• Výsledky MDE
     • Výsledky MDE

     • Srdečná vďaka za reprezentáciu.....

      Srdečné blahoželanie Denisovi Dubécimu, za prvé miesto........

     • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SSOŠH ŽP v zmysle § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

      • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sa bude konať v utorok 19. júna 2018 v budove SSOŠH ŽP .

       

      • Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.

       

       

      V Podbrezovej dňa 01.06.2018

       

       

                                                                                                    Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                           riaditeľka školy

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Hudobno-výchovný koncert “Svet peňazí” sa venoval financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Program sa dotýkal tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. Obsah bol obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo.

      Predstavenie splnilo Všetky naše očakávania po odbornej aj kultúrnej stránke.

      Ďakujeme umeleckej agentúre AmOs a našim žiakom, ktorí sa správali slušne a reprazontovali tým naše školy na dobrej úrovni. p. Honková

      fotodokumentácia