• A máme to doma......
     • A máme to doma......

     • 10 študentov z tried IV.A, IV.B, III.A a II.A dňa 27. februára 2018 vybojovali umiestnenie a postup z krajského kola vo futsale, ktoré sa konalo v Detve. Poďakovanie patrí týmto študentom: 

      Horváth Daniel,

      Blahút Ján, Jurášek Matúš, Lavrík Kevin, Švantner Roman,

      Bubelíny Šimon,

      Caban Michal, Galčík Roland,  Svetlošák Patrik, Vratko Tomek.

       

     • "Teplákový deň"

     • Milí žiaci, aj tento mesiac sa môžete tešiť na tematický deň t.j. "teplákový deň", ktorý sa uskutoční 28.2.2018. Ak sa žiak, alebo učiteľ chce zapojiť do tejto pútavej akcie, je potrebné, aby v stanovený deň prišiel do školy oblečený v teplákovej súprave :) S pozdravom Žiacka školská rada

    • KALČETO - turnaj
     • KALČETO - turnaj

     • Pripravujeme pre Vás turnaj v stolnom futbale, ktorý sa bude konať priebežne počas niekoľkých dní. Turnajové dvojice budú zapisovať telocvikári alebo Matej Turňa zo IV.B do 28. februára. Následne podľa záujmu a počtu dvojíc vytvoríme skupiny a celý rozpis zápasov. Hrať sa bude na dve víťazné hry. Finále najlepších dvojíc prebehne v deň, ktorý sa určí neskôr. Prihláste sa...víťazov čaká odmena...

    • Ďakujeme, že pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.........
     • Ďakujeme, že pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.........


     • Občianské združenie rodičov pri SSOŠH ŽP,

      Vám chce poďakovať, za poskytnutie finančnej čiastky 2% zaplatených Vašich daní.

      Ako nato?

      Vyplňte predpísané tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

      tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdajte na príslušnomj daňovom úrade alebo pošlite po žiakovi triednemu učiteľovi.

      Termín : do 31. marec 2018

      Váš príspevok použijeme:

      1. modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy,

      2. podpora odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít žiakov.

      Ď A K U J E M E.

    • U nás sa začína budúcnosť Vašich detí.......
     • U nás sa začína budúcnosť Vašich detí.......

     •                 SSOŠH ŽP dňa 30.1.2018 zorganizovala Deň otvorených dverí (DOD). Príjemne nás prekvapil veľký záujem o školu zo strany rodičov aj deviatakov. Školu navštívilo okolo 110 žiakov ZŠ a s nimi asi 20 rodičov prevažne z okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska -z Turčianskych Teplíc, Martina, Žiliny, Rimavskej Soboty...

                      So záujmom si prezreli odborné učebne, dielne odborného výcviku, internátu ako aj priestory telocvične a posilňovne. Nadchla ich najmä učebňa programovania CNC strojov, pneumatiky, hydrauliky, metrológie.

                     Čo dodať na záver? Sme presvedčení, že verejná prezentácia dokáže veľa. Takto sa deviatakom ľahšie nájde odpoveď na otázku: „ Už si sa rozhodol? „

      Ďakujeme za návštevu.

       

                                                                                        VP SSOŠH ŽP Mgr. Kvačkajová Danica

    • Lyžiarsky výcvik.....
     • Lyžiarsky výcvik.....

     • Lyžiarsky výcvik SSOŠH ŽP

                  Prvý mesiac v roku „január“ je už tradične časom, kedy sa naši žiaci prvých ročníkov „Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarni Podbrezová“ zúčastňujú lyžiarskeho výcviku. Ani tento rok to nebolo inak.

                  V dňoch od 15. 1. – 19. 1. 2018 žiaci z I.A, I.B a I.C triedy spolu s učiteľkami a inštruktorom snowboardu zavítali opäť do strediska SKI Resort Tále. Po základnom rozdelení podľa lyžiarskych zručností sa vytvorili dve lyžiarske a jedno snowboardové družstvo. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme si zažili sneženie, hustú hmlu ale aj pekné počasie. V priebehu týždňa sa nám podarilo absolvovať všetky plánované činnosti vďaka čomu sa niektorí naučili lyžovať či snowboardovať a ostatní si zdokonalili lyžiarske štýly. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí sa v pondelok učili prví krát lyžovať a v piatok zlyžovali aj náročnejšiu zjazdovku. To isté platí aj pri snowboardistoch. Ubytovanie a stravovanie sme mali zabezpečené v hoteli Golf a v reštaurácii Stodola. Neprekvapila nás starostlivosť personálu a výborná strava. Dokonca sme jedno popoludnie strávili v rámci regenerácie v bazéne a saune na hoteli Stupka. Príjemnú spoločnosť na celom kurze nám robili žiaci a učitelia zo Súkromného Gymnázia ŽP, ktorí absolvovali lyžiarsky kurz spolu s našou školou. Žiaci mali možnosť sa spolu zoznámiť a tráviť spoločné chvíle či na svahu tak aj na hoteli.

                  Myslím, že z tohtoročného lyžiarskeho si odnášame ako žiaci tak aj učitelia množstvo zážitkov a príjemný pocit.

      Mgr. Janka Ličáková

    • Na "nultú" hodinu školským autobusom.......
     • Na "nultú" hodinu školským autobusom.......

     • Školský autobus" Od 1.2.2018 bude školský autobus premávať aj: - na nultú hodinu s odchodom o 6.25 hod z hlavnej vlakovej stanice v Brezne (trasa: Brezno, vlaková stanica - Valaská - škola), - po 6. hodine s odchodom spod školy o 13.25 hod (trasa: škola - Chvatimech - Valaská - Brezno, vlaková stanica). Na nultú hodinu bude premávať kapacitne menší autobus. V prípade potreby bude doplnený ďalší.

    • Netradičné vyučovanie
     • Netradičné vyučovanie

     •            Dňa 30.1.2017 sa žiaci druhého ročníka odbor mechanik mechatronik a tretieho ročníka odbor hutník operátor SSOŠH ŽP zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia so sídlom v Žiari nad Hronom. Žiakom po oboznámení s bezpečnosťou boli pri vstupe na prevádzky  pridelené ochranné prostriedky. Sprevádzajúci inštruktori nám predstavili jednotlivé výrobné oddelenia : jadrovňa, odlievanie, apretovňa, automatická linka CNC strojov.

      Celá exkurzia obohatila  teoretické poznatky  z oblasti zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na výrobu dielov karosérie resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov ( hliníkové bloky motorov).

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

      Žiaci sú radi, že videli danú problematiku v praxi.

      p. Honková, Bandošová

    • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....
     • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....

     • 1.       Žiaci Kindernay, Pompura, Kürty, Siman, Belko, Poliak, Takáč spolu s p. Flaškom, p. Králikom, žiakom zo základných škôl a ich rodičom predviedli ukážky praktických úloh, ktoré sa vyučujú v odbornej učebni elektropneumatiky a mechatroniky. Pozornosť bola venovaná praktickým ukážkam zapojení pneumatických, hydraulických a elektropneumatických obvodov, návrhu riadiacich obvodov simulujúcich funkciu hydraulickej nožnice, lisu. Žiak Belko predviedol simuláciu činnosti samopalu v rôznych režimoch strelby.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/8

      2.       Žiaci II.B spolu s p. Hudíkovou sa v multimediálnej učebni venovali konverzácií v nemeckom jazyku a súčasne konkrétnymi možnosťami preverovania vedomosti netradičnými formami.

      3.       Žiaci II.B pripravujúci sa na maturitné skúšky z anglického jazyka sa spolu s p. Sujovou venovali aktivačným hrám na hodinách anglického jazyka.

      4.       Žiaci Hlásnik, Lepko, Malega, Valigura, Pacek, Caban v učebni metrológia spolu s p. Honkovou zasvätili návštevníkov v oblasti merania tvrdosti ocele. Okrem merania tvrdomerom pozorovali aj mikroštruktúru ocele na monitore PC, ktorý je prepojený s daným meracím prístrojom. Veľkú pozornosť si získala novozakúpená 3D tlačiareň.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/10

      5.       V elektrolaboratóriu si pripravili žiaci Brzko, Putnok ukážky súčasne prebiehajúceho projektu TECHPEDIA a to učebné texty, pracovné listy a online testy z predpísaných tém zahrňujúcich učebné osnovy predmetov so zameraním na elektrotechniku. Ďalší projekt pod názvom Grafické systémy v odbornom vzdelávaní priniesol pre školu programovací prostriedok PROMOTIC, ktorý Na konkrétnych príkladoch vizualizácie technologických procesov návštevníkom predstavili žiaci Jančiar a Patráš. Posledná dvojica Dekrét a Ťažký vymenili konkrétne meracie prístroje za počítač a softver MULTISIM, na ktorom simulovali jednoduché elektrické merania a základné zákony elektrotechniky. Okrem toho prezentovali aj vyučujúcimi vytvorené učebné texty pre elektropredmety.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/7

      6.       Meranie pokračovalo aj v učebni strojárskych predmetov, kde už žiaci prvého ročníka odboru obrábač kovov spolu s p. Pôbišom ukázali jednoduché strojárske merania. Potenciálni žiaci našej školy okrem merania prejavili záujem o konkrétny obsah odborných strojárskych predmetov a ich ďalšie uplatnenie spolu s benefitmi tohto štúdia.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/14
       

      7.       Vestibul sa premenil na automobilový trenažér a p. Zákalicky spolu so žiakmi Muránskym a Bodnárikom mali pod palcom všetkých motoristov, ktorí si jednoducho mohli zajazdiť.

       

      8.       Priestory dielní sa prezentovali formou štyroch skupín :

      a.        II.A odbor – mechanik strojov a zariadení, hutník operátor spoločne s p. Fraňom, p. Kňazovickým mali na svedomí ukážky kovania

      b.       III.D odbor – obrábač kovov s p. Hruškom programovali CNC stroje

      c.        III.C odbor – mechanik mechatronik s p. Kánom prezentovali stavebné roboty

      d.       II.A odbor – mechanik strojov a zariadení s p. Piatrovom oboznámili prítomných s prácou na sústruhu, kde z obrobku vytvorili jednoduchý svietnik.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/11

      A na záver?

      Sme radi, že ste prišli, a budeme ešte radšej keď všetko čo sa Vám u nás páčilo budete šíriť ďalej. Veríme, že naše priestory a ukážky činností žiakov pozitívne ovplynia Vaše rozhodnutie pre štúdium na našej škole. Tešíme sa na ďalšiu návštevu............

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.........

     • 30. január 2018 

      Tešia sa na Vás žiaci študujúci v odboroch hutník operátor, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení a obrábač kovov. 

      Ukážeme vám,

      kde sa učíme,

      kde praxujeme,

      čo sa v jednotlivých odoboroch vyučuje,

      kde oddychujeme cez prestávky

      a aký je náš jeden bežný vyučovací deň. 

    • POZOR...... POZOR.........
     • POZOR...... POZOR.........

     • Od 15. januára 2018 nastáva zmena zvonenia......