• Obleč si čo chceš

     • Dňa 17.4. 2019 Žiacka školská rada zorganizovala deň Obleč si, čo len chceš! Keďže na druhý deň začínali očakávané prázdniny, rozhodli sme sa im priblížiť pohodlným oblečeným. Žiakov veľmi potešil deň bez uniformy a predviedli nám naozaj rôzne kreatívne outfity. Takýto deň si ešte určite v budúcnosti zopakujeme. 

     • Florbalový turnaj ŽŠR

     • Dňa 12.4.2019 sa uskutočnil na našej škole Florbalový turnaj, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada spolu s Mgr. Dovalovou, Mgr. Ličákovou a Mgr. Peťkovou. Žiaci si vytvorili družstvá z najlepších hráčov a športovcov triedy. Turnaj začal o 9:30 a zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Celkovo prebehlo až 18 zápasov, v ktorých sme preverili kondíciu a bojovnosť žiakov. Po náročných zápasoch si nakoniec prvé miesto vybojovala trieda III.B, druhé miesto trieda I.C a tretie miesto III.A. Gratulujeme a dúfame, že čoskoro sa nám podarí zorganizovať ďalší turnaj, v ktorom nám naši žiaci opäť dokážu, že sú výborní športovci. 

     • Environmentálna exkurzia na gudrónové jamy

     • Dňa 9.4.2019 sa uskutočnila environmentálna exkurzia na gudrónové jamy pri obci Predajná  pre  žiakov I.A a I.B. triedy. Výstup sme začali pri pekárni Lopej, ďalej sme postupovali ku obchodu jednota, hlavnou trasou smer Predajná a zamierili sme ku gudrónovým jamám. Chlapci mohli naživo vidieť možno nastávajúcu ekologickú katastrofu a vidieť aj prienik gudrónu do okolia. Najväčším zážitkom pre nich bolo asi uhynuté vtáctvo, ktoré bolo na hladine gudrónových jám. Celou cestou nás sprevádzal aj Ing. Václav Kortán, ktorý nám predniesol aj odborné prednášky na tému likvidácie a očistenia prírody od gudrónových jám, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie. Od gudrónových jám sme ešte urobili výstup na priľahlý kopček aby sa nám naskytol pohľad na masív Nízkych Tatier. Cestu na tento kopček nám skrížila aj jelenica, ktorú sme vyrušili pri jej prechádzaní krajinou. Zážitok to bol silný hlavne čo sa týka silne ekologicky cítiacich žiakov a každý sa aspoň na sekundu zamyslel nad slovkom ekologická záťaž a jej následky v praxi.

     • Výstup na Chatu Bernardín

     • Dňa 8.4.2019 sa uskutočnil výstup na chatu Bernardín pre  žiakov I.A a I.B. triedy. Výstup sme začali v "základnom tábore" pri autobusovej stanici Chvatimech. Ďalej sme postupovali ku železničnej stanici, pred ktorou nás značka upozornila na chodník vedúci k nášmu hlavnému cieľu a tým bol výstup na konečnú stanicu lanovky - Chatu Bernardín.

      Hneď od začiatku sa do popredia dostávala skupinka našich mladých nádejných futbalistov, ktorú viedol majster Veverka. Dosť dlhú dobu za nimi sa utvorila skupinka nešportovcov, ktorí miestami dopĺnali sily čoraz dlhšími prestávkami medzi jednotlivými úsekmi na ceste k vytúženému cielu. Nakoniec ale všetci dorazili ku Chate Bernardín, kde sme si spravili spoločné foto a zapísali sa do tunajšej kroniky. Čo sa týka počasia bolo viac ako ukážkové na turistiku, lepšie by nenamaľoval ani majster Ľudovit Fulla. Cestu na chatu sme využili na spoznávanie okolia a hlavne fauny a flóry, ktorá sa nám vyskytla cestou na chatu. Z celého výstupu sme spravili samozrejme fotodokumentáciu.

     • Prevencie, prednášky, besedy

     • Aj v tomto školskom roku v rámci prevencie sa konali prednášky spojené s besedou v spolupráci s OR PZ Brezno:

      Pre žiakov prvých ročníkom bola prezentpvaná téma Prevencia násilia páchaného na deťoch, šikany, sexuálneho zneužívania a detskej pornografie, druhákom téma Riziká práce v zahraničí a obchodovanie s ľuďmi a tretiaci diskutovali na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

      Všetky prednášky zanechali u našich žiakov pozitívne dojmy. Svedčia o tom aj následné triednické hodiny, na ktorých sa témy naďalej rozvíjali v bohatej komunikácii.

