• Vyhodnotenie vianočnej výzdoby..........
     • Vyhodnotenie vianočnej výzdoby..........

     • 1. miesto  III.B triedna učiteľka p. Završanová

      2. miesto I.B triedna učiteľka p. Vojčíková

      3. miesto I.A triedna učiteľka p. Hudíková

      Vaša žiacka školská rada 

    • ROPE SKIPING.....
     • ROPE SKIPING.....

     • Dňa 8.12.2018 (piatok) v čase 1. - 3. vyučovacej hodiny sa v priestoroch telocvične uskutoční súťaž v preskokoch na švihadle a žonglovaní s futbalovou loptou. Zúčastniť sa môže každý. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info dajú telocvikári...

     • ZENIT - strojárstvo

     • Naši študenti na krajskom kole 19. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...

       

      Dňa 29.11.2017 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže ZENIT
      v strojárstve.
      Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto,
      lebo umožňuje súťaživosť a porovnávanie talentov zo stredných odborných škôl. Práca
      s talentami sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného
      na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických
      odboroch. Všetky kategórie pozostávali z teoretickej a praktickej časti.
      Tento rok súťažilo šesť študentov našej školy v troch kategóriách. V kategórii B1/ručné
      spracovanie kovov/:Brucháč Pavol a Dubéci Denis /II.A/, v kategórii B2/strojné obrábanie
      kovov/:Kurák Jakub a Javorčík Erik/II.C/, v kategórii C/programovanie CNC strojov/:
      Pavelka Norbert/II.C/ a Muránsky Jakub/II.B/.Všetci študenti svojimi prácami podali veľmi
      dobrý výkon...najlepšie umiestnenie dosiahli:
      Muránsky Jakub-druhé miesto v kategórii CNC
      Pavelka Norbert-tretie miesto v kategórii CNC
      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom odborných predmetov, majstrom OV, ktorý pripravovali
      našich študentov na súťaž.

      Ing. Pôbiš, učiteľ odborných predmetov

     • Výsledky školského kola "Olympiáda ľudských práv"

     • Ď A K U J E M E ! ! !triedam V.C, III.A skupina hutníkov a II.B skupina mechanikov mechatronikov. Všetky menované triedy sa zúčastnili testovania "Olympiáda ľudských práv". Celkový počet zúčastnených bol 13 + 7 + 16 = 36. Úspešnosť tried bola nasledovná: V.C 67%, najúspešnejší V. Martinec 98%, I. Jamriška 95%, a 93% dosiahli M. Dacho, A. Faško, J.Vetrák, II.B 60% a M. Janík 78%, Z. Váňa 77%, S. Mesároš 70% a III.A 39% L. Halgaš 70%, J. Hrčák 53%, R. Reizer 37%.

     • Školský autobus......

     • Ubehlo niekoľko dní od vyplnenia dotazníka "Školský autobus". Pár info a vyhodnotenie dotazníka môžeme poďakovať p. Pindiakovej. Takže 201 žiakov SSOŠH ŽP a SGŽP sa vyjadrilo následovne: 83,6% respondentov dochádza do školy autobusom76,6% respondentov má záujem o cestovanie školským autobusoma ďalšie výsledky......

    • Dobrovoľnícka akcia v útulku „Tuláčik“
     • Dobrovoľnícka akcia v útulku „Tuláčik“

     • Dňa 22. novembra 2017 sa dvaja žiaci SSOŠH ŽP Denis Dubéci a Norbert Šandor z 2.A triedy zúčastnili dobrovoľníckej akcie v útulku „Tuláčik“ v Brezne. Strávili tu jedno doobedie. Ráno vyvenčili  psíkov, poriadili im koterce a výbehy. Potom pomáhali nosiť a triediť granule. Tento deň v nich zanechal skvelý pocit, že mohli aspoň trochu týmto psíkom bez domova pomôcť.

    • Ďalšie tretie miesto.......
     • Ďalšie tretie miesto.......

     • Dňa 27.11.2017 sa opäť stretli stredné školy a zmerali si sily v športe. Tento krát v basketbale. Po náročných zápasoch, v ktorých bojovalo päť družstiev na približne rovnakej úrovni rozhodlo naozaj len málo. Naši žiaci sa nakoniec umiestnili na peknom treťom mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy...

