa programovaniu CNC strojov venuje krátko, počínal veľmi dobre, s nástrahami výkresu sa popasoval a podal maximálny výkon. Výsledkom jeho snahy je  štvrté miesto zaručujúce postup na Majstrovstvá SR v CNC frézovaní. Týmto tiež chcem poďakovať všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí žiakov na súťaže pripravujú, lebo úspech žiaka je samozrejme aj úspechom pedagóga a súčasne úspechom školy.

      Ing. Miroslav Hruška

     • Gurmánsky večer

     • Internátny život......

      Štvrtok večer, zásoby z domu vyjedené....... No hlad má veľké oči. Tak poďme s tým niečo urobiť. Každý priloží ruku k dielu a výsledok je rovno na zjedenie. Tak dobrú chuť, Bon appetite, guter Geschmack, buon gusto, хороший вкус, dobrou chuť, dobry smak, 良い味

    • Bezplatná doprava - prieskum
     • Bezplatná doprava - prieskum

     • Žiaci SSOŠH ŽP a SG ŽP!

      Máte záujem od zriaďovateľa škôl – Železiarní Podbrezová a. s. získať ďalší benefit a ušetriť?

      Tak neváhajte, zúčastnite sa prieskumu a do 16.11.2017 vyplňte krátky dotazník tu:
       

      >>> DOTAZNÍK <<<


      Jeden z Vás získa pre svoj mobil prenosný reproduktor s bluetooth.
      Záleží nám na Vás a Vaše podnety sú pre nás inšpiráciou!

    • Olympiáda ľudských práv.....
     • Olympiáda ľudských práv.....

     • „Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

       G. B. Shaw

      Milí študenti, chcete si overiť vedomosti ohľadom ľudskych práv?

      Radi by ste sa niečo nové naučili?

      Chcete sa stať slobodní? 

      Úlohou europského parlamentu je .........?

      Vedieť diskutovať o ľudských právach.......

      A súčasne súťažiť v rámci triedy, školy.

      Jednoducho choď na odkaz  OLPvyber svoju triedu, svoje meno a môžeš začať

      • súťažiť,
      • učiť sa,
      • dozvedať sa nové informácie, 
      • stať sa slobodným.

      KEDY: od 9.novembra 2017 do 21. novembra 2017

      ​​​​​​​

       

       

     • ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA informuje.......

     • Žiacka školská rada škôl SSOŠH ŽP a SG ŽP mala už po 16 krát za úlohu zorganizovať tradičný Krst budúcich absolventov - KABU, teda prijímanie prvákov. Celá akcia sa konala 27. októbra 2017 v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej.Na začiatku KABU bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu Halloweenskú vyzdobu triedy. Je potešujúce, že každoročne sa do súťaže zapajajú žiaci vždy s novými a novými nápadmi. Dá sa povedať, že výzdoba sa nikdy neopakuje. Tohtoročná hodnotiaca komisia pozostávala zo žiakov oboch škôl, ktorá mala naozaj ťažkú úlohu a to vybrať tú najlepšie vyzdobenú triedu. Ocenené triedy boli odmenené sladkými balíčkami. Na SSOŠH ŽP sa na prvom mieste umiestnila I.B, druhá bola I.A a pekné tretie miesto získala IV.C. Na SG ŽP sa o prvenstvo zaslúžila trieda II.H druhá bola III.H a tretie miesto obsadila trieda III.G. Už teraz sa tešíme, ako túto výzvu splnia žiaci budúci rok.Hlavnými aktérmi KABU boli samozrejme prváci oboch menovaných škôl. Ukázali všetkým starším spolužiakom, že žiadna z úloh, ktoré si pre nich pripravila ŽŠR nie je taká, aby si s ňou neporadili. Je pravda, že prečo by si nepochutnali na lahodnom jogurte, ktorý mali vypiť pomocou slamky. Alebo prečo sa nepredviesť, ako „najkrajšia modelka“, či neukázať, ako sa vyznáva láska. Ak si však myslíte, že je to len o jedle ste na veľkom omyle. Niektorí si to museli dokonca odšportovať, či ukázať svoju kreativitu vo vytváraní obrazov z nutely. Starší žiaci sa v podaní prvákov dozvedeli aké zvuky vydávajú jednotlivé zvieratá, či rôzne predmety. V každej úlohe bol vždy na prvom mieste vyhlasený jeden študent bojujúci za svoju triedu a celkové prvenstvo si vybojvala trieda prvá G. Tento rok sa pri zopár úlohách stali kritikmi a rozhodcami aj žiaci z obecenstva. Nálada v sále bola perfektná vďaka všetkým zúčastneným žiakom. Prvákom sa veľmi dobre súťažilo, či už vďaka podpore spolužiakov, alebo žiakov z ostatných tried. Určite to bol ten najkrajší začiatok jesenných prázdnin a už teraz sa tešíme na ďalšie akcie žiackej školskej rady.