      Veľká vďaka patrí npor. PhDr.  Slávke Piliarovej z prevencie VO OR PZ Brezno.

     • Súťaž v obrábaní kovov „Řemeslo Vysočiny 2019“

     • V priestoroch odborných dielní Vyššej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy v Žďáre nad Sázavou sa konala tradičná krajská súťaž v odborných zručnostiach „Řemeslo Vysočiny 2019“. Vzhľadom k narastajúcemu nedostatku odborných a technicky vzdelaných pracovníkov v strojárskych firmách možno považovať súťaž za veľmi prestížnu, predstavujúcu skutočné talenty v odbore a zároveň vytvárajúcu priestor pre ich presadenie v praxi v kategórii obrábač kovov – sústruženie. Popri predstaviteľoch technických škôl a odborných učilíšť Kraja Vysočina sa súťaže zúčastnili aj dvaja žiaci tretieho ročníka našej školy, a to Jakub Kurák a Norbert Pavelka. Súťažilo sa v dvoch etapách. Prvá bola výroba súčiastky podľa výkresovej dokumentácie na sústruhu a druhá časť bolo preukázanie vedomostí z teórie obrábania. Odborná porota zložená z pedagogických pracovníkov jednotlivých škôl rozhodla o poradí dvojčlenných tímov a jednotlivcov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak VOŠ a SPŠ zo Žďáru nad Sázavou zo 14 účastníkov. Naši žiaci získali diplom za aktívnu účasť na súťaži. Víťaz postupuje do celoštátnej súťaže, ktorá sa pod názvom „České ručičky“ uskutoční v priebehu jarných mesiacov.

      V priebehu dvoch súťažných dní mali účastníci možnosť sa vzájomne spoznať a pedagógovia jednotlivých škôl si mohli vymeniť odborné skúsenosti. Žiaci sa zúčastnili aj exkurzie do výrobného podniku ŽDAS Inc.

      Medzinárodne obsadená súťaž potvrdila skutočnosť, že technické vzdelanie je rovnako dôležité pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny a vzájomné meranie síl prispieva k motivácii budúcich majstrov v týchto odboroch.

      Do galérie Řemeslo vysočiny 2019 (12.-14.03.2019) boli pridané fotografie.

     • Z Indie až domov s Trabantom

     • 12.3.2019 predstavil žiakom svoju ďalšiu dobrodružnú cestu banskobystrický cestovateľ Marek Slobodník. Tentoraz o veľkej ceste domov z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými Trabantmi.

      Ôsmi cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 17 tisíc kilometrov na jedných z najhorších motorových dopravných prostriedkov.

     • Odštartovali maturity 2019

     • Tohtoročné maturity na našej škole začali 12. a 13. marca testami a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry a z cuzdích jazykov. Nádej stať sa absolventmi maturitných ročníkov má 43 žiakov. Do ďalších "kôl" maturitnej skúšky im želáme veľa šťastia a chuti do učenia.

      Do galérie Písomné maturitné skúšky 12.-13.03.2019 boli pridané fotografie.

     • Lyžiarsky výcvik na Táľoch

     • Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP so svojimi prvákmi  v dňoch 11. 2. – 15. 2. 2019 absolvovala zimný výcvikový kurz. Hostilo nás lyžiarske stredisko na Táľoch. Traja inštruktori lyžovania a dvaja snowboardingu sa venovali 37 žiakom našej školy, ktorí boli na rôznych úrovniach lyžiarskych schopností. Od skúsených lyžiarov až po úplných začiatočníkov či už na lyžiach alebo na snowboarde. Výborné počasie s vynikajúcimi podmienkami na lyžovanie striedala vždy perfektne upravená zjazdovka. Pobyt nám spríjemňoval starostlivý personál celého strediska ale aj veľmi chutná strava. Ubytovaní sme boli na hoteli Golf, odkiaľ nás každý deň vozil Skibus na stredisko a späť. Rovnako aj raňajky a večere sme mali na hoteli a v reštaurácii Stodola priamo v lyžiarskom stredisku sme obedovali. V utorok popoludní sme strávili v rámci regenerácie v bazéne a saune na hoteli Stupka. Posledný deň výcviku všetci, konkrétne aj tí, ktorí prvý krát stáli na lyžiach alebo snowboarde, zjazdili aj náročnejší svah a žiaci, ktorí naopak lyžovať vedeli si zdokonalili carwingový oblúk. Celý pobyt si žiaci spestrovali rôznymi aktivitami, hrami, prechádzkami a vzájomne sa spoznali jednotlivé triedy.

