• Ďeň v čiernom

     • Dňa 23.10.2018 sme sa rozhodli obliecť do čiernej farby. Žiaci si vybrali Deň v čiernej, a tak čierne oblečenie s radosťou vystriedalo školskú uniformu. Daný deň si zvolili hlavne kvôli blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých. Chceli si aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Deň v čiernej mal veľký úspech u žiakov, a preto sme sa rozhodli obliecť sa do čiernej aj budúci školský rok. 

     • Erasmus+

     • V pondelok 17. septembra 2018 sa v školskej klubovni uskutočnilo stretnutie so žiakmi, ktorí v rámci realizovaného projektu "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" cez program ERASMUS+ v priebehu tohto roka vycestujú do Českej republiky na partnerské školy. Žiaci na stretnutí získali bližšie informácie o plánovaných zahraničných mobilitách, oboznámili sa s podmienkami, úlohami a povinnosťamivyplývajúcimi zo zapojenia sa do projektu.
       

      Zoznam účastníkov je nasledovný:

       

      1. mobilita: 7. - 20. október 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Lukáš Kovanda, Peter Bošeľa, Viktor Papaj, Martin Hazák - z III.B triedy, sprevádzajúci pedagóg Mgr. Branislav Fraňo,

      2. mobilita: 11. - 30. november 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik Ľapin - všetci III.A, Matej Jančík, Adam Klement, Samuel Mesároš, Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky - všetci III.B, Miroslav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, Norbert Pavelka - všetci III.C, Marek Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, Erik Troliga - zo IV.A triedy, Branislav Strmeň, Filip Porubiak, Ján Ďurica - zo IV.B triedy, sprevádzajúci pedagógovia Ing. Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška,

      3. mobilita: 2. - 15. december 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Milan Kováčik, Tomáš Kubej, Dávid Oravec, Július Švantner, Lukáš Halgaš - zo IV.A triedy, sprevádzajúci pedagóg Ing. Ivan Majer.

       

       

    • Výsledky MDE
     • Výsledky MDE

     • Srdečná vďaka za reprezentáciu.....

      Srdečné blahoželanie Denisovi Dubécimu, za prvé miesto........

     • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SSOŠH ŽP v zmysle § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

      • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sa bude konať v utorok 19. júna 2018 v budove SSOŠH ŽP .

       

      • Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.

       

       

      V Podbrezovej dňa 01.06.2018

       

       

                                                                                                    Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                           riaditeľka školy

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Hudobno-výchovný koncert “Svet peňazí” sa venoval financiám. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Program sa dotýkal tém, ako napr.: peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, história peňazí, atď. Obsah bol obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrajú dvaja hudobníci piesne naživo.

      Predstavenie splnilo Všetky naše očakávania po odbornej aj kultúrnej stránke.

      Ďakujeme umeleckej agentúre AmOs a našim žiakom, ktorí sa správali slušne a reprazontovali tým naše školy na dobrej úrovni. p. Honková

      fotodokumentácia

    • E-testovanie
     • E-testovanie

     • Naša škola ako každoročne, tak aj v mesiaci máj 2018 využila ponuku na zapojenie sa do školských e-testovaní, ktoré NÚCEM pripravil v systéme e-Test.

      V období od 2. do 31. mája 2018 využívali pripravené elektronické testy pre stredné školy testy z vyučovacích jazykov, matematiky, finančnej gramotnosti a cudzích jazykov.

      Testovania sa zúčastnili žiaci II.B, III.A, III.B.

      foto - dokumentácia

       

       

    • Aktivity počas maturitného týždňa......
     • Aktivity počas maturitného týždňa......

     • Týždeň, v ktorom žiaci končiacich ročníkov prezentovali svoje vedomosti pred maturitnými komisiami, žiaci nižších ročníkov svoje lavice vymenili za prírodu, múzea, hrad a kaštieľ.

