• Spolu sme lepší

   • Počas letných prázdnin sa v rámci projektu „Spolu sme lepší“ financovaného programom Erasmus+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov zúčastnili štyria učitelia našej Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej štruktúrovaných kurzov v zahraničí.
    Začiatkom letných prázdnin v dňoch od 03.07. do 14.07.2017 absolvovala Mgr. Katarína Tajbošová „Kurz pre učiteľov nemeckého jazyka (Deutschlehrerkurs)“ vo Viedni. Z jej slov možno vycítiť celkovú spokojnosť: „Erasmus+ mobilitu v Rakúsku hodnotím veľmi kladne, nakoľko som mala možnosť učiť sa z príkladov dobrej praxe v zahraničí. Oceňujem dobre zostavený študijný a kultúrny program, ako aj kvalitný výber lektorov, ktorí boli pre mňa veľkým obohatením. Taktiež si vážim ich ochotu vždy pomôcť, poradiť. Páčila sa mi aj možnosť vymeniť si skúsenosti nie len s lektormi, ale aj s ostatnými účastníkmi kurzu. Zlepšila som si svoje schopnosti v nemeckom jazyku. Toto všetko podnietilo zvýšenie spokojnosti s mojou prácou.“


    Mgr. Romana Sujová sa v dňoch do 17.07. do 29.07.2017 zúčastnila kurzu „Edukačné technológie dnes (Educational Technology today)“ v anglickom Cambridge. O mobilite sa vyjadrila nasledovne: „Na tejto mobilite som sa naučila hlavne pracovať s rôznymi programami, ktoré sú voľne dostupné pre každého učiteľa. Jednotlivé programy som mala možnosť vyskúšať a podeliť sa o nápady a pripomienky s ostatnými účastníkmi kurzu. Veľmi ma potešilo, že na tomto kurze ustúpila teória do úzadia a venovali sme sa hlavne praktickému využitiu. Vďaka práci v skupinkách sme sa podelili o informácie ako napríklad vhodne využiť daný program a pri akých aktivitách. Naša školiteľka bola vždy ochotná pomôcť a skontrolovala našu prácu. Kurz naplnil moje očakávania a s radosťou som navštevovala každú jednu hodinu. Oboznámila som sa s množstvom programov, takže ďalšia práca, ktorá ma čaká, bude selekcia tých najvhodnejších technológií pre moje triedy a predmety.“


    V dňoch od 23.07. do 28.07.2017 Ing. Juraj Pôbiš absolvoval kurz s názvom „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe (Project management for cross-cultural exchange projects in Europe)“ v meste Porto-Maia, v Portugalsku. Svoj celkový dojem opísal slovami: „Kurz splnil moje očakávania. Jeho úroveň bola veľmi dobrá. Na kurze ma oslovila bezprostrednosť, srdečnosť, neformálnosť komunikácie medzi jednotlivými účastníkmi kurzu. Táto mobilita ma obohatila o nové poznatky v oblasti tvorby projektovej dokumentácie a samozrejme, získal som nových priateľov z rôznych krajín ako Poľsko, Nemecko, Cyprus, s ktorými som sa podelil o skúsenosti v oblasti interkultúrnej problematiky v školstve.“


    Ako posledná vycestovala na zahraničnú mobilitu Ing. Marta Orolínová, a to v dňoch od 24. 07. do 28.07.2017 absolvovala „Kurz metodiky vyučovania jazykov (Language Teaching Methodology Courses)“ na Malte v meste St. Julians´. Absolvovanie mobility opísala nasledovne: „Po dvadsať ročnej praxi vo vyučovaní cudzieho jazyka na odbornej škole som mala záujem stretnúť sa s učiteľmi z iných krajín a inšpirovať sa novými metódami a prístupmi v pedagogickej praxi, oživiť a spestriť vyučovanie, získať nápady, ako aj zvýšiť motiváciu a zlepšiť prístup žiakov k učeniu. Toto bola moja prvá skúsenosť s projektom tohto typu a hodnotím ju veľmi pozitívne. Kurz mal veľmi praktický vyučovací program, ktorý pokrýval široký rozsah vyučovacích metód na oživenie vyučovania a zvýšenie motivácie.“