      IV.B Viktor Babka, Roman Švantner, IV.A Daniel Horváth, III.A Šimon Bubelíny, II.B Adam Klement, II.A Nicolas Mejri, Ján Šutinský, Vratko Tomek, Michal Caban

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     •      Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v stredu 22. 11. 2017 v čase od 08:00 do 12:00. Bola určená pre všetky ročníky (1-5) a pozostávala zo štyroch častí.

           Prvé bolo počúvanie s porozumením - rozdala som papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý som žiakom následne prečítala. Úlohou bolo počúvať text (2 krát) a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.

           Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci žiaci dostali texty na vopred určenú tému. Text si prečítali a potom označili, či sa na žiadanú vetu odpovedá áno alebo nie.

           Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré žiaci vyberali zo štyroch možných odpovedí.

           Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý žiak dostal predlohu s jedným obrázkom a dve témy - o škole, móde,  vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní... Obrázok mal väčšinou podobu krátkeho komiksu. Po krátkej príprave sa mi žiaci ústne prezentovali.

           Olympiády sa zúčastnili žiaci: Ján Oravkin (2.A), Miroslav Čunderlík (3.B), Dominik Géč (3.B), Kristán Móro (4.A), Marek Dacho (5.C), Adam Takáč (5.C) a Viktor Martinec (5.C). Na postupových miesta na okresné kolo z olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnili: Kristán Móro (4.A) a Miroslav Čunderlík (3.B).

            Z olympiády mám veľmi dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné. Žiaci vsádzali na svoje doterajšie vedomosti. Vynakladali enormné úsilie pri riešení daných úloh, za čo si samozrejme všetci zúčastnení žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu a obdiv. Obom víťazom gratulujem a prajem veľa úspechov na okresnom kole.

       

      Autor: Jana Hudíková

    • Privítali sme ďalšiu základnú školu.......
     • Privítali sme ďalšiu základnú školu.......

     • Žiaci Základnej školy Čierny Balog sa v stredu 22.11.2017 pohybovali v priestoroch našich škôl. Vnímavo a s radom otázok si pozreli priestory našich odborných učební pre vyučovanie technických meraní, programovania CNC strojov, pneumatiky a hydrauliky, biológie, chémie, fyziky a dielní odborného výcviku.  Ďakujeme za navštevu.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 20.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Súťaže sa zúčastnilo šesť žiakov: M.Vereš IV.A, M.Vais IV.A, P. Ľapin II.A, M. Belko II.A, P. Bošeľa II.B a M. Benda II.B. 

      Žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti z anglického jazyka. Mnohí z nich sa venujú tomuto jazyku aj vo voľnom čase a zlepšujú si vedomosti prostredníctvom rôznych hier, filmov, seriálov a čítaním cudzojazyčnej literatúry. Tak ako minulý rok, aj tento rok sa stal víťazom M.Benda z II.B triedy, najmä vďaka výborným výsledkom v ústnej časti. Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a dúfame, že nás opäť potešia svojimi vedomosťami a svojou aktivitou aj budúci školský rok. Veríme, že sa k nim pridajú ďalší študenti a využijú príležitosť ukázať svoje nadobudnuté znalosti. 

    • Stolný tenis.....
     • Stolný tenis.....

     • Dňa 15.11.2017 sa naši žiaci Lukáš Halgaš, Dávid Štubniak, Jaro Kamenský, Ivan Rozložný a Filip Danielič zúčastnili na „Okresnom kole v stolnom tenise SŠ“. Pri účasti piatich škôl z celého okresu sa chlapci umiestnili na peknom 2. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy...

     • ŠACHŤÁK....

     • Akcia jednej školy na ktorej svoje umelecké nadanie ukázala aj skupinka 14 študentov SGŽP a SSOŠH pod vedením učiteľov p. Snopka, p. Flašku a p. Tajbošovej. Ich vystúpenie bolo vysoko hodnotené a prispelo k príjemnému večeru. Medzi naších šikovných študentov patria: Marek Luštiak, Pavol Adamek - IV.C, Marek Dacho, Kamil Ševc - V.C,  Pete Giertl - II.C.