     • PODBREZOVAN píše.........."Návšteva dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach."

     • Žiaci končiacich ročníkov súkromných škôl ŽP stoja pred ďalšou bránou rozhodovania sa o svojej budúcnosti,a preto im bola ponúknutá možnosť navštíviť Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Študenti túto možnosť s radosťou využili a plní očakávaniadňa 24.10.2017 vyrazili do priestorov Košickej univerzity, kde pre nich boli pripravené aktivity ako :- virtuálna realita- výstava auta s vysvetlením z akých materiálov sa auto skladá, ako sa vyrábajú, recyklujú- možnosť súťažiť o tabletPo absolvovaní aktivít v hlavnej budove školy sme sa rozdelili na skupiny a premiestnili na jednotlivé fakulty.Na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie - oddelenie hutníctva a zlievarenstva si maturanti pozreli vodný model plynulého odlievania, ktorý im predstavili Ing. Peter Demeter, PhD., ING-PAED IGIP a doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. Druhým oddelením bolo materiálové inžinierstvo, kde im odborným výkladom Ing. Miloša Matvija, PhD., bola vysvetlená mikroskopia a makroskopia kovových aj nekovových materiálov.Absolvovali prednášku o možnostiach štúdia na VŠ, ktorú prezentovala doc.Ing. Dana Baricová, PhD., ING-PAED IGIP. Na ceste domov niektorí živo diskutovali o tom čo videli a ako to na nich zapôsobilo, preto verím, že sme žiakom pri ich budúcom rozhodovaní pomohli amnohí už začali po tomto dni uvažovať nad štúdiom na fakulte.

      Erika Honková

     • PODBREZOVAN píše......"Robotizácia vo výrobe."

     • 40 žiakov SSOŠ hutníckej Železiarní Podbrezová študujúcich v odbore mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení sa 23.10.2017 v sprievode pedagogických zamestnancov zúčastnilo odbornej exkurzie vo výrobnom automobilovom závode KIA Motors v Žiline. Študenti sa najskôr v školiacom stredisku oboznámili s históriou automobilky na Slovensku, jej súčasným výrobným programom i novými technológiami v oblasti automatizácie a robotiky. Následne absolvovali prehliadku jednotlivých výrobných pracovísk- lisovňa, zvarovňa, montážna linka, kde mali možnosť pozorovať výrobný proces od výlisku až po finálny model automobilu. Žiaci reálne sledovali prácu robotov a manipulátorov v automatizovanom systéme výroby. Exkurzia autentickým spôsobom utvrdila znalosti študentov z odborných predmetov, ktoré získavajú počas štúdia na našej škole. Ing. M. Pindiaková, Ing. J. Pôbiš

     • Úspešne okresné kolo.

     • 6. novembra 2017 sa v priestoroch našich škôl organizovalo "Okresné kolo žiakov SŠ - futsal". Súťaže sa zúčastnilo 5 mužstiev reprezentujúcich školy: Gymnázium Jána Chalupku Brezno, Hotelová akadémia a Obchodná akadémia Brezno, SOŠ techniky a služieb Brezno, SGŽP a SSOŠH ŽP."A ako to dopadlo?" No proste veľké ĎAKUJEM je na mieste pre náš tím v zložení: J. Blahút, M. Jurášek, K. Laurik, R. Švantner - žiaci IV.B, Š. Bubelíny - III.A, D. Horváth - IV.A, M. Caban, R. Galčík, P. Svetlošák - II.A za ich umiestnenie na prvom mieste a súčasne ďalší postup

     • iBobor

     • 6. novembra 2017 na škole nesúťažili len športovci. Svoje vedomosti spojené s logikou si preverili aj žiaci II. B a I.B v súťaži iBobor. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa môže stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej má presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia. Úlohy možno tematicky zaradiť do niekoľkých oblastí.Ak máš záujem vyskúšaj: http://ibobor.soitron.com/sutaz_demo/

     • "Študenti SSOŠH ŽP na odbornej exkurzii vo Vlkanovej"

     • Dňa 03. novembra 2017 sa študenti IV.B triedy – odbor mechanik strojov a zariadení, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová. Odborným výkladom ich sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief. Študenti boli počas exkurzie oboznámení s programom tepelného a chemicko – tepelného spracovania ocele na jednotlivých prevádzkach – vybavených najnovšími technológiami.

      Študentov zaujali predovšetkým zariadenia na tepelné spracovanie ocele – priebežná pec, nitridačná pec, kryogénna pec, popúšťacia pec a moderný automatizovaný spôsob riadenia obsluhy týchto zariadení. Absolvovaním exkurzie v HTS Vlkanová s.r.o. si naši študenti v praxi - utvrdili poznatky získané na teoretickom vzdelávaní. Ing. Pôbiš

       

    • Vlak do neba
     • Vlak do neba

     • Ako sa rodí zlo?