      Aktivita č.1: športové aktivity, účelové cvičenia,

      aktivita č.2: Tihániovský kaštieľ,

      aktivita č.3: Zvolenský hrad,

      aktivita č.4: Lesnícke múzeum Zvolen,

      aktivita č.5: šípkarský turnaj Datart Club Brezno,

      aktivita č.6: vyhliadková veža Zbojská.

      Aktivity sa týkali tried I.C, II.A, II.B.

       

      foto - dokumentácia

       

       

    • Mladý digitálny Európan
     • Mladý digitálny Európan

     • Výsledky školských kôl

      Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl „Mladý Digitálny Európan“. 

      Na našej škole žiaci druhých ročníkov:

      II.A - Dubéci, Koža, Rojík, Šandor, Urgela

      II.B - Adamec, Bošeľa, Dědeček, Janík, Muránsky J. Nepšinský

      10. máj 2018

       

    • 15. máj medzinárodný deň rodiny
     • 15. máj medzinárodný deň rodiny

     • 15 máj

      Medzinárodný deň rodiny vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 20.9.1993. 

      Oslavuje sa od roku 1994.

      Aj takto vnímajú rodinu naši študenti tried I.B a III.B

    • Deň "Zeme".....
     • Deň "Zeme".....

     • 27. apríl 2018

      aktivita č.1 - DEŇ ZEME a úprava okolia školy......

      aktivita č.2 - DEŇ ZEME vytvorenie skalky Školský internát

    • ŠOK! Extrémizmus v SSOŠH!
     • ŠOK! Extrémizmus v SSOŠH!

     • Všetci ste určite pri prečítaní titulky zmeraveli alebo ostali rozčúlení. Nebojte sa. V SSOŠH sa v piatok 27.04.2018 extrémizmus vyskytol, ale iba v priestoroch klubovne, kde mali žiaci II.A a II.B odbornú prednášku pod vedením JUDr. Novodomcovej.Prednáška bola zameraná na viacero foriem vyhroteného prejavovania sa jednotlivcov a skupín voči spoločnosti, taktiež nazývaný aj extrémizmus. Po odprezentovaní týchto foriem a skutočných tragických príbehov, ktoré sa stali v 90-tych rokoch na Slovensku, ostali trošku žiaci zhrození. Zistili, že nielen vizuálnou propagáciou je možné si všimnúť extrémistov, ale aj niektorými symbolmi a dokonca aj hudbou, ktorú počúvajú. V súčasnej dobe o intolerancii týchto ľudí ku spoločnosti sa vieme dostať ku viacerým zdrojom, ktoré nám poskytujú informácie zo širokej škály. Po konci prednášky mali žiaci priestor na besedu, ktorá bola spojená so zakázanými a povolenými symbolmi a názvami na Slovensku. Pevne verím, že žiaci si odniesli veľa nových informácii o stále aktuálnej téme, ktorá na Slovensku nie je tak veľmi rozšírená ako v okolitých krajinách.

      Ing. Zuzana Bandošová učiteľka odborných predmetov

    • Posledná prehliadka na školskom internáte.....
     • Posledná prehliadka na školskom internáte.....

     • 10. máj 2018 na školskom internáte sa koná výstupná prehliadka všetkých maturantov. Pán doktor so šarmantnou sestričkou po jednotlivých vyšetreniach niekoľko krát (2x), prerušených súrnymi prípadmi z okolia skonštatovali, že sú všetci pripravený na posledný maturitný týždeň na tejto škole.Tak Vám všetkým držíme PRSTY a prajeme všetko najlepšie do života.........internátna rada

      aj tam sa fotilo.......

       

    • Posledné zvonenie pre našich maturujúcich......
     • Posledné zvonenie pre našich maturujúcich......

     • 11.mája 2018 sa študenti končiacich ročníkov, rozlúčili posledným zvonením so školou, spolužiakmi, učiteľmi, majstrami odborného výcviku........Ešte prídu v maturitnom týždni odprezentovať svoje vedomosti a pripravený do života celkom uzavrú školské brány.....TAK NECH SA VÁM VŠETKO V ŽIVOTE DARÍ ............

      pár rozlúčkových......

