• Okresné kolo vo volejbale

     • Dňa 18. 12. 2018 sa konalo ďalšie okresné kolo žiakov stredných škôl v športe. Tentokrát si chlapci zmerali sily vo volejbale. Po napínavých bojoch kde rozhodovali aj malé chybičky si žiaci našej školy vybojovali tretie miesto za čo im blahoželáme. Chlapci, ktorí reprezentovali: Marek Macuľa, Jakub Rusko, Alex Matzenauer, Michal Caban, Adam Klement, Andrej Adamec, Šimon Bubelíny a Marek Dzurman. Ďakujeme.

     • Okresné kolo vo florbale

     • Dňa 17. 12. sa konalo okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Naši žiaci: Norbert Šandor, Matej Belko, Adam Klement, Alex Matzenauer, Erik Miklušák, Jakub Hazucha, Šimon Bubelíny, Marek Dzurman, Jakub Rusko, Marek Bálint a Marek Macuľa spomedzi zápasov vyhralli len jeden, čo im stačilo na konečné štvrté miesto. Ďakujeme za reprezentáciu.

     • Třinec - ukončenie mobility

     • 14.12.2018 sme ukončili mobilitu v Třinci. Posledný deň sme boli účastníkmi teoretického vyučovania. Na hodine s prvákmi sme si trúfli aj časť hodiny viesť. Téma bola "Skúšky materiálov". Milan Kováčik s Tomášom Kubejom  odovzdali svoje skúsenosti zo školy a odborného výcviku v ŽP.  Po krátkej tlačovej besede na záver p. riaditeľ SOŠ Třineckých železáren Mgr. Adamus odovzdal osvedčenia žiakom IV.A triedy Lukášovi Halgašovi, Milanovi Kováčikovi, Tomášovi Kubejovi, Dávidovi Oravcovi a Júliusovi Švantnerovi. Dnes poobede ešte "Muzeum Třineckých železáren a města Třinec" a v sobotu smer B.B.

      Ďakujeme vedeniu  SOŠ TŽ Třinec, tiež všetkým pracovníkom SOŠ TŽ, ktorí nás počas stáže sprevádzali. Za ich príjemné prijatie, sprevádzanie, ochotu a ústretovosť pri plnení našich aktivít. Bolo to veľmi zaujímavé, náučné. Strávili sme nádherné dva týždne v pre nás novom prostredí, ktoré budú určite prínosom v našom vzdelávaní. Ďakujeme.

     • Erasmus+ Třinec

     • 3.12.2018 Posledná mobilita v Erasmus+ začala cestou do Třinca. S úsmevom na tvári, kufrom plným rezňov, rybacích konzerv z domu a samozrejme batožiny. Čo nás čaká je len v teoretickej rovine, ale zajtra na ostro do prevádzok ako naši partnerskí hutníci z SOŠ TŽ Tŕinec. 5 našich štvrtákov hutníkov operátorov zbiera skúsenosti pri výrobe železa, ocele, koľajníc, drôtu a iných hutníckych polotovarov. Ááhojte .

      5.12.2018 Po práci na pracoviskách v TŽ sme okúsili atmosféru DOD SOŠ Třineckých železáren Třinec. Súčasťou bola aj autogramiáda hokejistov HC OCELÁŘI TŘINEC (tak sme si dali spoločné foto), možno budú majstri ČR. V piatok im fandíme priamo vo Werk aréne v Třinci.

      10.12.2018 Ako sme sľúbili tak sme aj splnili. V piatok po práci na hokej. Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 4:1 Určite sme dobre fandili. Atmosféra jedinečná.

      V sobotu ako všetci pred vianocami - nákupy v zamračenej Ostrave a prechádzka po Moste lásky (Čo ak nejakú budem uzamykať tu??)

     • Okresné kolo vo Futsale

     • Dňa 10. 12. 2018 sa na našej škole organizovalo Okresné kolo vo Futsale. Reprezentovali nás žiaci ako Kevin Lavrík, Roland Galčík, Samuel Geschwandtner, Peter Ustaník, Jozef Blaho, Michal Caban, Andrej Urgela, Dominik Molčan a bránil Šimon Bubelíny. Chlapci vybojovali 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu... 

     • Praktické cvičenie z predmetu technika

     • Predmet Technika patrí medzi povinné vyučovacie predmety druhého stupňa základných škôl. Súčasné vybavenie väčšiny základných škôl neumožňuje jeho plnohodnotné vyučovanie najmä po materiálnej stránke. Z tohto dôvodu žiaci základnej školy z Predajnej využili materiálne a priestorové možnosti našej školy. Dňa 11.12.2018 žiaci 8. ročníka prišli do našich elektro dielní prakticky si vyskúšať to, čo sa teoreticky učili o domovej elektroinštalácii. Pod vedením majstra odbornej výchovy si na cvičných paneloch vyskúšali, ako funguje domová inštalácia, ako sa zapájajú ističe, vypínače a zásuvky.  

