• Záverečné skúšky

     • V dňoch 20. - 25. júna sa uskutočnili záverečné skúšky pre odbor obrábač kovov. Tento rok úspešne ukončilo štúdium v tomto odbore 9 žiakov.

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 17. 6. - 19. 6. 2019 sme so žiakmi II.A a II.B absolvovali Letný výcvikový kurz. Výcvik prebiehal prvé dva dni na plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici a tretí deň nám umožnilo počasie ísť aj na plážové kúpalisko v B. Bystrici. Žiaci počas výcviku si osvojili plavecké štýly a skoky do vody. Okrem toho si mohli užiť aj niektoré atrakcie ako tobogány, šmýkačky a využili aj relaxačné bazény, bazén s minerálnou vodou, saunu ale aj prírodnú vodnú plochu. Tohtoročný plavecký výcvik opäť vyšiel skvele...

     • Zo sveta elektroniky

     • ,,Zo sveta elektroniky“ tak sme nazvali prednášku pre žiakov študujúcich odbory elektrotechnika a mechatronika, ktorá sa konala dňa13.6.2019 v priestoroch našej školy SSOŠH Železiarne Podbrezová.

      Rozšírenie odborných a teoretických poznatkov zo sveta elektroniky pre našich žiakov, učiteľov, majstrov odbornej výchovy ako aj vedúcich a odborných zamestnancov zriaďovateľa firmy Železiarne Podbrezová a.s.,  priniesla odborná prezentácia firiem zo Slovenska a zahraničia. Zástupcovia jednotlivých firiem ukázali najnovšie trendy používania aktívnych, pasívnych súčiastok a elektrotechnických zariadení vo firmách, školách, pre priemyselné a domáce využitie. Prezentovali ich formou praktických ukážok jednotlivých modelov, prezentáciou v Power Pointe a samozrejme sprievodným slovom. Naši žiaci sa aktívne zapájali do diskusie obohatili si svoje odborné poznatky a z prezentácie si odniesli nielen dobrý dojem ale aj katalógy a rôzne upomienkové prezenty ktoré im zástupcovia jednotlivých firiem pripravili.

      Poďakovanie patrí zástupcom firiem OEZ, Lengrand, Phoenix, Hagard Hall ktorí toto podujatie zastrešili.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 20. 5. - 22. 5. 2019 sa uskutočnil Kurz na ochranu života a zdravia s triedami III.A a III.B. Kurz bol zameraný na prednášky a exkurzie na ochranu nielen ľudských životov ale aj pripomenutie si ochrany našej krajiny a Zeme z pohľadu environmentálnej výchovy. Žiaci si zopakovali zdravotnú prípravu, absolvovali exkurziu na Gudrónových jamách a Hasičského zboru v Brezne, návšteva minigolfového ihriska v Brezne s možnosťou hry a ďalšie aktivity. Tohtoročný KOŽAZ aj napriek nepriaznivým podmienkam sme absolvovali v hojnom počte študentov. Snahou tohto kurzu bolo, aby si žiaci odniesli do života čo najviac teoretických a praktických vedomostí.