• PODBREZOVAN píše......"Robotizácia vo výrobe."

     • 40 žiakov SSOŠ hutníckej Železiarní Podbrezová študujúcich v odbore mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení sa 23.10.2017 v sprievode pedagogických zamestnancov zúčastnilo odbornej exkurzie vo výrobnom automobilovom závode KIA Motors v Žiline. Študenti sa najskôr v školiacom stredisku oboznámili s históriou automobilky na Slovensku, jej súčasným výrobným programom i novými technológiami v oblasti automatizácie a robotiky. Následne absolvovali prehliadku jednotlivých výrobných pracovísk- lisovňa, zvarovňa, montážna linka, kde mali možnosť pozorovať výrobný proces od výlisku až po finálny model automobilu. Žiaci reálne sledovali prácu robotov a manipulátorov v automatizovanom systéme výroby. Exkurzia autentickým spôsobom utvrdila znalosti študentov z odborných predmetov, ktoré získavajú počas štúdia na našej škole. Ing. M. Pindiaková, Ing. J. Pôbiš

     • Úspešne okresné kolo.

     • 6. novembra 2017 sa v priestoroch našich škôl organizovalo "Okresné kolo žiakov SŠ - futsal". Súťaže sa zúčastnilo 5 mužstiev reprezentujúcich školy: Gymnázium Jána Chalupku Brezno, Hotelová akadémia a Obchodná akadémia Brezno, SOŠ techniky a služieb Brezno, SGŽP a SSOŠH ŽP."A ako to dopadlo?" No proste veľké ĎAKUJEM je na mieste pre náš tím v zložení: J. Blahút, M. Jurášek, K. Laurik, R. Švantner - žiaci IV.B, Š. Bubelíny - III.A, D. Horváth - IV.A, M. Caban, R. Galčík, P. Svetlošák - II.A za ich umiestnenie na prvom mieste a súčasne ďalší postup

     • iBobor

     • 6. novembra 2017 na škole nesúťažili len športovci. Svoje vedomosti spojené s logikou si preverili aj žiaci II. B a I.B v súťaži iBobor. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa môže stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej má presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia. Úlohy možno tematicky zaradiť do niekoľkých oblastí.Ak máš záujem vyskúšaj: http://ibobor.soitron.com/sutaz_demo/

     • "Študenti SSOŠH ŽP na odbornej exkurzii vo Vlkanovej"

     • Dňa 03. novembra 2017 sa študenti IV.B triedy – odbor mechanik strojov a zariadení, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová. Odborným výkladom ich sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief. Študenti boli počas exkurzie oboznámení s programom tepelného a chemicko – tepelného spracovania ocele na jednotlivých prevádzkach – vybavených najnovšími technológiami.

      Študentov zaujali predovšetkým zariadenia na tepelné spracovanie ocele – priebežná pec, nitridačná pec, kryogénna pec, popúšťacia pec a moderný automatizovaný spôsob riadenia obsluhy týchto zariadení. Absolvovaním exkurzie v HTS Vlkanová s.r.o. si naši študenti v praxi - utvrdili poznatky získané na teoretickom vzdelávaní. Ing. Pôbiš

       

    • Vlak do neba
     • Vlak do neba

     • Ako sa rodí zlo?

      Skrýva sa v každom z nás?

      Je to zámer, psychický skrat alebo okolnosti, ktoré nás ovplyvňujú, nie vždy tým pozitívnym smerom?

      Stojíme si za svojím názorom alebo podliehame oficiálnej "pravde"?

      Konáme, alebo sa bojíme konať čestne a správne?

      A čo je vôbec správne?

      Bohužial, častokrát na to prídeme, až keď je neskoro a ľutujeme naše rozhodnutia. A preto je dobré na chyby poukázať a neustále si ich pripomínať. Pretože hranice sú krehké......... a zlo môže číhať aj na sedadle vedľa nás.

      Aj na tieto otázky sme spoločne hľadali odpovede dňa 21. septembra 2017 na divadelnom predstavení, ktoré sa konalo v Dome Kultúry ŽP v Podbrezovej. 

      Predstavenie mal na svedomí detský umelecký súbor VAŠA BANDA, ktorý momentálne tvorí 130 pre umenie zapalených členov od 5 do 19 rokov. 

      Ich prevedenie 45 minútového predstavenia "Vlak do neba"bolo neopakovatelným zážitkom pre každého zúčastneného.

      Vlak do neba - Obrázok 1        Vlak do neba - Obrázok 2

      p. Honková  

    • Najsilnejší zážitok počas štúdia...
     • Najsilnejší zážitok počas štúdia...

     • V dňoch 26., 27. a 28. apríl 2017 som sa zúčastnil celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti SOČ. Musím konštatovať, že príjemnejšie ukončenie štúdia som si ani nevedel predstaviť. Svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia na SSOŠH ŽP, ale samozrejme aj svoje záľuby, som mohol prezentovať medzi ďalšími 15 študentami úspešnými vo svojich krajských kolách prehliadok SOČ.

