• Okresné kolo vo florbale

     • Dňa 29.1.2020 sa naši žiaci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová zúčastnili okresného kola vo florbale. Výber dievčat gymnázia začal turnaj dramaticky remízou s Gymnáziom J.CH., ale nakoniec sa im podarilo dva zápasy vyhrať, a to nad Strednou odbornou školou techniky a služieb a nad Súkromnou strednou odbornou školou pedagogickou EBG. O víťazovi malo rozhodnúť rozdiel skóre medzi našimi dievčatami a Gymnáziom J.CH. Zvíťaziť v turnaji a postúpiť na regionálne kolo sa nakoniec podarilo našim dievčatám. Blahoželáme k 1. miestu.
      Podobne vyrovnaný turnaj bol aj v kategórii chlapcov. Tentoraz sa viac šťastia usmialo na Hotelovú akadémiu, ktorá zvíťazila, druhé miesto si vybojovali chlapci z Gymnázia J.CH. a bronz za tretie miesto sa ušlo našim chlapcom. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a dievčatám držíme palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v Revúcej.

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 28.01.2020 sa na Súkromnej spojenej škole ŽP konal Deň otvorených dverí (DOD). Príjemne nás prekvapil veľký záujem o školu zo strany rodičov aj deviatakov. Školu navštívilo okolo 170 žiakov ZŠ nielen z blízkeho okolia ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska. So záujmom si prezreli odborné učebne, dielne odborného výcviku, internátu ako aj priestory telocvične a posilňovne nielen pasívne ale aj aktívne, za čo získali odmenu.

      DOD skončil, ale dvere sú otvorené naďalej pre tých, ktorí to dnes nestihli. Ste vítaní.

      Ďakujeme za návštevu.

      Do galérie Deň otvorených dverí (28.1.2020) boli pridané fotografie.

     • Prvé víťazstvo v basketbale

     • Prvé víťazstvo našej Súkromnej spojenej školy sa podarilo hňeď v prvom spoločnom štarte a to v basketbale. Naši chlapci postupne zdolali 14.1.2020 v okresnom kole obidvoch súperov a suverejne postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční práve v našej telocvični koncom januára. Najprv sme vysoko zvíťazili nad domácim tímom SOŠ techniky a služieb Brezno 35:5 a vo finálovom zápase sme zdolali aj Gymnázium J. Chalupku Brezno 21:8. 

      Chlapcom za krásnu reprezentáciu našej novej spoločnej školy ďakujeme a držíme palce v ďalších bojoch vo vyšších kolách.

     • Máme reprezentanta na olympijských hrách mládeže

     • Náš žiak Bruno Matovič je súčasťou slovenského olympijského tímu a bude nás bude reprezentovať na III. zimných olympijských hrách mládeže, ktoré práve prebiehajú vo švajčiarskom Lausanne. Držíme mu palce!

     • Okresné kolo vo volejbale

     • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl. Po náročnom turnaji si naši chlapci vybojovali "len" tretie miesto. Aj keď turnaj nebol úplne jednoznačný predsa nám niečo chýbalo k lepšiemu úspechu. Chlapci bojovali ako mohli a treba vyzdvihnúť naozaj všetkých, pretože dali do toho čo bolo v ich silách a emóciách. Ďakujeme za reprezentáciu...

     • Vianočný florbalový turnaj

     • Na rozlúčku s kalendárnym rokom sme so Žiackou školskou radou zorganizovali turnaj vo florbale. Zapojilo sa osem družstiev. Hrali sa dve skupiny a na konci finále s dvoma postupujúcimi zo skupiny. Absolútnym víťazom sa stala trieda IV.B (Kotroro), 2. miesto II.B (Fonogang), 3. miesto I.A (Falatoro). Blahoželáme!

      Do galérie Florbalový turnaj (13.12.2019) boli pridané fotografie.

     • Zručný mladý Horehronec

     • Dňa 3. decembra boli dvere SSOŠH Železiarne Podbrezová otvorené pre tých, ktorí majú chuť súťažiť. Tohto roku prijalo pozvanie na súťaž 12 základných škôl z okresu Brezno. Dvadsaťštyri  žiakov si zmeralo sily v zručnosti a oboznámili sa s podmienkami štúdia na našej škole.

