• Rada rodičov

   • Zuzana Prašovská
   • Zuzana PrašovskáI.A
   • Renáta Husenicová
   • Renáta HusenicováhospodárkaI.B
   • Danka Macuľová
   • Danka MacuľováI.C
   • Martina Štrbová
   • Martina ŠtrbováII.A
   • Ing. Andrea Škultétyová
   • Ing. Andrea ŠkultétyovápredsedkyňaII.B
   • Jaroslav Danielič
   • Jaroslav DanieličII.C
   • Jozef Ľapin
   • Jozef ĽapinIII.A
   • Ľubica Děděčková
   • Ľubica Děděčkováčlen revíznej komisieIII.B
   • Miroslava Pavelková
   • Miroslava PavelkováIII.C
   • Ivana Stančíková
   • Ivana Stančíkovápredseda revíznej komisieIV.A
   • Spišiaková Denisa
   • Spišiaková DenisaIV.B