• Naši študenti na krajskom kole 21. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 27.11.2019 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 21. ročník súťaže ZENIT v strojárstve. Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto, lebo umožňuje súťaživosť žiakov stredných odborných škôl. Súťaž ZENIT sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických odboroch. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Tento rok reprezentovali našu školu v kategórii R – ručné spracovanie kovov: Adam Račák a Timotej Kvietok, obaja z II.B triedy. Študenti svojimi prácami podali veľmi dobrý výkon a dosiahli nasledovné umiestnenie: Adam Račák 2. miesto, Timotej Kvietok 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme! Poďakovanie však patrí aj všetkým učiteľom odborných predmetov a majstrom OV, ktorí študentov pripravovali na súťaž.

      Do galérie Krajské kolo súťaže ZENIT (27.11.2019) boli pridané fotografie.

     • Školy školám 25.11.2019

     • Pod názvom „Školy školám“ sme aj v tomto školskom roku, 25.11.2019 na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s. zorganizovali pracovné stretnutie pre vedúcich zamestnancov základných škôl z nášho regiónu a partnerských stredných škôl. Stretnutie bolo zamerané na krátke predstavenie škôl a možností štúdia. Tento rok bol jeho súčasťou odborný seminár zameraný na aplikáciu nového zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

      Lektormi odborného seminára boli zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sekcie regionálneho školstva, a  Mgr. Hilda Dudáková, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu.

      Sme presvedčení, že seminár bol pre všetkých účastníkov značným prínosom a výklad lektorov objasnil aspoň niektoré úskalia pri aplikácii nového zákona do praxe.

      Naše poďakovanie patrí personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie odborného seminára, zamestnancom MŠVVaŠ SR a všetkým účastníkom pracovného stretnutia.

      Do galérie Školy školám 25.11.2019 boli pridané fotografie.

     • Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní

     • Cieľom súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní je prezentácia úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov najčastejšie používaných zamestnávateľmi na Slovensku, prezentácia schopností žiakov stredných škôl v programovaní a riadiacich systémov CNC strojov a vo výrobe súčiastok na CNC strojoch. Motivácia študentov a pedagógov v zdokonaľovaní sa v práci s CNC riadiacimi systémami a CNC technikou a tiež propagácia moderného strojárskeho remesla používajúceho CNC obrábacie stroje. Tohto roku sa koná už 6. ročník. Každoročne sa zapájame do súťaž a naši žiaci sa umiestňujú na popredných priečkach. Tohto roku sa zásadne zmenil štatút súťaže, kde výroba súčiastky bola prioritnou úlohou. Farby našej školy reprezentoval Robert Schmidt, ktorý 19.11.2019 vyrábal program a potom aj súčiastku. Ráno riaditeľ súťaže Ing. Roman Petr z Didactic Martin s.r.o rozposlal emailom podklady a bojovalo sa doma. Potil sa Robo, aj s pedagógom, ktorý ho na súťaž pripravoval. Používať mohli všetky možné dostupné pomôcky. Návody, strojnícke tabuľky, kalkulačky tiež sa mohli radiť medzi sebou. Po vypršaní stanoveného času bolo potrebné súčiastku odfotografovať a poslať emailom. Poobede prišiel kuriér, ktorý prevzal vyrobenú súčiastku na kontrolu rozmerov. Konkurencia je silná. 19 škôl, súperov, ktorí sa tiež svedomito pripravovali. Súčiastka je odovzdaná na meranie, teraz už len čakáme na verdikt poroty. Najlepší traja postupujú do finále, kde sa hrá o zaujímavé finančné odmeny.

     • Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019)

     • Ako každoročne, tak aj tento školský rok sa žiaci, ktorí sa zaujímajú o anglický jazyk nad rámec povinností, mohli zapojiť do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Sme radi, že o účasť v tejto súťaži prejavilo záujem 14 žiakov z rôznych ročníkov, avšak postúpiť môže len jeden. Najlepšie výsledky dosiahol Peter Bošeľa, žiak IV.B, ktorý postupuje do okresného kola. Gratulujeme a želáme veľa šťastia.

      Na druhom mieste, s rozdielom iba jedného bodu, skončil Maroš Benda taktiež zo IV.B a na treťom mieste Roman Harvan z II.B.

      Tešíme sa, že záujem o túto súťaž sa zvyšuje a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa stretneme v takom hojnom počte.

      Do galérie Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019) boli pridané fotografie.

     • Kurz prvej pomoci

     • Aj zamestnanci SSOŠH ŽP a SG ŽP sa neustále vzdelávajú. 10 zamestnancov z oboch škôl sa v dňoch 11. – 12.11.2019 zúčastnilo Kurzu prvej pomoci.

     • Súťaž Mladých elektronikov

     • V dňoch 5. a 6. novembra sa naši žiaci II.A, triedy odboru mechanik elektrotechnik Adam LATINÁK a Tobiáš KUBICA, zúčastnili súťaže Mladých elektronikov na výstave Mladý tvorca, ktorá sa konala na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zastrešenie súťaže mali za úlohu ŠIOV, ministerstvo školstva a Slovenská spoločnosť elektronikov. Súťaž pozostávala s komplexného testu z elektroniky a výroby elektronického zariadenia. Táto súťaž naplno preverila pripravenosť našich žiakov na podobné úlohy v ktorých prepájajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti. Aj po vynaložení všetkých síl a použití tajných zbraní sa žiakom podarilo umiestniť sa za prvou trojicou súťažiacich na nehodnotenom mieste úspešných riešiteľov.

     • Boli sme na krajskom kole v piškvorkách

     • Krajského kola v piškvorkách sa 6.11.2019 v Banskej Bystrici zúčastnili aj naši žiaci. Svojmu tímu dali názov "Železiar". Po prebojovaní sa do vyraďovacej časti náš tím v osemfinále podľahol favoritovi súťaže a zároveň aj celkovému víťazovi, tímu Penta Group. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu.