• Krúžky

   • Automatizácia hrou
   • Športové hry fitnes
   • Programovanie Sinumerik operate
   • Nemecky od začiatku
   • Dramatický folklórny krúžok
   • Zábavná matematika
   • Kreatívno-estetický krúžok
   • Informatika hrou
   • Remeselné spracovanie materiálu
   • Happy English
   • Let's talk English
   • Ochotnícke divadlo
   • Základy včelárstva
   • Varenie
   • Kutil
   • Mladý mechatronik
   • Technický