      Súťaž na overenie vedomosti a zručností žiakov základných škôl sme organizovali už po štvrtý krát. Keď sme prišli z myšlienkou usporiadať takúto súťaž, mali sme trochu obavy, či bude záujem zo strany žiakov základných škôl dostatočne veľký a nami nastavené úlohy zvládnu. Nemali sme dostatok informácií ako sa žiaci dokážu vysporiadať z úlohami z praktickej časti zhotovením technického  výrobku a ako vedia pracovať z jednotlivými pracovnými nástrojmi.

      Teraz to už vieme a vieme aj to, že na základných školách pochopili potrebu uberať sa rozvíjaním manuálnych zručností žiakov. Rušenie tzv. políčok a technických dielní bolo zlým krokom. Obnoviť to, čo sa raz zrušilo, vyžaduje teraz veľa úsilia a aj financií. Základné školy sa preto stále pasujú z nedostatkom potrebného materiálno-technického zabezpečenia náradím a materiálom. U nás v škole majú možnosť vidieť aké podmienky majú vytvorené naši žiaci a ako to má vyzerať po odbornej stránke. Sprevádzajúci učitelia obdivovali našu snahu a úsilie vytvárať si stále nové technické výkresy z jedinečnými nápadmi. Zatiaľ sme každý ročník zabezpečili pre žiakov iný námet na výrobok. Tento rok mali za úlohu vyrobiť dreveného snehuliaka a jednotlivé jeho komponenty pospájať pomocou kolíkových spojov. Žiaci sa úlohy zhostili veľmi dobre a je vidno, že na rozdiel z predchádzajúcich ročníkov, súťaži  predchádza  príprava žiakov učiteľmi ZŠ na jeho teoretickú časť  a rozpoznávanie a používanie jednotlivých nástrojov  im nerobí už  taký veľký problém ako v minulosti. Žiaci  zhotovovali svoje výrobky pod vedením  majstrov odbornej výchovy, ktorí výsledok ich práce aj odborne zhodnotili.

      Po praktickej časti nasledovala teoretická časť, kde žiaci na PC vypracovávali otvorené a uzavreté otázky z odbornej časti. Po sčítaní bodov z obidvoch častí nám vyšli ich výsledky.

       V súťaží  jednotlivcoch sa na  prvom mieste umiestnil žiak  Samuel Pančík zo Základnej školy (ZŠ) Karola Rapoša v Brezne, druhý skončil Tomáš Kňazovický zo ZŠ Predajná, a na treťom mieste sa umiestnil žiak Lukáš Veverka zo ZŠ Pionierska 2. Pekné ceny pre víťazov venovalo vedenie školy.

      Poradie družstiev  škôl  po sčítaní bodov bolo nasledovné:

      1. ZŠ Predajná
      2. ZŠ Polomka
      3. ZŠ Pionierska 2

      Pre pedagogický doprovod žiakov sme pripravili environmentálne zamerané dopoludnie spojené s exkurziou do Hydrocentrály Jasenie, čo sa strelo s veľmi pozitívnym ohlasom u prítomných pedagógov. Naše „ďakujem“ patrí vedeniu ŽP a.s., personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie exkurzie, zabezpečenie dopravy a poskytnutie reklamných predmetov pre súťažiacich, pracovníkom Te – Hydrocentrály Jasenie, Ing. M. Filipkovi za jeho odborný výklad a  všetkým účastníkom.

      Do galérie Zručný mladý Horehronec (3.12.2019) boli pridané fotografie.

     • Zenit v elektronike

     • Dňa 28.11.2018 sa na SPŠ Jozefa Murgaša konal 36. ročník súťaže ZENIT v elektronike. Súťaž má dlhú tradíciu a profesionalitu celej súťaže umocnila výborná organizácia v podaní dlhoročných organizátorov súťaže. Samotná súťaž pozostávala s odborného testu a praktickej realizácie. Odborný test bol náročný nielen pre súťažiacich ale aj pedagogický dozor. Praktická časť pozostávala s návrhu a výroby elektronického zariadenia, ktoré muselo spĺňať viaceré kvalitatívne parametre. Náročnosť prevedenia bola zvýšená použitím najmodernejších technológií na týchto zariadeniach. Naši reprezentanti boli v oboch kategóriách. Za kategóriu A (3. a 4. ročník) Matej Jančík a za kategóriu B (1. a 2. ročník) Pavol Mesarkin. Nášmu maturantovi sa nepodarilo v náročnej konkurenciu uspieť, ale v kategórii B sme obsadili 3. miesto, ktoré je výborným výsledkom. Žiakom gratulujeme k výsledkom a tešíme sa na ďalšie úspešne reprezentovanie školy a práce pedagógov.