      Celá prehliadka začala príchodom na SPŠ J. Murgaša, kde sme sa dozvedeli program nasledujúcich troch dní. Začiatok bol venovaný expozícií Múzea SNP, po vzhliadnutí ktorého nasledoval priestor na ubytovanie a prípravu na večeru. Večer bol venovaný slávnostnému otvoreniu prehliadky, ktorý sa niesol v duchu privítania všetkých zúčastnených a popriania úspechov pri prezentovaní svojich prác. Po príhovoroch a predstavení komisií nasledoval kultúrny program na začiatku ktorého bola veľkolepá laserová šou. Po nej nasledovali hudobné vystúpenia Slovak Tango a folklórny súbor Urpín. Po skončení otvorenia som s veľkými dojmami odchádzal na izbu aby som si oddýchol pred súťažným dňom. Súťažiť som začal ako piaty v poradí vo svojej kategórii.

      Mojej prezentácie som sa už veľmi neobával, mal som za sebou niekoľko tréningov v priestoroch školy, na krajskom kole a samozrejme aj pred obecenstvom z rodiny. Moja snaha však nestačila na umiestnenie v prvej päťke. Okrem mojej trojkolky boli v súťaži zaradené práce: „CNC fréza“, „Brúska na kotúčové píly“, „Cvičné auto pre deti – bugina“, „Buggy terénny automobil BTA 12-17“. Po ukončení obhajob všetkých študentov si jednotlivé komisie vytvorili poradie najlepších piatich prác. Pre všetkých zúčastnených sa poradie oficiálne prednieslo na spoločnom vyhodnotení, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2017 večer v aule ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici. Najlepšie umiestnenie dosiahol študent s prácou „Výroba a automatizácia kostolných zvonov“. Večer pokračoval znova kultúrnym programom. Predviedli sa víťazi šou Československo má talent. Určite to bola veľmi príjemná bodka za celou súťažou.

      Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým, ktorí ma podporovali pri tvorbe „Môjho detského sna“, v prvom rade rodičom. Ďalej učiteľom a majstrom odbornej výchovy za umožnenie účasti na krajskom kole.

      Brian ĎURČENKA študent štvrtého ročníka SSOSH ŽP

     • Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní

     • Dňa 28.apríla 2017 sa žiak našej školy 3.D triedy Michal Kamenský zúčastnil finálneho kola Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní, ktorá sa konala v Nitre. V disciplíne CNC frézovanie obsadil pekné 3. miesto.

      Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní - Obrázok 1

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

      p. Vojčíková

    • Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • Úspešná reprezentácia školy na celoslovenskom kole SOČ.

      Celoslovenské kolo SOČ - Obrázok 1

      Ďakujeme.

      p. Vojčíková

    • Vedecká konferencia na pôde TUKE
     • Vedecká konferencia na pôde TUKE

     • Výber žiakov (1 dievča a 6 chlapcov) zo súkromných škôl Železiarni Podbrezová, a.s. v dňoch 11 – 12. apríla 2017 navštívil Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (HF-TUKE ), na základe osobného pozvania pani dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD.. Žiaci reprezentovali svojimi SOČ prácami súkromné školy ŽP, a.s. na študentskej odbornej vedeckej konferencii METALURGIA 2017. Okrem reprezentovania na súťaži sa žiaci zúčastnili aj DOD HF-TUKE.

      V 1.deň návštevy bola prvá zastávka po príchode na pôdu TUKE na Oddelení hutníctva a zlievarenstva Ústavu Metalurgie (ÚMET). Pod odborným výkladom pána Ing. Petra Demetera, PhD. sa žiaci dozvedeli, aké má oddelenie technické vybavenia oceliarenského laboratória a ako môžu aplikovať teóriu do praxe počas štúdia.

      Po absolvovaní návštevy ÚMET-u sa žiaci následne premiestnili na internáty Boženy Němcovej, kde mali zabezpečené ubytovanie a stravovanie. Pri čakaní v rade na stravu v jedálni na internátoch zistili, že danú jedáleň v čase od cca 12:30 navštevuje najväčší počet študentov z TUKE – rada bola až vo vestibule.

      Vedením HF-TUKE mali naši žiaci zabezpečený aj program – spoznaj Košice (návšteva Technického múzea a historického centra mesta Košice) a život na internátoch Jedlíkova. Sprievodcami fakultou a následne Košicami boli študenti HF-TUKE Denis Liško a Petra Görögová. V priestoroch internátov sa ku žiakom pridal ešte pán prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.. Svojou návštevou nás poctila aj pani dekanka HF-TUKE. Žiaci, pedagogický dozor a vedenie HF-TUKE v zastúpení pána prodekana sa zúčastnili turnaja v hraní elektronických šípok. Kde v kategóriách ženy a muži poháre za prvé miesta putovali na stredné Slovensko.

      Druhý deň boli žiaci vedením HF-TUKE rozdelení do súťažných sekcií študentskej odbornej vedeckej konferencie METALURGIA 2017. Žiaci svoje práce prezentovali v sekciách Environmentalistika, Materiály a Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, kde po ukončení prezentácii a následnej diskusii obdržali diplomy za reprezentáciu školy. Okrem diplomov dostali aj vecné ceny, z ktorých boli veľmi milo prekvapení.