      Skrýva sa v každom z nás?

      Je to zámer, psychický skrat alebo okolnosti, ktoré nás ovplyvňujú, nie vždy tým pozitívnym smerom?

      Stojíme si za svojím názorom alebo podliehame oficiálnej "pravde"?

      Konáme, alebo sa bojíme konať čestne a správne?

      A čo je vôbec správne?

      Bohužial, častokrát na to prídeme, až keď je neskoro a ľutujeme naše rozhodnutia. A preto je dobré na chyby poukázať a neustále si ich pripomínať. Pretože hranice sú krehké......... a zlo môže číhať aj na sedadle vedľa nás.

      Aj na tieto otázky sme spoločne hľadali odpovede dňa 21. septembra 2017 na divadelnom predstavení, ktoré sa konalo v Dome Kultúry ŽP v Podbrezovej. 

      Predstavenie mal na svedomí detský umelecký súbor VAŠA BANDA, ktorý momentálne tvorí 130 pre umenie zapalených členov od 5 do 19 rokov. 

      Ich prevedenie 45 minútového predstavenia "Vlak do neba"bolo neopakovatelným zážitkom pre každého zúčastneného.

      Vlak do neba - Obrázok 1        Vlak do neba - Obrázok 2

      p. Honková  

    • Najsilnejší zážitok počas štúdia...
     • Najsilnejší zážitok počas štúdia...

     • V dňoch 26., 27. a 28. apríl 2017 som sa zúčastnil celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti SOČ. Musím konštatovať, že príjemnejšie ukončenie štúdia som si ani nevedel predstaviť. Svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia na SSOŠH ŽP, ale samozrejme aj svoje záľuby, som mohol prezentovať medzi ďalšími 15 študentami úspešnými vo svojich krajských kolách prehliadok SOČ.

      Celá prehliadka začala príchodom na SPŠ J. Murgaša, kde sme sa dozvedeli program nasledujúcich troch dní. Začiatok bol venovaný expozícií Múzea SNP, po vzhliadnutí ktorého nasledoval priestor na ubytovanie a prípravu na večeru. Večer bol venovaný slávnostnému otvoreniu prehliadky, ktorý sa niesol v duchu privítania všetkých zúčastnených a popriania úspechov pri prezentovaní svojich prác. Po príhovoroch a predstavení komisií nasledoval kultúrny program na začiatku ktorého bola veľkolepá laserová šou. Po nej nasledovali hudobné vystúpenia Slovak Tango a folklórny súbor Urpín. Po skončení otvorenia som s veľkými dojmami odchádzal na izbu aby som si oddýchol pred súťažným dňom. Súťažiť som začal ako piaty v poradí vo svojej kategórii.

      Mojej prezentácie som sa už veľmi neobával, mal som za sebou niekoľko tréningov v priestoroch školy, na krajskom kole a samozrejme aj pred obecenstvom z rodiny. Moja snaha však nestačila na umiestnenie v prvej päťke. Okrem mojej trojkolky boli v súťaži zaradené práce: „CNC fréza“, „Brúska na kotúčové píly“, „Cvičné auto pre deti – bugina“, „Buggy terénny automobil BTA 12-17“. Po ukončení obhajob všetkých študentov si jednotlivé komisie vytvorili poradie najlepších piatich prác. Pre všetkých zúčastnených sa poradie oficiálne prednieslo na spoločnom vyhodnotení, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2017 večer v aule ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici. Najlepšie umiestnenie dosiahol študent s prácou „Výroba a automatizácia kostolných zvonov“. Večer pokračoval znova kultúrnym programom. Predviedli sa víťazi šou Československo má talent. Určite to bola veľmi príjemná bodka za celou súťažou.

      Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým, ktorí ma podporovali pri tvorbe „Môjho detského sna“, v prvom rade rodičom. Ďalej učiteľom a majstrom odbornej výchovy za umožnenie účasti na krajskom kole.

      Brian ĎURČENKA študent štvrtého ročníka SSOSH ŽP

     • Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní

     • Dňa 28.apríla 2017 sa žiak našej školy 3.D triedy Michal Kamenský zúčastnil finálneho kola Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní, ktorá sa konala v Nitre. V disciplíne CNC frézovanie obsadil pekné 3. miesto.

      Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní - Obrázok 1

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

      p. Vojčíková

    • Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • Úspešná reprezentácia školy na celoslovenskom kole SOČ.

      Celoslovenské kolo SOČ - Obrázok 1

      Ďakujeme.

      p. Vojčíková