• Rada školy

   • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

  • členovia Rady školy

    • Ing. Mária Niklová
    • Ing. Mária Niklovádelegovaná za zriaďovateľa, predsedníčka rady školy
    • Ing. Vladimír Soták ml.
    • Ing. Vladimír Soták ml.delegovaný za zriaďovateľa, podpredseda rady školy
    • Ing. Martin Domovec
    • Ing. Martin Domovecdelegovaný za zriaďovateľa
    • Mgr. Ivana Weisová
    • Mgr. Ivana Weisovádelegovaná za zriaďovateľa
    • Mgr. Martina Završanová
    • Mgr. Martina Završanovázvolený za pedagogických zamestnancov
    • Zuzana Lacková
    • Zuzana Lackovázvolená za pedagogických zamestnancov
    • Bc. Lenka Baranová
    • Bc. Lenka Baranovázvolená za nepedagogických zamestnancov
    • Jozef Ľapin
    • Jozef Ľapinzvolený za rodičov
    • Katarína Jechová
    • Katarína Jechovázvolená za rodičov
    • Iveta Šubová
    • Iveta Šubovázvolená za rodičov
    • Robert Schmidt
    • Robert Schmidtzvolený za žiakov