• Súťaž v obrábaní kovov „Řemeslo Vysočiny 2019“

     • V priestoroch odborných dielní Vyššej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy v Žďáre nad Sázavou sa konala tradičná krajská súťaž v odborných zručnostiach „Řemeslo Vysočiny 2019“. Vzhľadom k narastajúcemu nedostatku odborných a technicky vzdelaných pracovníkov v strojárskych firmách možno považovať súťaž za veľmi prestížnu, predstavujúcu skutočné talenty v odbore a zároveň vytvárajúcu priestor pre ich presadenie v praxi v kategórii obrábač kovov – sústruženie. Popri predstaviteľoch technických škôl a odborných učilíšť Kraja Vysočina sa súťaže zúčastnili aj dvaja žiaci tretieho ročníka našej školy, a to Jakub Kurák a Norbert Pavelka. Súťažilo sa v dvoch etapách. Prvá bola výroba súčiastky podľa výkresovej dokumentácie na sústruhu a druhá časť bolo preukázanie vedomostí z teórie obrábania. Odborná porota zložená z pedagogických pracovníkov jednotlivých škôl rozhodla o poradí dvojčlenných tímov a jednotlivcov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak VOŠ a SPŠ zo Žďáru nad Sázavou zo 14 účastníkov. Naši žiaci získali diplom za aktívnu účasť na súťaži. Víťaz postupuje do celoštátnej súťaže, ktorá sa pod názvom „České ručičky“ uskutoční v priebehu jarných mesiacov.

      V priebehu dvoch súťažných dní mali účastníci možnosť sa vzájomne spoznať a pedagógovia jednotlivých škôl si mohli vymeniť odborné skúsenosti. Žiaci sa zúčastnili aj exkurzie do výrobného podniku ŽDAS Inc.

      Medzinárodne obsadená súťaž potvrdila skutočnosť, že technické vzdelanie je rovnako dôležité pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny a vzájomné meranie síl prispieva k motivácii budúcich majstrov v týchto odboroch.

      Do galérie Řemeslo vysočiny 2019 (12.-14.03.2019) boli pridané fotografie.

     • Z Indie až domov s Trabantom

     • 12.3.2019 predstavil žiakom svoju ďalšiu dobrodružnú cestu banskobystrický cestovateľ Marek Slobodník. Tentoraz o veľkej ceste domov z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými Trabantmi.

      Ôsmi cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 17 tisíc kilometrov na jedných z najhorších motorových dopravných prostriedkov.

     • Odštartovali maturity 2019

     • Tohtoročné maturity na našej škole začali 12. a 13. marca testami a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry a z cuzdích jazykov. Nádej stať sa absolventmi maturitných ročníkov má 43 žiakov. Do ďalších "kôl" maturitnej skúšky im želáme veľa šťastia a chuti do učenia.

      Do galérie Písomné maturitné skúšky 12.-13.03.2019 boli pridané fotografie.