     • ERASMUS+

     • V týchto dňoch sú žiaci našej SSOŠ hutníckej Martin Hazák, Viktor Papaj, Pavol Dobrota a Peter Bošeľa, spoločne s majstrom odbornej výchovy Mgr. Branislavom Fraňom na mobilite v Českej republike. Ide o prvú z troch mobilít v termíne 7. až 20. októbra 2018. V rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" sa zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu na Vyššej odbornej škole a Strednej priemyslovej škole v Žďári nad Sázavou. Veríme, že nadobudnuté poznatky a zručnosti po návrate prenesú do výučby na našej škole.

     • Účelové cvičenie

     • V dňoch 18. a 26. 9 sme s prvými aj druhými ročníkmi absolvovali Účelové cvičenie v prírode. Prvácke triedy mali na pláne turistiku spojenú so stanovišťami určenými na základy prvej pomoci, topografia, všeobecný test a hod granátom na cieľ. Žiaci boli po triedach rozdelený do skupín, kde sa najlepšie darilo I.A s najvyšším počtom bodov. Tieto aktivity sme vykonávali pri altánkoch nad Valaskou, kde si mohli aj opiecť. Po ich ukončení sme pokračovali cestou na Lúčky a do Brezna. Počasie bolo vynikajúce.

       

      S druhákmi sme mali na pláne turistiku cez Rúry, na Diel. Prechádzali sme „Banským chodníkom“ , kde žiaci mohli nahliadnuť aj do útrob Zeme a vidieť staré bane. Mali sme všetci z toho obrovský zážitok. Potom sme pokračovali popri PR Breznianska skalka a vrátili sme sa späť do Brezna ku Kauflandu. Aj v tomto prípade bolo počasie ako naplánované.

     • Mikuláš

     • Ako to už tradične býva, Mikuláš chodil so svojimi pomocníkmi po triedach a rozdával sladkosti. Všetci žiaci, učitelia, aj majstri boli veľmi dobrí, a preto bola sladká odmena prichystaná pre každého z nich.

     • Privítanie prvákov na školskom internáte

     • V utorok  večer 16. októbra bolo v školskej klubovni veselo. Vítali sme prvákov v našom internáte.Udržiavame túto tradíciu už niekoľko rokov a všetci sa na ňu tešíme.

      Súťažili, zabávali sa naši prváci a my ostatní sme sa zabávali s nimi. Prežili sme spolu super večer. Niekoľko fotografií z tejto akcie je toho dôkazom.

      Už sa tešíme na Mikuláša...  

     • Okresné kolo v basketbale

     • Dňa 29. 11. 2018 sa uskutočnilo "Okresné kolo v basketbale SŠ". Naša škola sa zúčastnila tohto turnaja kde ju reprezentovali: Andrej Adamec, Miloslav Janík, Alex Matzenauer z III.B, Michal Caban, NOrbert Šandor z III.A, Jakub Hazucha, Erik Miklušák z I.B, Marek Macuľa z I.C a Šimon Bubelíny zo IV.A. Chlapcom patrí veľké ďakujem za bojovnosť, no stačilo nám to na 3. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu...

     • Odborný seminár pre žiakov odboru: mechanik mechatronik

     •  

      Na základe dlhoročnej spolupráce s dodávateľom automatizačných  technológií a   školiacich  mechatronických systémov  s firmou  FESTO s.r.o., sa dňa 29.novembra 2018  uskutočnil pre žiakov odborný seminár  na tému ,,Mechanické pohony“ s  prezentáciou jednotlivých častí druhov  pohonov. Školiaci systém mechanické pohony ktorý tu bol od-prezentovaný, oboznamuje študentov s hardvérom, nástrojmi a metódami, pomocou ktorých mechanici zabezpečujú funkčnosť technických zariadení v reálnych firmách. Systém sa venuje identifikácii, inštalácii a riešeniu problémov pri oprave a výmene rôznych mechanických častí. Celý modulárny systém bol prezentovaný praktickými ukážkami s možnosťou realizácie zapojenia mechanického pohonu žiakmi. Možnosť zapojenia si vyskúšali žiaci  štvrtého  ročníka daného odboru. Traja najšikovnejší z nich získali aj vecné ceny...

      Seminár logicky nadväzoval na odborné témy, ktoré budú žiaci vykonávať aj v rámci  maturitnej skúšky. Preto aj  ,,Mechatronickú modulárnu stanicu“ ktorú sme získali v rámci projektu  financovaného z EU, kód  ITMS: 26110130588 budú mať žiaci za úlohu navrhnúť, naprogramovať , odskúšať a od-prezentovať rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

      Na celom svete sú žiadaní skúsení mechanici ktorí dokážu nielen diagnostikovať, opravovať  ale aj navrhovať rôzne technické zariadenia pre výrobu. Pevne verím, že aj naši žiaci postupným získavaním odborných teoretických a praktických zručností získaných nielen v škole ale aj na prevádzkach v Železiarňach Podbrezová a.s. sa zaradia medzi takýchto odborníkov ....

