Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kompletná starostlivost' o IT prostredie SSŠ ŽP vrátane poskytovania hardvéroveho a softvéroveho vybavenia 43 623,12 bez DPH 02.12.2020 10.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Komplexné poskytovanie stravovacích služieb 222 207,00 bez DPH 15.11.2019 22.11.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kompletná starostlivosť o IT prostredie SSOŠH ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia 34 632,00 bez DPH 15.11.2019 22.11.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Laboratórny nábytok 20 353,00 bez DPH 28.03.2019 08.04.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Komplexné poskytovanie stravovacích služieb 182 869.76 bez DPH 22.10.2018 29.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva_Kompletná starostlivosť o IT prostredie SSOŠH ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia 48 507.00 bez DPH 18.05.2018 28.05.2018