• 2.mobilita - Vítkovice

   • Medzinárodný projekt Erasmus+ je cez národnú agentúru Erasmus financovaný zo zdrojov Európske únie. Projekt je zameraný na vzdelávanie žiakov formou mobility resp. stáže na partnerskej škole. V našom prípade sa 20 žiakov a dvaja vyučujúci zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová zúčastňujú odbornej výchovy a zapájajú do vyučovacieho procesu na Vítkovickej strednej priemyslovej škole v Ostrava - Hrabúvka. Žiaci majú možnosť sa oboznámiť s novými technológiami, metódami alebo zariadeniami. Mobilita trvá od 11. do 30. novembra 2018, keď sa v dopoludňajších hodinách žiakom venujú majstri odbornej výchovy a učitelia odborných predmetov z Vítkovickej strednej priemyslovej školy. Odbornosť si žiaci zvyšujú aj formou exkurzií v materskej alebo partnerských firmách spoločnosti Vítkovice Machinery group. Bohatý a plnohodnotný je aj program počas popoludní a víkendov, kde sa vyslaní žiaci oboznamujú s historickými, kultúrnymi, technickými, architektonickými pamiatkami Ostravy a okolia. Voľný čas si žiaci vypĺňajú aj športovými aktivitami, ako návštevy posilňovne, aquaparku, tréningov lukostreľby a boxu. Zoznam žiakov Súkromnej strednej odbornej školy Železiarní Podbrezová zapojených do programu Erasmus+: Marek Banas, Miroslav Belko, Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Ján Ďurica, Matej Jančík, Erik Javorčík, Ján Kamzík, Adam Klement, Jakub Kurák, Patrik Ľapin, Miroslav Makovič, Samuel Mesároš, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky, Norbert Pavelka, Erik Porubiak, Matej Stančík, Branislav Strmeň a Erik Troliga. Žiakov sprevádzajú pedagógovia Ing. Miroslav Hruška a Ing. Juraj Pôbiš.

     

    Fotogaléria k aktivite: