• Zváračská škola

  • Ponúka:

    

   Zaškolenia

   • Zaškolenie pre rezanie kovov kyslíkom (D - G2)

   Základné kurzy zvárania

   • Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom (Z - G 1)
   • Základný kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom (Z - E 1)
   • Základný kurz zvárania automatom pod tavivom (Z - P 1)

   Prípravné kurzy zvárania s úradnou skúškou

   • podľa STN EN ISO 9606-1: zváranie rúr plameňom, zváranie plechov a rúr elektrickým oblúkom, zváranie plechov a rúr v ochrannej atmosfére

   Periodické školenia a preskúšanie

   • Zváračov a zváračských robotníkov z bezpečnostných ustanovení
   • Zváračov s úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1

    

   Kontakty:

   Zváračská škola Železiarne Podbrezová

   Kolkáreň 35

   976 81 Podbrezová

   Telefón: 048/645 27 92, 0911 095 141

   e-mail: baksa@zelpo.sk