      Ďalšie odborné prednášky z oblasti mechatroniky pripravujeme pre žiakov  v priebehu  nového roku 2019.

      Mgr. J.Zákalický

     • Boli sme na DOD Technickej univerzity v Košiciach

     • Študenti – budúci maturanti – každoročne stoja pred rozhodnutím, ktoré im nasmeruje cestu po ukončení strednej školy. Kontinuálne pokračovať vo svojom odbore môžu aj štúdiom na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. O jej študijných odboroch, materiálno-technickom vybavení, ako aj o pestrom živote sa mohli študenti SSOŠH ŽP oboznámiť 16. októbra na Dni otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach.

      Pracovníci fakulty nám pripravili zaujímavý program zameraný na predstavenie pracovísk fakulty, jej  študijných odboroch a možnostiach uplatnenia v praxi. Absolvovali sme prehliadku priestorov laboratórií. Navštívili sme aj Laboratórium simulácie procesov prúdenia, spoločné pracovisko  fakulty a ŽP VVC s.r.o., kde nám bol popísaný a predvedený fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s. Aktívnou diskusiou so sprevádzajúcimi pracovníkmi sa naši študenti informovali o podmienkach prijatia, náročnosti štúdia, možnostiach ubytovania ako aj o  študentskom živote, ktorý je na fakulte veľmi pestrý a rodinne založený. Z rozhovorov vyplynulo, že študenti našej školy vidia svoju blízku budúcnosť ako študenti niektorého odboru na tejto fakulte.

      Ďakujeme zamestnancom fakulty za prípravu programu a čas, ktorý s nami strávili a spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s. za poskytnutie autobusovej dopravy.

     • Memoriál Márie Zavarskej

     • 25. 9. sa konal  XVIII . ročník Ceny Alojza Szokola, prvého slovenského olympionika ako Memoriálu Márie Zavarskej, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Súťažilo sa v štafete 10x1000m. Chlapci po ťažkom ale veľmi napínavom preteku vybojovali 2. miesto. Týchto pretekov sa zúčastnili Richard Vierik, Samuel Palider, Marek Macuľa a Marek Bálint (všetci z I.C), Juraj Vološín, Bruno Matovič (obaja z II.B), Norbert Šandor, Vratko Tomek (obaja z III.A), Miloslav Janík (III.B), Jakub Kolečár (IV.B). Gratulujeme a ďakujeme za reprezetáciu.

     • Čas pomáhať tým, ktorí to potrebujú viac než my.

     • Krajské kolo Zenitu v elektronike

     • 35. ročník krajského kola Zenit v elektronike sa nezaobišiel bez účasti našich žiakov. Našu školu reprezentovali dňa 27. novembra 2018 žiaci A. Latinák, T. Kubica z triedy I.A a B. Babnič z triedy III.B Ich bohaté skúsenosti a vedomosti preukázané na pôde SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici však vo veľkej konkurencií nestačili na popredné umiestnenie. Určite im však patrí poďakovanie za reprezentáciu. L. Vojčíková

     • 20. ročník súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 19.11.2018 sa aj naša škola zúčastnila krajského kola 20. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb Brezno. Našu školu zastupovali žiaci: Juraj Budovec, Miroslav Koža a Dávid Pompura, ktorí súťažili v kategórii zameranej na overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov a overenia teoretických znalostí.

      Aj keď naši žiaci nedosiahli tzv. medailové ocenenie ( najbližšie bol J. Budovec, ktorému k tretiemu miestu chýbali iba tri body), treba oceniť ich snahu a úsilie, že v konkurencii ďalších šiestich SOŠ, zodpovedne a poctivo  prezentovali našu školu.

      MOV Stanislav Piatrov

     • Cezpoľný beh:

     •                 20. 9. v rámci SAŠŠ sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ v Brezne pri mestskom štadióne. Súťažilo sa ako v rámci jednotlivcov ale aj družstiev. Družstvo bolo tvorené tromi pretekármi.  Žiaci našej školy a to Šandor Norbert (III.A), Miloslav Janík (III.B) a Richard Vierik (I.C) sa ako družstvo umiestnilo na peknom 2. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Študentská kvapka krvi

     • Dňa 20.11.2018 sa na školach Železiarní Podbrezová uskutočnila "Študentská kvapka krvi" , ktorej sa zúčastnilo 30 darcov pozostávajúcich z našich žiakov a učiteľov. Úspešne sa  podarilo odobrať krv od 21 darcov.