• 5. ročník MS v CNC sústružení a frézovaní.

     • Dňa 14.11.2018 sa konalo kvalifikačné kolo 5. ročníka MS v CNC sústružení a frézovaní. Našu školu reprezentoval najlepší programátor SSOŠH Robert Schmidt. Po kvalifikácii medzi spolužiakmi musel vypracovať program na výrobu súčiastky, ktorú pripravili odborníci na programovanie CNC strojov z firmy EMCO z Rakúska. Na tejto súčiastke zúročil všetky vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré si osvojil pri trénovaní programovania. V stredu sa mali potvrdiť jeho ambície. V Martine sa stretlo 15 sústružníkov a 10 frézarov. Robo v silnej konkurencii nezaostal. Skončil na veľmi peknom 4.mieste, kde mu postup do finále unikol len o jeden jediný bod. K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom ročníku.

     • Erasmus+: 2. mobilita vo Vítkoviciach

     • Medzinárodný projekt Erasmus+ je cez národnú agentúru Erasmus financovaný zo zdrojov Európske únie. Projekt je zameraný na vzdelávanie žiakov formou mobility resp. stáže na partnerskej škole. V našom prípade sa 20 žiakov a dvaja vyučujúci zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová zúčastňujú odbornej výchovy a zapájajú do vyučovacieho procesu na Vítkovickej strednej priemyslovej škole v Ostrava - Hrabúvka. Žiaci majú možnosť sa oboznámiť s novými technológiami, metódami alebo zariadeniami. Mobilita trvá od 11. do 30. novembra 2018, keď sa v dopoludňajších hodinách žiakom venujú majstri odbornej výchovy a učitelia odborných predmetov z Vítkovickej strednej priemyslovej školy. Odbornosť si žiaci zvyšujú aj formou exkurzií v materskej alebo partnerských firmách spoločnosti Vítkovice Machinery group. Bohatý a plnohodnotný je aj program počas popoludní a víkendov, kde sa vyslaní žiaci oboznamujú s historickými, kultúrnymi, technickými, architektonickými pamiatkami Ostravy a okolia. Voľný čas si žiaci vypĺňajú aj športovými aktivitami, ako návštevy posilňovne, aquaparku, tréningov lukostreľby a boxu. Zoznam žiakov Súkromnej strednej odbornej školy Železiarní Podbrezová zapojených do programu Erasmus+: Marek Banas, Miroslav Belko, Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Ján Ďurica, Matej Jančík, Erik Javorčík, Ján Kamzík, Adam Klement, Jakub Kurák, Patrik Ľapin, Miroslav Makovič, Samuel Mesároš, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky, Norbert Pavelka, Erik Porubiak, Matej Stančík, Branislav Strmeň a Erik Troliga. Žiakov sprevádzajú pedagógovia Ing. Miroslav Hruška a Ing. Juraj Pôbiš.Ing. Miroslav Hruška, koordinátor projektu

     • iBOBOR 2018

     • V termínoch 12.-16.novembra 2018 prebehol ďalší ročník informatickej súťaže iBOBOR do ktorého sme sa úspešne zapojili a preverili predovšetkým logické myslenie našich študentov.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v pondelok 12. 11. 2018 v čase od 11:40 do 14:00. Boli do nej zapojení žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Pozostávala zo štyroch častí.
      Prvé bolo počúvanie s porozumením - rozdala som papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý som žiakom následne prečítala. Úlohou bolo počúvať text (2 krát) a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.
      Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci žiaci dostali texty na vopred určenú tému. Text si prečítali a potom označili, či sa na žiadanú vetu odpovedá áno alebo nie.
      Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré žiaci vyberali zo štyroch možných odpovedí.
      Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý žiak dostal predlohu s jedným obrázkom a tri témy - o škole, móde, vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní... Obrázok mal podobu komiksu. Po krátkej príprave sa mi žiaci ústne prezentovali.
      Olympiády sa zúčastnili žiaci: Ján Oravkin (III.A), Miroslav Čunderlík (IV.B), Dominik Géč (IV.B), a Július Švantner (IV.A). Na postupových miesta na okresné kolo z olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnili: Miroslav Čunderlík (IV.B) a Dominik Géč  (IV.B).
      Z olympiády mám veľmi dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné. Žiaci vsádzali na svoje doterajšie vedomosti. Vynakladali enormné úsilie pri riešení daných úloh, za čo si samozrejme všetci zúčastnení žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu a obdiv. Obom víťazom gratulujem a prajem veľa úspechov na okresnom kole.

