• Rada rodičov

   • I.A
   • I.B
   • Jaroslav Danielič
   • Jaroslav DanieličI.C
   • II.A
   • Ľubica Děděčková
   • Ľubica Děděčkováčlen revíznej komisieII.B
   • II.C
   • Ivana Stančíková
   • Ivana Stančíkovápredseda revíznej komisieIII.A
   • III.B
   • Zdenka Rapčanová
   • Zdenka RapčanováhospodárIV.A
   • IV.B
   • Ing. Janka Havašová
   • Ing. Janka Havašová predsedaIV.C
   • Martina Štulajterová
   • Martina Štulajterováčlen revíznej komisieV.C