• Najsilnejší zážitok počas štúdia...
     • Najsilnejší zážitok počas štúdia...

     • V dňoch 26., 27. a 28. apríl 2017 som sa zúčastnil celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti SOČ. Musím konštatovať, že príjemnejšie ukončenie štúdia som si ani nevedel predstaviť. Svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia na SSOŠH ŽP, ale samozrejme aj svoje záľuby, som mohol prezentovať medzi ďalšími 15 študentami úspešnými vo svojich krajských kolách prehliadok SOČ.

      Celá prehliadka začala príchodom na SPŠ J. Murgaša, kde sme sa dozvedeli program nasledujúcich troch dní. Začiatok bol venovaný expozícií Múzea SNP, po vzhliadnutí ktorého nasledoval priestor na ubytovanie a prípravu na večeru. Večer bol venovaný slávnostnému otvoreniu prehliadky, ktorý sa niesol v duchu privítania všetkých zúčastnených a popriania úspechov pri prezentovaní svojich prác. Po príhovoroch a predstavení komisií nasledoval kultúrny program na začiatku ktorého bola veľkolepá laserová šou. Po nej nasledovali hudobné vystúpenia Slovak Tango a folklórny súbor Urpín. Po skončení otvorenia som s veľkými dojmami odchádzal na izbu aby som si oddýchol pred súťažným dňom. Súťažiť som začal ako piaty v poradí vo svojej kategórii.

      Mojej prezentácie som sa už veľmi neobával, mal som za sebou niekoľko tréningov v priestoroch školy, na krajskom kole a samozrejme aj pred obecenstvom z rodiny. Moja snaha však nestačila na umiestnenie v prvej päťke. Okrem mojej trojkolky boli v súťaži zaradené práce: „CNC fréza“, „Brúska na kotúčové píly“, „Cvičné auto pre deti – bugina“, „Buggy terénny automobil BTA 12-17“. Po ukončení obhajob všetkých študentov si jednotlivé komisie vytvorili poradie najlepších piatich prác. Pre všetkých zúčastnených sa poradie oficiálne prednieslo na spoločnom vyhodnotení, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2017 večer v aule ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici. Najlepšie umiestnenie dosiahol študent s prácou „Výroba a automatizácia kostolných zvonov“. Večer pokračoval znova kultúrnym programom. Predviedli sa víťazi šou Československo má talent. Určite to bola veľmi príjemná bodka za celou súťažou.

      Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým, ktorí ma podporovali pri tvorbe „Môjho detského sna“, v prvom rade rodičom. Ďalej učiteľom a majstrom odbornej výchovy za umožnenie účasti na krajskom kole.

      Brian ĎURČENKA študent štvrtého ročníka SSOSH ŽP

     • Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní

     • Dňa 28.apríla 2017 sa žiak našej školy 3.D triedy Michal Kamenský zúčastnil finálneho kola Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní, ktorá sa konala v Nitre. V disciplíne CNC frézovanie obsadil pekné 3. miesto.

      Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní - Obrázok 1

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

      p. Vojčíková

    • Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • Úspešná reprezentácia školy na celoslovenskom kole SOČ.

      Celoslovenské kolo SOČ - Obrázok 1

      Ďakujeme.

      p. Vojčíková

    • Vedecká konferencia na pôde TUKE
     • Vedecká konferencia na pôde TUKE

     • Výber žiakov (1 dievča a 6 chlapcov) zo súkromných škôl Železiarni Podbrezová, a.s. v dňoch 11 – 12. apríla 2017 navštívil Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (HF-TUKE ), na základe osobného pozvania pani dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD.. Žiaci reprezentovali svojimi SOČ prácami súkromné školy ŽP, a.s. na študentskej odbornej vedeckej konferencii METALURGIA 2017. Okrem reprezentovania na súťaži sa žiaci zúčastnili aj DOD HF-TUKE.

      V 1.deň návštevy bola prvá zastávka po príchode na pôdu TUKE na Oddelení hutníctva a zlievarenstva Ústavu Metalurgie (ÚMET). Pod odborným výkladom pána Ing. Petra Demetera, PhD. sa žiaci dozvedeli, aké má oddelenie technické vybavenia oceliarenského laboratória a ako môžu aplikovať teóriu do praxe počas štúdia.

      Po absolvovaní návštevy ÚMET-u sa žiaci následne premiestnili na internáty Boženy Němcovej, kde mali zabezpečené ubytovanie a stravovanie. Pri čakaní v rade na stravu v jedálni na internátoch zistili, že danú jedáleň v čase od cca 12:30 navštevuje najväčší počet študentov z TUKE – rada bola až vo vestibule.

      Vedením HF-TUKE mali naši žiaci zabezpečený aj program – spoznaj Košice (návšteva Technického múzea a historického centra mesta Košice) a život na internátoch Jedlíkova. Sprievodcami fakultou a následne Košicami boli študenti HF-TUKE Denis Liško a Petra Görögová. V priestoroch internátov sa ku žiakom pridal ešte pán prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.. Svojou návštevou nás poctila aj pani dekanka HF-TUKE. Žiaci, pedagogický dozor a vedenie HF-TUKE v zastúpení pána prodekana sa zúčastnili turnaja v hraní elektronických šípok. Kde v kategóriách ženy a muži poháre za prvé miesta putovali na stredné Slovensko.

      Druhý deň boli žiaci vedením HF-TUKE rozdelení do súťažných sekcií študentskej odbornej vedeckej konferencie METALURGIA 2017. Žiaci svoje práce prezentovali v sekciách Environmentalistika, Materiály a Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, kde po ukončení prezentácii a následnej diskusii obdržali diplomy za reprezentáciu školy. Okrem diplomov dostali aj vecné ceny, z ktorých boli veľmi milo prekvapení.

      Po odprezentovaní svojich prác sa žiaci zúčastnili následne otvorenia DOD HF-TUKE pod záštitou pani dekanky, kde sa dozvedeli o možnostiach štúdia na HF-TUKE v rôznych študijných programoch. Po oficiálnom otvorení DOD HF – TUKE sa žiaci premiestnili na určené oddelenia HF. Žiaci súkromných škôl ŽP, a.s. boli a stále sú nadšení z absolvovanej návštevy HF-TUKE. Ďakujeme vedeniu TUKE HF pani dekanke a všetkým zúčastneným za vynikajúce dva dni. Zdar Boh!

      FOTOGALERIA

                                                                                                                                        p. Zuzana Bandošová