• Oznam – uhrádzanie poplatkov

     • Milí rodičia a žiaci,


      nakoľko mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania na školách pretrváva až do odvolania, žiadame vás, aby ste poplatky za ubytovanie a stravu neuhrádzali.

      Vzhľadom na to, že školský internát aj jedáleň budú pravdepodobne uzatvorené až do konca školského roka, budú vám už zrealizované platby po uzávierke účtovných dokladov k 30. 6. 2020 vrátené v priebehu júla 2020 nasledovne:

      1. bankovým prevodom na účet, z ktorého bola platba uhradená, alebo
      2. poštovým poukazom Slovenskej pošty na adresu zákonného zástupcu.

      Rodičov, ktorí uhrádzali poplatky v hotovosti v pokladni školy a ktorí budú mať záujem o vrátenie poplatku bankovým prevodom žiadame, aby najneskôr do 30. 6. 2020 oznámili číslo účtu (v IBAN FORMÁTE) na emailovú adresu: jakockova@ssosh.sk

      Prosíme do mailu uviesť meno žiaka.

     • Informácia k podávaniu prihlášok na strednú školu

     • Minister školstva určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     • Platenie poplatkov za ubytovanie od 01.04.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

      Prosíme rodičov, aby od apríla 2020 nepozastavili úhradu poplatkov za ubytovanie v Súkromnom školskom internáte na mesiace apríl, máj, jún 2020 a platby uhrádzali v stanovených termínoch. Nakoľko neviem odhadnúť dokedy bude táto mimoriadna situácia trvať, žiaci môžu kedykoľvek v priebehu najbližších týždňov nastúpiť na školský internát. Ak by bol internát uzatvorený počas celého mesiaca, tak bude táto platba po uzávierke účtovných dokladov k 30. 6. 2020 vrátená rodičom v priebehu júla 2020 nasledovne:

       

      internetbankingom na účet, z ktorého bola platba uhradená,

      alebo

      poštovým poukazom Slovenskej pošty na adresu zákonného zástupcu.

       

      Rodičov, ktorí uhrádzali poplatky v hotovosti v pokladni školy a ktorí budú mať záujem o vrátenie poplatku bezhotovostným stykom žiadame, aby najneskôr do 30. 6. 2020 oznámili číslo účtu (v IBAN FORMÁTE) na emailovú adresu: jakockova@ssosh.sk

       

      Prosíme do mailu uviesť meno žiaka.

      Nakoľko je to pre nás všetkých situácia, na ktorú sme neboli pripravení a žiakov ubytovaných v školskom internáte je veľa, žiadame Vás o trpezlivosť.