• Zamestnanci školy

   • Zamestnanci školy

     

     

     

     

     

     

    Vedenie školy

     

     

    Pindiaková Miriam, Ing.

    riaditeľ

     

    Mlynarčík Peter, Ing.

    zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

     

    Čief Juraj, Mgr.

    zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

     

     

     

    Učitelia

    Dovalová Romana, Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Fedor Štefan, Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Flaška Peter, Ing.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Hudíková Jana, Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Kánová Erika, Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Kvačkajová Danica, Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Ličáková Janka , Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Majer Ivan, Ing.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Orolínová Marta, Ing.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Pôbiš Juraj, Ing.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Štubňa Ivan, Ing.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Tajbošová Katarína, Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Vojčíková Lucia, Ing.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

    Završanová Martina, Mgr.

    učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

     

     

     

    Majstri

     

     

    Zákalický Jozef, Mgr.

    hlavný majster odbornej výchovy

     

    Cipciar Samuel, Ing.

    majster odbornej výchovy

     

    Fraňo Branislav, Mgr.

    majster odbornej výchovy

     

    Hruška Miroslav, Ing.

    majster odbornej výchovy

     

    Kabáč Radoslav, Bc.

    majster odbornej výchovy

     

    Kán Viktor, Ing., PhD.

    majster odbornej výchovy

     

    Kňazovický Tibor, Bc.

    majster odbornej výchovy

     

    Králik Róbert

    majster odbornej výchovy

     

    Piatrov Stanislav

    majster odbornej výchovy

     

    Veverka Vlastimír, Mgr.

    majster odbornej výchovy

     

     

     

     

     

    Úsek VMV

     

     

    Peťková Ludmila, Mgr.

    zástupca riaditeľa pre VMV

     

    Briedová Renata, Mgr.

    vychovávateľ

     

    Kandráčová Mária

    vychovávateľ

     

    Lacková Zuzana

    vychovávateľ

     

    Turňová Anna, Mgr.

    vychovávateľ

     

    Žabková Ľubica, Mgr.

    vychovávateľ

     

     

     

     

     

    Technicko-ekonomický úsek

     

     

    Jakočková Zdenka, Ing.

    vedúci technicko-ekonomického úseku

     

    Baranová Lenka, Bc.

    referent sekretariátu

     

    Csalová Gabriela

    mzdový účtovník, pokladník

     

    Lehocká Dáša

    účtovník

     

    Lopušná Barbora

    personálny referent

     

    Nepšinský Ján, Ing.

    referent administratívno-technických činností

     

    Qualich Igor

    správca budov

     

     

     

     

     

    Zvaračská škola

     

     

    Kindernay Karol

    inštruktor zváračskej školy