• Bc. Lenka Baranová
   • Bc. Lenka BaranováIný nepedagogický zamestnanec
    baranova@ssosh.sk
    0903794701
   • Janka Brenkusová
   • Janka BrenkusováIný nepedagogický zamestnanec
   • Ing. Samuel Cipciar
   • Ing. Samuel CipciarMajster
    cipciar@ssosh.sk
    0903586000
   • Gabriela Csalová
   • Gabriela CsalováIný nepedagogický zamestnanec
    csalova@ssosh.sk
   • Mgr. Juraj Čief
   • Mgr. Juraj ČiefZástupca pre teoretické vyučovanie
    Triedny učiteľ: IV.A
    cief@ssosh.sk
    0911570232
   • Kvetoslava Čiefová
   • Kvetoslava ČiefováIný nepedagogický zamestnanec
   • Mgr. Romana Dovalová
   • Mgr. Romana DovalováUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.A
    sujova@ssosh.sk
    0911570208
   • Ing. Peter Flaška
   • Ing. Peter FlaškaUčiteľ
    flaska@ssosh.sk
    0911561011
   • Mgr. Branislav Fraňo
   • Mgr. Branislav FraňoMajster
    frano@ssosh.sk
    0911095140
   • Ing. Miroslav Hruška
   • Ing. Miroslav HruškaMajster
    hruska@ssosh.sk
    0911095139
   • Mgr. Jana Hudíková
   • Mgr. Jana HudíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.A
    hudikova@ssosh.sk
    0911561009
   • Ing. Zdenka Jakočková
   • Ing. Zdenka JakočkováIný nepedagogický zamestnanec
    jakockova@ssosh.sk
    0903741736
   • Bc. Radoslav Kabáč
   • Bc. Radoslav KabáčMajster
    kabac@ssosh.sk
    0911095136
   • Ing. Viktor Kán, PhD.
   • Ing. Viktor Kán, PhD.Majster
    kan@ssosh.sk
    0911095138
   • Bc. Tibor Kňazovický
   • Bc. Tibor KňazovickýMajster
    kanzovicky@ssosh.sk
    0911095137