      Po odprezentovaní svojich prác sa žiaci zúčastnili následne otvorenia DOD HF-TUKE pod záštitou pani dekanky, kde sa dozvedeli o možnostiach štúdia na HF-TUKE v rôznych študijných programoch. Po oficiálnom otvorení DOD HF – TUKE sa žiaci premiestnili na určené oddelenia HF. Žiaci súkromných škôl ŽP, a.s. boli a stále sú nadšení z absolvovanej návštevy HF-TUKE. Ďakujeme vedeniu TUKE HF pani dekanke a všetkým zúčastneným za vynikajúce dva dni. Zdar Boh!

      FOTOGALERIA

                                                                                                                                        p. Zuzana Bandošová

    • Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ...
     • Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ...

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne, pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce, ktorá je realizovaná na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našich školách a uskutočnilo 9. marca 2017.

         Víťazi uvedených kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni  postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. SSOŠH ŽP na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentoval Brian Ďurčenka so svojou prácou pod názvom „Detský sen“. Jeho detským snom bolo vlastniť motorizovanú trojkolku. Počas konštruovania sa rozhodol k danej trojkolke doplniť aj vlečné zariadenia na prevoz ďalšej osoby, aj na prevoz materiálu. Na tvorbu svojho sna väčšinou využíval materiál, ktorý už bol používaný.

         Aj SGŽP malo zastúpenie na prehliadke, a to rovno s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá práca je výsledkom činnosti tretiakov. Adam Políček a Rebecca Rusnáková pracovali pod odborným vedením učiteľov SG ŽP. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici, s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v danej lokalite. Druhú prácu majú pod svojim menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. Svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona. Všetci žiaci sa zhodli v jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší, v poradí 40. ročník SOČ. Pred tým nás však ešte čaká veľa práce a samozrejme znova jej úspešná prezentácia. Uvidíme sa v budúcom ročníku.“

         Vyvrcholením SOČ je celoslovenská súťažná prehliadka, ktorá sa uskutočňuje každý rok v inom meste, v inej strednej škole. V tomto ročníku sa súťažiaci predstavia svojimi obhajobami pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bude pracovať na pôde SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica. S hrdosťou môžem napísať, že žiak SSOŠ H ŽP Brian Ďurčenka so svojím „Detským snom“ postúpil až sem. Vo svojom odbore 09 strojárstvo, doprava, hutníctvo, sa v krajskom kole umiestnil na peknom 2. postupovom mieste. Určite mu budeme držať prsty, aby dosiahol čo najlepšie umiestnenie a súčasne mu ďakujeme za reprezentáciu na takomto type súťaže. Študenti SGŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore 05 životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom neprebojovali do celoslovenského kola, ale určite si zaslúžia poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.

      FOTOGALÉRIA

      Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ... - Obrázok 1

      Ing. Lucia Vojčíková

    • „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“
     • „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“

     •  

      Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV, 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to celoštátne kolo vedomostnej a praktickej súťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, SSOŠ ŽP z Podbrezovej, ale aj Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie Bratislava a Spojenej školy  Tvrdošín.

         Každú školu reprezentovali dvaja najšikovnejší študenti. Za našu školu to boli žiaci piatej C triedy odboru mechanik mechatronik, Denis Putnok a Marek Ťažký. Ich prípravu na súťaž držal pevne v rukách Ing. Peter Flaška. Odovzdal im množstvo vedomostí a stál pri nadobúdaní ich praktických zručností, čo sa nezaobišlo bez jeho cenných rád. Zúročili to počas dvojhodinového časového limitu súťaženia v správnej montáži komponentov a príslušenstva. Riešili úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. Z množstva čiastkových úloh boli tie náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfigurácia PLC (S7-300), logické funkcie a ich riešenie v programe, elektrotechnika (obvody 24 V DC), ventilové batérie, konštrukcia, funkcia, pripojenie, snímače koncových polôh, funkcia, nastavovanie, spracovanie signálov.

         Družstvá súťažili podľa rozpisu. Naši boli zaradení v druhej dvojhodinovke. Spolu s nimi predvádzali svoje zručnosti ďalšie tri dvojice. Pred začatím plnenia úloh si zvolili či chcú súťaž absolvovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Voľba absolvovania v anglickom jazyku bola dodatočne bodovo zvýhodnená. Družstvo podľa zadania úlohy vypracovalo všetky body, ktoré boli pre danú úlohu definované. Jednotlivé časti úloh boli bodované. Účastníci pracovali len v určenom priestore. Výsledné poradie bolo určené podľa počtu dosiahnutých bodov. Obaja študenti získali certifikáty za účasť, ktoré im môžu otvoriť brány pri ďalšej možnosti štúdia. A samozrejme veľké ďakujem za reprezentáciu školy.

      FOTOGALÉRIA FOTOGALÉRIA FESTO

      „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“ - Obrázok 1„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“ - Obrázok 2

      Ing. Lucia Vojčíková