• Krúžky

   • Automatizácia hrou
   • Fitnes-športové hry
   • Programovanie CNC
   • Nemecky od začiatku
   • Krúžok pečenia a varenia
   • Dramatický folklórny krúžok
   • Mladý motorista
   • Anglicky k maturite
   • Zmaturuj z nemčiny
   • Elektrotechnika hrou
   • Zábavná matematika
   • Kreatívno-estetický krúžok
   • Veda v metrológii, metrológia vo vede
   • Informatika hrou
   • Remeselný krúžok
   • Elektrotechnika pre každého
   • Happy english
   • Obrazová a zvuková technika
   • Let's talk English
   • Prírodovedný krúžok