• Ing. Miriam Pindiaková
   • Ing. Miriam PindiakováRiaditeľka
   • Mgr. Juraj Čief
   • Mgr. Juraj ČiefZástupca pre teoretické vyučovanie
   • Ing. Peter Flaška
   • Ing. Peter FlaškaUčiteľ
   • Mgr. Erika Kánová
   • Mgr. Erika KánováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
   • Mgr. Danica Kvačkajová
   • Mgr. Danica KvačkajováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
   • Ing. Vlasta Kyseľová
   • Ing. Vlasta KyseľováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
   • Mgr. Janka Štulajterová
   • Mgr. Janka ŠtulajterováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
   • Ing. Ivan Majer
   • Ing. Ivan MajerUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.B
   • Ing. Rastislav Marko
   • Ing. Rastislav MarkoUčiteľ
   • Ing. Marta Orolínová
   • Ing. Marta OrolínováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Ing. Juraj Pôbiš
   • Ing. Juraj PôbišUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.A, III.C
   • Ing. Ivan Štubňa
   • Ing. Ivan ŠtubňaUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV.B
   • Mgr. Katarína Tajbošová
   • Mgr. Katarína TajbošováUčiteľka
   • Mgr. Martina Završanová
   • Mgr. Martina ZavršanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B, IV.A
   • Mgr. Jozef Zákalický
   • Mgr. Jozef ZákalickýHlavný majster
   • Ing. Samuel Cipciar
   • Ing. Samuel CipciarMajster
   • Mgr. Branislav Fraňo
   • Mgr. Branislav FraňoMajster
   • Ing. Miroslav Hruška
   • Ing. Miroslav HruškaMajster
   • Bc. Radoslav Kabáč
   • Bc. Radoslav KabáčMajster
   • Ing. Viktor Kán, PhD.
   • Ing. Viktor Kán, PhD.Majster