     • Proti šikane a diskriminácii

     • V rámci prevencie proti šikane a diskriminácii  sa dňa 8. a 9. novembra uskutočnila na SSOŠH ŽP prednáška pre prvé ročníky s názvom "Šikana a kyberšikana" a pre druhé ročníky s názvom "Nediskriminácia". Prednášku viedla pani JUDr. Miroslava Novodomcová, ktorá pôsobí v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Preto sa najskôr snažila žiakom vysvetliť úlohu a pôsobenie tohto inštitútu. Čo sa týka prednášky pre prvé ročníky, boli v nej v plnej miere zodpovedané témy, ako: četovanie v partii o niekom bez jeho prítomnosti, zadanie fotky bez súhlasu odfoteného, inakosť ľudí, príčiny konfliktov, vnímanie šikany a jej príčin, postoj ku šikane, či ako sa chrániť v kyberpriestore. Pri druhých ročníkoch sa venovala témam: Čo je v skutočnosti diskriminácia, prečo k nej dochádza a aké má formy, stereotypy, ako ovplyvňuje zjav, či meno kariéru, rovnosť medzi ľuďmi, spoločnosť pri stretnutí, mobbing a bossing, predchádzanie diskriminácii, či spoločnosť pre všetkých. Prednáška bola vedená pomocou diskusie, autentického materiálu, videozáznamu, či pomocou cvičení. Odozva na prednášky bola veľmi pozitívna a žiaci sa na nej veľa dozvedeli. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu ... 

     • Školy školám

     • Pod názvom "Školy školám" sa na pôde súkromných škôl ŽP a.s. uskutočnilo 9.11.2018 stretnutie riaditeľov základných škôl. Stretnutie bolo zamerané na priblíženie ponuky škôl ŽP a.s. s dôrazom na duálne vzdelávanie a jeho aplikáciu do praxe.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 7.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu, preukázať svoje zručnosti v čítaní a počúvaní. Okrem písomnej skúšky ich čakala aj ústna odpoveď, ktorou sme si preverili ich schopnosť vyjadrovať sa a porozumieť bežnej komunikácii. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. Prvé miesto patrí Marošovi Bendovi z III.B triedy, druhé miesto patrí Petrovi Bošeľovi z III.B triedy  a na treťom mieste sa umiestnil Robert Schmidt z II.B triedy. Víťazom gratulujeme a dúfame, že Maroš Benda nás bude reprezentovať aj v okresnom kole. Sme však vďační aj žiakom: Patrikovi Ľapinovi z III.A triedy, Jakubovi Muránskemu z III.B a Tomášovi Muránskemu z III.B triedy, ktorí nám ukázali, že angličtina ich naozaj zaujíma a v zahraničí by sa určite nestratili. Tešíme sa na budúci rok a veríme, že žiaci nám opäť ukážu ich zručnosti v cudzom jazyku.  

     • Zručný mladý Horehronec, 3. ročník

     • Dňa 6.11.2018 sa uskutočnil 3. ročník súťaže zručnosti základných škôl "Zručný mladý Horehronec" Do súťaže sa zapojilo 11 škôl. Najúspešnejšou školou bola ZŠ Predajná, za ňou sa umiestnila ZŠ K. Rapoša Brezno, 3. miesto získala ZŠ s MŠ Pohorelá. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

     • Deň behu

     • V rámci medzinárodného "Dňa behu", ktorý pripadá práve na 5. novembra sme zorganizovali v telocvični malú akciu a poctili si tento deň. Žiaci si zmerali sily na trati, kde úspech vychádzal z obratnosti a rýchlosti. Odvahu nabrali piati žiaci našej školy: Norbert Šandor a Matej Belko (III.A), Miloslav Janík (III.B), Richard Vierik a víťaz Marek Krnáč (obaja z I.C). Víťaza čakala sladká odmena a dobrý pocit...Ďakujeme za účasť a gratulujeme najrýchlejšiemu bežcovi SSOŠH...

     • Ďeň v čiernom

     • Dňa 23.10.2018 sme sa rozhodli obliecť do čiernej farby. Žiaci si vybrali Deň v čiernej, a tak čierne oblečenie s radosťou vystriedalo školskú uniformu. Daný deň si zvolili hlavne kvôli blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých. Chceli si aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Deň v čiernej mal veľký úspech u žiakov, a preto sme sa rozhodli obliecť sa do čiernej aj budúci školský rok. 

     • Erasmus+

     • V pondelok 17. septembra 2018 sa v školskej klubovni uskutočnilo stretnutie so žiakmi, ktorí v rámci realizovaného projektu "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" cez program ERASMUS+ v priebehu tohto roka vycestujú do Českej republiky na partnerské školy. Žiaci na stretnutí získali bližšie informácie o plánovaných zahraničných mobilitách, oboznámili sa s podmienkami, úlohami a povinnosťamivyplývajúcimi zo zapojenia sa do projektu.
       

      Zoznam účastníkov je nasledovný:

       

      1. mobilita: 7. - 20. október 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Lukáš Kovanda, Peter Bošeľa, Viktor Papaj, Martin Hazák - z III.B triedy, sprevádzajúci pedagóg Mgr. Branislav Fraňo,

      2. mobilita: 11. - 30. november 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik Ľapin - všetci III.A, Matej Jančík, Adam Klement, Samuel Mesároš, Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky - všetci III.B, Miroslav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, Norbert Pavelka - všetci III.C, Marek Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, Erik Troliga - zo IV.A triedy, Branislav Strmeň, Filip Porubiak, Ján Ďurica - zo IV.B triedy, sprevádzajúci pedagógovia Ing. Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška,

      3. mobilita: 2. - 15. december 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Milan Kováčik, Tomáš Kubej, Dávid Oravec, Július Švantner, Lukáš Halgaš - zo IV.A triedy, sprevádzajúci pedagóg Ing. Ivan Majer.

       

       

    • Výsledky MDE
     • Výsledky MDE

     • Srdečná vďaka za reprezentáciu.....

      Srdečné blahoželanie Denisovi Dubécimu, za prvé miesto........

     • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SSOŠH ŽP v zmysle § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

      • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sa bude konať v utorok 19. júna 2018 v budove SSOŠH ŽP .

       

      • Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.

       

       

      V Podbrezovej dňa 01.06.2018

       

       

                                                                                                    Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                           riaditeľka školy

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Hudobno-výchovný koncert “Svet peňazí” sa venoval financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Program sa dotýkal tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. Obsah bol obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo.

      Predstavenie splnilo Všetky naše očakávania po odbornej aj kultúrnej stránke.

      Ďakujeme umeleckej agentúre AmOs a našim žiakom, ktorí sa správali slušne a reprazontovali tým naše školy na dobrej úrovni. p. Honková

      fotodokumentácia

    • E-testovanie
     • E-testovanie

     • Naša škola ako každoročne, tak aj v mesiaci máj 2018 využila ponuku na zapojenie sa do školských e-testovaní, ktoré NÚCEM pripravil v systéme e-Test.

      V období od 2. do 31. mája 2018 využívali pripravené elektronické testy pre stredné školy testy z vyučovacích jazykov, matematiky, finančnej gramotnosti a cudzích jazykov.

      Testovania sa zúčastnili žiaci II.B, III.A, III.B.

      foto - dokumentácia

       

       

    • Aktivity počas maturitného týždňa......
     • Aktivity počas maturitného týždňa......

     • Týždeň, v ktorom žiaci končiacich ročníkov prezentovali svoje vedomosti pred maturitnými komisiami, žiaci nižších ročníkov svoje lavice vymenili za prírodu, múzea, hrad a kaštieľ.

      Aktivita č.1: športové aktivity, účelové cvičenia,

      aktivita č.2: Tihániovský kaštieľ,

      aktivita č.3: Zvolenský hrad,

      aktivita č.4: Lesnícke múzeum Zvolen,

      aktivita č.5: šípkarský turnaj Datart Club Brezno,

      aktivita č.6: vyhliadková veža Zbojská.

      Aktivity sa týkali tried I.C, II.A, II.B.

       

      foto - dokumentácia

       

       

    • Mladý digitálny Európan
     • Mladý digitálny Európan

     • Výsledky školských kôl

      Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl „Mladý Digitálny Európan“. 

      Na našej škole žiaci druhých ročníkov:

      II.A - Dubéci, Koža, Rojík, Šandor, Urgela

      II.B - Adamec, Bošeľa, Dědeček, Janík, Muránsky J. Nepšinský

      10. máj 2018

       

    • 15. máj medzinárodný deň rodiny
     • 15. máj medzinárodný deň rodiny

     • 15 máj

      Medzinárodný deň rodiny vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 20.9.1993. 

      Oslavuje sa od roku 1994.

      Aj takto vnímajú rodinu naši študenti tried I.B a III.B