• Učebný plán

    •       

     Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti /vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     Celkový počet hodín v ročníku

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     Celkový počet hodín v ročníku

     Spolu

     Celkový počet hodín za štúdium

     1.
     1.
     2.
     2.
     Teoretické vzdelávanie
     13
     429
     9+1
     270
     22+1
     699+30
     odborný cudzí jazyk e)
     2
     66
     2
     60
     4
     126
     technické kreslenie
     2
     66
     -
     -
     2
     66
     strojníctvo
     2
     66
     -
     -
     2
     66
     hutnícka chémia
     1
     33
     -
     -
     1
     33
     náuka o kovoch
     2
     66
     2,5+1
     75+30
     4,5+1
     141+30
     technológia
     2
     66
     -
     -
     2
     66
     tvárnenie kovov
     2
     66
     4
     120
     6
     186
     metrológia f)
     -
     -
     0,5
     15
     0,5
     15
     Praktická príprava
     22
     726
     23
     690
     45
     1416
     grafické systémy
     -
     -
     2,5
     75
     2,5
     75
     metrológia f)
     -
     -
     2,5
     75
     2,5
     75
     odborný výcvik
     22
     726
     18
     540
     40
     1266
     Spolu
     35
     1155
     32
     960
     68
     2115+30
     Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti /vyučovacích predmetov
     Počet konzultačných a prezenčných hodín v ročníku a za celé štúdium
      
     1.ročník
     2.ročník
     Spolu
     TEORETICKÉ VZDELÁVANIE - konzultácie
     228
     141
     369
     odborný cudzí jazyk e)
     33
     21
     54
     technické kreslenie
     36
     -
     36
     strojníctvo
     36
     -
     36
     hutnícka chémia
     18
     -
     18
     náuka o kovoch
     36
     54
     90
     technológia
     36
     -
     36
     tvárnenie kovov
     33
     57
     90
     metrológia f)
     -
     9
     9
     PRAKTICKÁ PRÍPRAVA - prezenčne
     726
     690
     1416
     grafické systémy
     -
     75
     75
     metrológia f)
     -
     75
     75
     odborný výcvik
     726
     540
     1266