• Krúžky

   • Automatizácia hrou
   • Fitnes-športové hry
   • Nemecky od začiatku
   • Krúžok pečenia a varenia
   • Dramatický folklórny krúžok
   • Elektrotechnika hrou
   • Zábavná matematika
   • Kreatívno-estetický krúžok
   • Veda v metrológii, metrológia vo vede
   • Informatika hrou
   • Obrazová a zvuková technika
   • Let's talk English
   • Prírodovedný krúžok
   • Ochotnícke divadlo