     • Postup na Majstrovstvá Slovenska

     • Dňa 14. novembra 2017 sme sa zúčastnili kvalifikácie na Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC programovaní, ktoré sa konali v Martine. Zástupca SSOŠ hutníckej Dávid Pompura je žiakom II.B triedy v odbore mechanik mechatronik. Náš súťažiaci sa vyprofiloval z okruhu žiakov, ktorí sa v rámci výučby  venujú programovaniu obrábacích strojov s riadiacim operačným programom Sinumerik 840D. Celkovo sa do celoslovenskej súťaže zapojilo 28 škôl v dvoch kategóriách (CNC frézovanie, CNC sústruženie), pričom právo postupu na budúcoročné Majstrovstvá SR mali vyhradené štyri najlepšie umiestnené družstvá v oboch kategóriách. Výber riadiaceho programu bol z možností FANUC 3li, HEIDENHAIN TNC 426/430, SINUMERIK 840D a SINUMERIK OPERATE. Hodnotiace kritéria sa každoročne sprísňujú, čím stúpa náročnosť tvorby hlavných a vedľajších programov. Pri hodnotení sa organizátori zameriavajú na presnosť rozmerov, drsnosť povrchu, odchýlky v rámci tolerovaných rozmerov, vytvorenie kontúr, vhodne zvolený technologický postup. Čas na vyhotovenie programov bol dve hodiny. Potom hodnotitelia podľa stanovených kritérií pridelili jednotlivým prácam  body. Dávid si napriek tomu, že sa programovaniu CNC strojov venuje krátko, počínal veľmi dobre, s nástrahami výkresu sa popasoval a podal maximálny výkon. Výsledkom jeho snahy je  štvrté miesto zaručujúce postup na Majstrovstvá SR v CNC frézovaní. Týmto tiež chcem poďakovať všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí žiakov na súťaže pripravujú, lebo úspech žiaka je samozrejme aj úspechom pedagóga a súčasne úspechom školy.

      Ing. Miroslav Hruška

     • Gurmánsky večer

     • Internátny život......

      Štvrtok večer, zásoby z domu vyjedené....... No hlad má veľké oči. Tak poďme s tým niečo urobiť. Každý priloží ruku k dielu a výsledok je rovno na zjedenie. Tak dobrú chuť, Bon appetite, guter Geschmack, buon gusto, хороший вкус, dobrou chuť, dobry smak, 良い味

    • Bezplatná doprava - prieskum
     • Bezplatná doprava - prieskum

     • Žiaci SSOŠH ŽP a SG ŽP!

      Máte záujem od zriaďovateľa škôl – Železiarní Podbrezová a. s. získať ďalší benefit a ušetriť?

      Tak neváhajte, zúčastnite sa prieskumu a do 16.11.2017 vyplňte krátky dotazník tu:
       

      >>> DOTAZNÍK <<<


      Jeden z Vás získa pre svoj mobil prenosný reproduktor s bluetooth.
      Záleží nám na Vás a Vaše podnety sú pre nás inšpiráciou!

    • Olympiáda ľudských práv.....
     • Olympiáda ľudských práv.....

     • „Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

       G. B. Shaw

      Milí študenti, chcete si overiť vedomosti ohľadom ľudskych práv?

      Radi by ste sa niečo nové naučili?

      Chcete sa stať slobodní? 

      Úlohou europského parlamentu je .........?

      Vedieť diskutovať o ľudských právach.......

      A súčasne súťažiť v rámci triedy, školy.

      Jednoducho choď na odkaz  OLPvyber svoju triedu, svoje meno a môžeš začať

      • súťažiť,
      • učiť sa,
      • dozvedať sa nové informácie, 
      • stať sa slobodným.

      KEDY: od 9.novembra 2017 do 21. novembra 2017

      ​​​​​​​

       

       

     • ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA informuje.......