     • Naši študenti na krajskom kole 21. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 27.11.2019 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 21. ročník súťaže ZENIT v strojárstve. Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto, lebo umožňuje súťaživosť žiakov stredných odborných škôl. Súťaž ZENIT sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických odboroch. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Tento rok reprezentovali našu školu v kategórii R – ručné spracovanie kovov: Adam Račák a Timotej Kvietok, obaja z II.B triedy. Študenti svojimi prácami podali veľmi dobrý výkon a dosiahli nasledovné umiestnenie: Adam Račák 2. miesto, Timotej Kvietok 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme! Poďakovanie však patrí aj všetkým učiteľom odborných predmetov a majstrom OV, ktorí študentov pripravovali na súťaž.

      Do galérie Krajské kolo súťaže ZENIT (27.11.2019) boli pridané fotografie.

     • Školy školám 25.11.2019

     • Pod názvom „Školy školám“ sme aj v tomto školskom roku, 25.11.2019 na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s. zorganizovali pracovné stretnutie pre vedúcich zamestnancov základných škôl z nášho regiónu a partnerských stredných škôl. Stretnutie bolo zamerané na krátke predstavenie škôl a možností štúdia. Tento rok bol jeho súčasťou odborný seminár zameraný na aplikáciu nového zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

      Lektormi odborného seminára boli zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sekcie regionálneho školstva, a  Mgr. Hilda Dudáková, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu.

      Sme presvedčení, že seminár bol pre všetkých účastníkov značným prínosom a výklad lektorov objasnil aspoň niektoré úskalia pri aplikácii nového zákona do praxe.

      Naše poďakovanie patrí personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie odborného seminára, zamestnancom MŠVVaŠ SR a všetkým účastníkom pracovného stretnutia.

      Do galérie Školy školám 25.11.2019 boli pridané fotografie.

     • Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní

     • Cieľom súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní je prezentácia úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov najčastejšie používaných zamestnávateľmi na Slovensku, prezentácia schopností žiakov stredných škôl v programovaní a riadiacich systémov CNC strojov a vo výrobe súčiastok na CNC strojoch. Motivácia študentov a pedagógov v zdokonaľovaní sa v práci s CNC riadiacimi systémami a CNC technikou a tiež propagácia moderného strojárskeho remesla používajúceho CNC obrábacie stroje. Tohto roku sa koná už 6. ročník. Každoročne sa zapájame do súťaž a naši žiaci sa umiestňujú na popredných priečkach. Tohto roku sa zásadne zmenil štatút súťaže, kde výroba súčiastky bola prioritnou úlohou. Farby našej školy reprezentoval Robert Schmidt, ktorý 19.11.2019 vyrábal program a potom aj súčiastku. Ráno riaditeľ súťaže Ing. Roman Petr z Didactic Martin s.r.o rozposlal emailom podklady a bojovalo sa doma. Potil sa Robo, aj s pedagógom, ktorý ho na súťaž pripravoval. Používať mohli všetky možné dostupné pomôcky. Návody, strojnícke tabuľky, kalkulačky tiež sa mohli radiť medzi sebou. Po vypršaní stanoveného času bolo potrebné súčiastku odfotografovať a poslať emailom. Poobede prišiel kuriér, ktorý prevzal vyrobenú súčiastku na kontrolu rozmerov. Konkurencia je silná. 19 škôl, súperov, ktorí sa tiež svedomito pripravovali. Súčiastka je odovzdaná na meranie, teraz už len čakáme na verdikt poroty. Najlepší traja postupujú do finále, kde sa hrá o zaujímavé finančné odmeny.

     • Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019)

     • Ako každoročne, tak aj tento školský rok sa žiaci, ktorí sa zaujímajú o anglický jazyk nad rámec povinností, mohli zapojiť do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Sme radi, že o účasť v tejto súťaži prejavilo záujem 14 žiakov z rôznych ročníkov, avšak postúpiť môže len jeden. Najlepšie výsledky dosiahol Peter Bošeľa, žiak IV.B, ktorý postupuje do okresného kola. Gratulujeme a želáme veľa šťastia.

      Na druhom mieste, s rozdielom iba jedného bodu, skončil Maroš Benda taktiež zo IV.B a na treťom mieste Roman Harvan z II.B.

      Tešíme sa, že záujem o túto súťaž sa zvyšuje a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa stretneme v takom hojnom počte.

      Do galérie Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019) boli pridané fotografie.