      Môžeme skonštatovať, že tohtoročný lyžiarsky kurz dopadol vynikajúco zo všetkých pohľadov. Vďaka patrí všetkým...

      Do galérie Lyžiarsky výcvik na Táľoch 11. - 15.02.2019 boli pridané fotografie.

     • Prezentácia elektrotechnických firiem 12.2.2019

     • Dňa 12. februára 2019 sa uskutočnila prezentácia firiem zaoberajúcich sa výrobou a distribúciou elektrotechnických prístrojov a zariadení, ručného náradia a LED svietidiel pre žiakov z III.B triedy.

      Predstavila sa im firma EATON, ktorej výrobný program tvoria prístroje na ovládanie a istenie elektro-motorov, PLC automaty, rôzne druhy spínacích, ovládacích a signalizačných prvkov. Svoju prezentáciu mala aj firma KNIPEX vyrábajúca ručné náradie, ktoré si žiaci mali možnosť aj vyskúšať. V závere sa prestavil slovenský výrobca LED svietidiel InLED.

      Žiaci prejavili záujem o prednášanú problematiku, keďže tieto prístroje sú priamo témou ich odborných predmetov. K sledovaniu odborného výkladu boli žiaci motivovaní cenami, ktoré dostali po správnom zodpovedaní otázok z danej problematiky. Škola získala množstvo nových materiálov o výrobkoch a aktivitách prezentovaných firiem.

      Do galérie Prezentácia elektrotechnických firiem 12.2.2019 boli pridané fotografie.

     • Chutne, pestro, zdravo - Deň zdravej výživy očami žiakov

     • Dňa 31.1.2019 sme mali na škole okrem odovzdávania polročného vysvedčenia aj program ktorý sa zameriaval na zdravú výživu. Preto sme si tento deň pomenovali ako Deň zdravej výživy. Do tohto programu sa nám zapojilo šesť tried, v ktorých žiaci pripravili zdravé a nevarené jedlá podľa ich predstáv a chutí. V triedach prebiehala úzka spolupráca, každý sa snažil ohromiť porotu nielen chuťou, ale aj v niektorých prípadoch aj veľmi zaujímavým výzorom. Osobne musím povedať, že v niektorých triedach naozaj zapojili fantáziu a aj sa im podarilo urobiť z jedla zaujímavé umelecké dielo. Pri rozhodovaní nám dali skutočne zabrať, ale nakoniec sa na prvých troch miestach umiestnili tí čo do toho dali naozaj svoju snahu a vedomosti a to boli tieto triedy: na prvom mieste I.A, na druhom mieste III.A a na treťom mieste skončila II.B.

      Do galérie Deň zdravej výživy 31.1.2019 boli pridané fotografie.

     • Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v biatlone OSRBLIE 2019

     • Dňa 28.januára 2019 sa triedy II.B, III.B a časť triedy III.A zúčastnila jedného úžasného preteku. Síce len ako diváci, no s veľkým elánom. Priestor medzi pretekmi strávili vo FANY zóne, kde sa zúčastnili súťaže medzi fanúšikmi tohto prekrásneho športu. Najšikovnejšie družstvo postavila trieda II.B z našej školy. Súťažiaci A. Juhaniak, J. Kováčik, K. Kvak, B. Matovič pre svoju triedu vyhrali jazdu čiernohronskou železničkou.Samozrejme potom šup povzbudzovať našich reprezentantov a fotiť sa s maskotom...

      Prekrásna zasnežená akcia...

      a výsledky ?https://osrblie2019.biathlon.sk/sk

     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Dňa 29. 1. 2019 sa v Lučenci uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise. Naši chlapci po úspešnom okresnom kole postúpili na túto súťaž. Zúčastnilo sa osem najlepších družstiev z celého banskobystrického kraja. Chlapci bojovali najlepšie ako vedeli v každom zápase, ale kvalita súperov bola jednoznačne na vyššej úrovni. Aj keď sa im nepodarilo zaznamenať lepší výsledok a umiestnenie, odchádzali s dobrým pocitom, že si mali možnosť zahrať stolný tenis s ligovými profesionálmi, čo nieje na škodu do budúcna. Školu reprezentovali: Dominik Šmiheľ, Dávid Štubniak a Vratko Tomek z III.A a Jakub Hazucha z I.B. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy...