• Školské kolo v piškvorkách

     • Dňa 18.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo v piškvorkách, ktorého sa zúčastnilo 24 súťažiacich. Tí hrali najprv vyraďovacím systémom – po prvom kole zostalo 12 súťažiacich, následne bolo dalšie kolo, kde zostalo len 6 súťažiacich. Víťazi z vyraďovacích kôl boli rozdelení do dvoch finálových skupín, pričom víťazi týchto skupín sa stretli vo finále. Vo veľmi dobrej atmosfére sa súťažiaci medzi sebou výrazne podporovali a hecovali nakoniec sme mali nasledovné poradie: prvý podľa očakávania skončil Dominik Šmiheľ zo IV.A triedy, druhý skončil Jakub Bútora z I.A, tretí favorit celého turnaja sa stal Jakub Hazucha zo II.B triedy a nakoniec štvrtý skončil Michal Koštial z I.A triedy. V super finále zvítazil tiež Dominik Šmiheľ, ktorý zdolal majstra odbornej výchovy Radoslava Kabáča 3:2 na zápasy. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole 8.11.2019 v Banskej Bystrici, kde sa budú prezentovať nie jednotlivci ale tímy zo škôl. Hrať sa bude systémom na 5 víťazných kameňov tak isto, ako sa hralo v školskom kole.  

     • Na DOD Technickej univerzity v Košiciach (15.10.2019)

     • Dňa 15.10.2019 žiaci 3. a 4. ročníkov v rámci Dňa otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach navštívili Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie. Najprv si pozreli v univerzitnej knižnici prezentácie jednotlivých fakúlt TUKE. Následne si prezreli priestory FMMR, kde na 8 katedrách je možné študovať študijné programy zahrňujúce hutníctvo železa a ocele, hutníctvo neželezných kovov, tvárnenie kovov, recykláciu a spracovanie odpadov... Výborné vybavenie je len odzrkadlením toho, aká je táto fakulta skvelá. Spolupracuje i s mnohými krajinami sveta. Fakulta dlhodobo udržuje spoluprácu s praxou, kde medzi najvýznamnejších partnerov patria aj Železiarne Podbrezová a.s.

      Pre našich žiakov boli pripravené nasledujúce aktivity:

      1. Elektrochémia v automobilovom priemysle,

      2. Interactiv recycling auditorium,

      3. Steelový svet technológií.

      Takto získané informácie o študijných programoch žiakom pomôžu pri výbere vysokej školy. Naši žiaci si uvedomili, že aj ako absolventi fakulty majú možnosť uplatnenia sa v ŽP a.s. Svedčia o tom slová žiaka Sama Mesároša: „Videli sme veľa zaujímavých vecí – stroje na recykláciu a triedenie odpadu a aj prístroje, o ktorých som ani nevedel, že existujú. Táto škola sa mi páčila po každej stránke – výhody financií počas štúdia, možnosť zamestnania sa po skončení, ale aj pre pekné mesto Košice. Bolo skvele a určite uvažujem o štúdiu na tejto škole.“

      Čo dodať na záver. DOD bol veľmi zaujímavý aj poučný. Ďakujeme pani dekanke doc. Ing. Ivete Vaskovej, PhD., ako aj ostatným zamestnancom FMMR za pozvanie a sprevádzanie.

      Do galérie Na DOD Technickej univerzity v Košiciach (15.10.2019) boli pridané fotografie.

     • Na konci...

     • Naši maturanti navštívili Divadlo JGT vo Zvolene dňa 16.10., kde si pozreli hru Na konci... Inscenácia mapuje život spisovateľa J.G.Tajovského, jeho osobnosť, spomienky na starého otca, aj postavy z jeho hier a poviedok. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu nám prinieslo 2 striebra

     • Dňa. 4.10.2019 sa konala súťaž medzi strednými školami z celého okresu v cezpoľnom behu. Do súťaže sa zapojili všetky stredné školy samozrejme aj s našou účasťou. Pretekali družstvá ale aj jednotlivci. Naša škola postavila na štart až 4 družstvá a jedno z nich tvorené Miloslavom Janíkom, Richardom Vierikom a Filipom Kvietkom vybojovalo pekné 2. miesto. Ako jednotlivec získal striebro Miloslav Janík. Srdečne blahoželáme

     • Manažment osobných financií

     • Dňa 2.10.2019 sa žiaci končiaceho ročníka zúčastnili na prednáške o finančnej gramotnosti, ktorá sa uskutočnila v klubovni našej školy. O osobných financiách a tom, ako sa postarať o peniaze aby pre nás zarábali im prišiel porozprávať odborník z finančnej oblasti. Žiaci sa dozvedeli viac aj o formách dlhodobého investovania a možnostiach finančného zabezpečenia do budúcnosti.

     • Horehronské hry (2.10.2019)

     • So žiakmi našej školy sme sa zúčastnili 59. ročníka atletickej súťaže Horehronské hry. Umiestnenia:

      • Miklušák Erik - výška 2. miesto (175)
      • Hazucha Jakub - výška 8. miesto (155)
      • Švorc Kristián - diaľka 4. miesto (531), guľa 10. miesto (9,18)
      • Chládek Christofer - diaľka 17. miesto (425)

      Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme...

       

      Do galérie Horehronské hry (2.10.2019) boli pridané fotografie.

     • GAUDEAMUS

     • V stredu 25.9.2019 žiaci 4. ročníka navštívili GAUDEAMUS - EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA v Bratislave, ktorý im umožnil lepšie sa zorientovať v ponuke vysokých škôl.

     • Beh Alojza Szokola

     • 25. 9. sme si svojou účasťou poctili známeho slovenského atléta, olympionika reprezentujúceho Uhorsko. Na jeho počesť sa konala štafeta 10x1000m na breznianskom štadióne. Pri účasti všetkých stredných škôl sme vybojovali 2. miesto. Súťaž bola mimoriadne náročná aj kvôli jej podmienkam. Ďakujeme chalanom, ktorí sa na tom podujali a vzorne reprezentovali našu školu: Juraj Vološin, Bruno Matovič, Jakub Kováčik, Jakub Hazucha, Richard Vierik, Marek Krnáč, Marek Macuľa, Samuel Palider, Marek Bálint, Norbert Šandor, Dominik Šmiheľ a Miloslav Janík...👍

     • KOŽAZ za dejinami Slovenska (25.09.2019)

     • V rámci KOŽAZu žiaci tretích ročníkov navštívili 25. septembra Múzeum SNP v B. Bystrici. Je to národná kultúrna pamiatka reprezentujúca rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti z histórie Slovenska s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národnooslobodzovacieho boja a SNP.

      Navštívili aj najstaršiu zachovanú stavbu z 15.storočia – Thurzov dom. Videli nástenné maľby v Zelenej sieni z obdobia vlády kráľa Mateja Korvína.

      Týmto si tretiaci pripomenuli staršie aj novšie dejiny nášho národa.

     • Divadelná CHALUPKA 2019 – 15. ročník

     • Na festivale sa predstavilo v 24 predstaveniach 17 divadiel zo 4 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Ukrajina) čo predstavovalo 226 účastníkov.Divadlá sa hrali v sále MsDK v Brezne, v breznianskej synagóge a v mestskom parku, v Čiernom Balogu, Podbrezovej, Polomke a v Závadke n. Hronom.Naša škola navštívila toto podujatie 20.9. a tým podporila jedno z predstavení v KD v Podbrezovej. Predstavili sa nám mladí umelci zo Slovenska a z Ukrajiny. Bol to veľmi pekný kultúrny zážitok...