• Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Aj naša škola sa s radosťou zapojí.........


      Jednoduché ĎAKUJEM......za poskytnuté príspevky na dobrú vecvýsledná suma 144,92 eur putuje tým, ktorí ju potrebujú 13. apríl 2018 DEŇ NARCISOV

    • Ďalší úspech našich futbalistov.....
     • Ďalší úspech našich futbalistov.....

     • Ďalší postup našich športovcov...

      Tentokrát víťazstvo na okresnom kole vo veľkom futbale žiakov SŠ. Spoločný tím v zložení futbalistov: Babka Viktor, Blaho Jozef, Bubelíny Šimon, Caban Michal, Galčík Roland, Geschwandtner Samuel, Hronček Adam, Jurášek Matúš, Kubinec Miroslav, Kvetko Dávid, Ludha Samuel, Molčan Dominik, Stančík Matej, Svetlošák Patrik, Ustaník Peter. Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. p. Peťková

    • 7. miesto......
     • 7. miesto......

     • 7. miesto na majstrovstvách Slovenska vo futsale žiakov SŠ je výsledkom snaženia žiakov:

      Bubelíny Šimon – III.A, Geschwandtner Samuel I.A, Horváth Daniel IV.A, Jurášek Matúš IV.B, Lavrík Kevin IV.B, Ludha Samuel I.A, Molčan Dominik III.A, Švantner Roman IV.B, Ustaník Peter I.A.

      Svoju bojovnosť ukázali v športovej hale Mladosť, Trnavská cesta 39 Bratislave.

      Ďakujem za reprezentáciu školy.

      p. Peťková

    • Kvapka krvi......
     • Kvapka krvi......

     •  Máš 18 rokov? Máš chuť pomáhať? 17. apríla 2018 - Kvapka krvi Klubovňa 8 00 hod. Honková

    • Rodina a základné ľudské právo na život
     • Rodina a základné ľudské právo na život

     • Kto by sa rád zapojil do súťaže, poprosím odovzdávať projekty Mgr. Hudíkovej

      termín: 25.4.2018

    • "Riflový deň"
     • "Riflový deň"

     • Milí žiaci, kto by rád nevymenil tesilky za rifle? Asi každý. Aj preto vám toto želanie splníme. Čaká na vás totiž opäť tematický deň. Preto si dňa 28.3. 2018 môžete po prvý krát bez obáv obliecť do školy rifle. Horná časť oblečenia zostáva ale klasická školská uniforma. Dúfame, že sa do tejto akcie zapojí opäť čo najviac žiakov, či učiteľov. Užite si pohodlný deň. S pozdravom ŽŠR

     • Prezentácia možnosti štúdia v Košiciach na FMMR.

     • Ďakujeme za návštevu, príjemne strávené chvíle a prezentáciu vami ponúkaných študijných programov.......

    • A máme to doma......
     • A máme to doma......

     • 10 študentov z tried IV.A, IV.B, III.A a II.A dňa 27. februára 2018 vybojovali umiestnenie a postup z krajského kola vo futsale, ktoré sa konalo v Detve. Poďakovanie patrí týmto študentom: 

      Horváth Daniel,

      Blahút Ján, Jurášek Matúš, Lavrík Kevin, Švantner Roman,

      Bubelíny Šimon,

      Caban Michal, Galčík Roland,  Svetlošák Patrik, Vratko Tomek.

       

     • "Teplákový deň"

     • Milí žiaci, aj tento mesiac sa môžete tešiť na tematický deň t.j. "teplákový deň", ktorý sa uskutoční 28.2.2018. Ak sa žiak, alebo učiteľ chce zapojiť do tejto pútavej akcie, je potrebné, aby v stanovený deň prišiel do školy oblečený v teplákovej súprave :) S pozdravom Žiacka školská rada

    • KALČETO - turnaj
     • KALČETO - turnaj

     • Pripravujeme pre Vás turnaj v stolnom futbale, ktorý sa bude konať priebežne počas niekoľkých dní. Turnajové dvojice budú zapisovať telocvikári alebo Matej Turňa zo IV.B do 28. februára. Následne podľa záujmu a počtu dvojíc vytvoríme skupiny a celý rozpis zápasov. Hrať sa bude na dve víťazné hry. Finále najlepších dvojíc prebehne v deň, ktorý sa určí neskôr. Prihláste sa...víťazov čaká odmena...

    • Ďakujeme, že pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.........
     • Ďakujeme, že pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.........


     • Občianské združenie rodičov pri SSOŠH ŽP,

      Vám chce poďakovať, za poskytnutie finančnej čiastky 2% zaplatených Vašich daní.

      Ako nato?

      Vyplňte predpísané tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

      tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdajte na príslušnomj daňovom úrade alebo pošlite po žiakovi triednemu učiteľovi.

      Termín : do 31. marec 2018

      Váš príspevok použijeme:

      1. modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy,

      2. podpora odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít žiakov.

      Ď A K U J E M E.

    • U nás sa začína budúcnosť Vašich detí.......
     • U nás sa začína budúcnosť Vašich detí.......

     •                 SSOŠH ŽP dňa 30.1.2018 zorganizovala Deň otvorených dverí (DOD). Príjemne nás prekvapil veľký záujem o školu zo strany rodičov aj deviatakov. Školu navštívilo okolo 110 žiakov ZŠ a s nimi asi 20 rodičov prevažne z okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska -z Turčianskych Teplíc, Martina, Žiliny, Rimavskej Soboty...

                      So záujmom si prezreli odborné učebne, dielne odborného výcviku, internátu ako aj priestory telocvične a posilňovne. Nadchla ich najmä učebňa programovania CNC strojov, pneumatiky, hydrauliky, metrológie.

                     Čo dodať na záver? Sme presvedčení, že verejná prezentácia dokáže veľa. Takto sa deviatakom ľahšie nájde odpoveď na otázku: „ Už si sa rozhodol? „

      Ďakujeme za návštevu.

       

                                                                                        VP SSOŠH ŽP Mgr. Kvačkajová Danica

    • Lyžiarsky výcvik.....
     • Lyžiarsky výcvik.....

     • Lyžiarsky výcvik SSOŠH ŽP

                  Prvý mesiac v roku „január“ je už tradične časom, kedy sa naši žiaci prvých ročníkov „Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarni Podbrezová“ zúčastňujú lyžiarskeho výcviku. Ani tento rok to nebolo inak.

                  V dňoch od 15. 1. – 19. 1. 2018 žiaci z I.A, I.B a I.C triedy spolu s učiteľkami a inštruktorom snowboardu zavítali opäť do strediska SKI Resort Tále. Po základnom rozdelení podľa lyžiarskych zručností sa vytvorili dve lyžiarske a jedno snowboardové družstvo. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme si zažili sneženie, hustú hmlu ale aj pekné počasie. V priebehu týždňa sa nám podarilo absolvovať všetky plánované činnosti vďaka čomu sa niektorí naučili lyžovať či snowboardovať a ostatní si zdokonalili lyžiarske štýly. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí sa v pondelok učili prví krát lyžovať a v piatok zlyžovali aj náročnejšiu zjazdovku. To isté platí aj pri snowboardistoch. Ubytovanie a stravovanie sme mali zabezpečené v hoteli Golf a v reštaurácii Stodola. Neprekvapila nás starostlivosť personálu a výborná strava. Dokonca sme jedno popoludnie strávili v rámci regenerácie v bazéne a saune na hoteli Stupka. Príjemnú spoločnosť na celom kurze nám robili žiaci a učitelia zo Súkromného Gymnázia ŽP, ktorí absolvovali lyžiarsky kurz spolu s našou školou. Žiaci mali možnosť sa spolu zoznámiť a tráviť spoločné chvíle či na svahu tak aj na hoteli.

                  Myslím, že z tohtoročného lyžiarskeho si odnášame ako žiaci tak aj učitelia množstvo zážitkov a príjemný pocit.

      Mgr. Janka Ličáková

    • Na "nultú" hodinu školským autobusom.......
     • Na "nultú" hodinu školským autobusom.......

     • Školský autobus" Od 1.2.2018 bude školský autobus premávať aj: - na nultú hodinu s odchodom o 6.25 hod z hlavnej vlakovej stanice v Brezne (trasa: Brezno, vlaková stanica - Valaská - škola), - po 6. hodine s odchodom spod školy o 13.25 hod (trasa: škola - Chvatimech - Valaská - Brezno, vlaková stanica). Na nultú hodinu bude premávať kapacitne menší autobus. V prípade potreby bude doplnený ďalší.

    • Netradičné vyučovanie
     • Netradičné vyučovanie

     •            Dňa 30.1.2017 sa žiaci druhého ročníka odbor mechanik mechatronik a tretieho ročníka odbor hutník operátor SSOŠH ŽP zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia so sídlom v Žiari nad Hronom. Žiakom po oboznámení s bezpečnosťou boli pri vstupe na prevádzky  pridelené ochranné prostriedky. Sprevádzajúci inštruktori nám predstavili jednotlivé výrobné oddelenia : jadrovňa, odlievanie, apretovňa, automatická linka CNC strojov.

      Celá exkurzia obohatila  teoretické poznatky  z oblasti zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na výrobu dielov karosérie resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov ( hliníkové bloky motorov).

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

      Žiaci sú radi, že videli danú problematiku v praxi.

      p. Honková, Bandošová