     • Žiacka školská rada škôl SSOŠH ŽP a SG ŽP mala už po 16 krát za úlohu zorganizovať tradičný Krst budúcich absolventov - KABU, teda prijímanie prvákov. Celá akcia sa konala 27. októbra 2017 v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej.Na začiatku KABU bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu Halloweenskú vyzdobu triedy. Je potešujúce, že každoročne sa do súťaže zapajajú žiaci vždy s novými a novými nápadmi. Dá sa povedať, že výzdoba sa nikdy neopakuje. Tohtoročná hodnotiaca komisia pozostávala zo žiakov oboch škôl, ktorá mala naozaj ťažkú úlohu a to vybrať tú najlepšie vyzdobenú triedu. Ocenené triedy boli odmenené sladkými balíčkami. Na SSOŠH ŽP sa na prvom mieste umiestnila I.B, druhá bola I.A a pekné tretie miesto získala IV.C. Na SG ŽP sa o prvenstvo zaslúžila trieda II.H druhá bola III.H a tretie miesto obsadila trieda III.G. Už teraz sa tešíme, ako túto výzvu splnia žiaci budúci rok.Hlavnými aktérmi KABU boli samozrejme prváci oboch menovaných škôl. Ukázali všetkým starším spolužiakom, že žiadna z úloh, ktoré si pre nich pripravila ŽŠR nie je taká, aby si s ňou neporadili. Je pravda, že prečo by si nepochutnali na lahodnom jogurte, ktorý mali vypiť pomocou slamky. Alebo prečo sa nepredviesť, ako „najkrajšia modelka“, či neukázať, ako sa vyznáva láska. Ak si však myslíte, že je to len o jedle ste na veľkom omyle. Niektorí si to museli dokonca odšportovať, či ukázať svoju kreativitu vo vytváraní obrazov z nutely. Starší žiaci sa v podaní prvákov dozvedeli aké zvuky vydávajú jednotlivé zvieratá, či rôzne predmety. V každej úlohe bol vždy na prvom mieste vyhlasený jeden študent bojujúci za svoju triedu a celkové prvenstvo si vybojvala trieda prvá G. Tento rok sa pri zopár úlohách stali kritikmi a rozhodcami aj žiaci z obecenstva. Nálada v sále bola perfektná vďaka všetkým zúčastneným žiakom. Prvákom sa veľmi dobre súťažilo, či už vďaka podpore spolužiakov, alebo žiakov z ostatných tried. Určite to bol ten najkrajší začiatok jesenných prázdnin a už teraz sa tešíme na ďalšie akcie žiackej školskej rady.

     • PODBREZOVAN píše.........."Návšteva dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach."

     • Žiaci končiacich ročníkov súkromných škôl ŽP stoja pred ďalšou bránou rozhodovania sa o svojej budúcnosti,a preto im bola ponúknutá možnosť navštíviť Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Študenti túto možnosť s radosťou využili a plní očakávaniadňa 24.10.2017 vyrazili do priestorov Košickej univerzity, kde pre nich boli pripravené aktivity ako :- virtuálna realita- výstava auta s vysvetlením z akých materiálov sa auto skladá, ako sa vyrábajú, recyklujú- možnosť súťažiť o tabletPo absolvovaní aktivít v hlavnej budove školy sme sa rozdelili na skupiny a premiestnili na jednotlivé fakulty.Na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie - oddelenie hutníctva a zlievarenstva si maturanti pozreli vodný model plynulého odlievania, ktorý im predstavili Ing. Peter Demeter, PhD., ING-PAED IGIP a doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. Druhým oddelením bolo materiálové inžinierstvo, kde im odborným výkladom Ing. Miloša Matvija, PhD., bola vysvetlená mikroskopia a makroskopia kovových aj nekovových materiálov.Absolvovali prednášku o možnostiach štúdia na VŠ, ktorú prezentovala doc.Ing. Dana Baricová, PhD., ING-PAED IGIP. Na ceste domov niektorí živo diskutovali o tom čo videli a ako to na nich zapôsobilo, preto verím, že sme žiakom pri ich budúcom rozhodovaní pomohli amnohí už začali po tomto dni uvažovať nad štúdiom na fakulte.

      Erika Honková