       

       

    • SPRÁVA Z MESTSKÉHO ÚRADU Z BREZNA
     • SPRÁVA Z MESTSKÉHO ÚRADU Z BREZNA

     • Dňa 20.4.2018 sa uskutočnila v rámci maturitného týždňa spoločenská akcia samospráva od „A po Z“, kde žiaci I.C, II.A a II.B spoznávali o čom je samospráva v Brezne a ako funguje ako celok .Pred prvým vstupom do mestského úradu v Brezne sme si dali spoločné fotku, potom sme sa následnepresunuli do prezenčnej miestnosti určenej pre návštevníkov príslušného úradu, kde žiakom sa žiakom prihovoril pán prednosta mestského úradu Mgr. Martin Juhaniak a pani zástupkyňa primátora PhDr. Petrou Dzurmanovou. Vysvetliliz čoho sa skladá samospráva, ako je financovaná koľko poslancov má mestské zastupiteľstvo atd. Následne sme sa presunuli do útrob mestského zastupiteľstva kde si žiaci na modelovej situácii vyskúšali ako v praxi funguje hlasovanie v mestskom zastupiteľstve, ako sa dávajú faktické pripomienky, ako sa dáva pozmeňujúci návrh a nakoniec sa pýtali to čo ich v meste Brezno najviac trápi a sužuje. Na tieto otázky im odpovedal pán poslanec Juhaniak, medzi iným sa dozvedeli či sa bude robiť fasáda na hoteli Ďumbier na námestí Brezna, aké má plány investor s bývalými kasárňami a mnoho ďalších informácií na ktoré sa pýtali. Po skončení tejto akcie sme sa presunuli do horehronského múzea, kde sme objavovali krásy drevárskych výrobkov a ich umelecké stvárnenie. Samozrejme aj s tejto akcie sme si spravili pár foto záberov, ktorési môžete pozrieť na stránkach našej školy.p. Kabáč

      FOTO

    • Pyžamoooooooooo........
     • Pyžamoooooooooo........

     • Milí žiaci a kolegovia, opäť na vás čaká tematický deň. Tento krát bude na tému "pyžám". Takže, ak máš chuť vymeň dňa 4.5. 2018 uniformu za pyžamo a uvolni sa :) ŽŠR

    • Nové ďakujem je na svete.....
     • Nové ďakujem je na svete.....

     • výstavisko v Nitre

      Aj štvrté miesto z Majstrovstiev Slovenska v CNC frézovaní je úspechom.Napriek vynaloženému úsiliu sme medailu nezískali.Po výborne zvládnutej minuloročnej kvalifikácií sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC programovaní. Zástupcom našej SSOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová bol Dávid Pompura, žiak II. ročníka v odbore Mechanik mechatronik. Najúspešnejší mladí programátori sa stretli v priamom súboji 25. – 27. apríla 2018 v priestoroch nitrianskeho Výstaviska, ako súčasť Veľtrhu práce EuropeanJobDays 2018 a súčasne aj prezentácie činnosti stredných odborných škôl Mladý tvorca.Týždeň pred samotnou súťažou sme sa na tréningu v Dubnici nad Váhom mali možnosť zoznámiť a vyskúšať si funkcie a parametre frézovačky EMCO MILL 260. Keďže na našej škole máme k dispozícií podstatne menšiu frézovačku EMCO MILL 55, tak možnosť tréningu sme sa snažili maximálne využiť. Potom prišiel priestor na dolaďovanie detailov pre nastavenie nulového bodu, parametrov rýchlosti otáčok a posuvov nástrojov, ako aj určenie stratégie na samotnú súťaž. Samotná súťaž sa tešila veľkému záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Súťažné výkresy tvorili renomovaní experti z Rakúska, odpečatili ich až pri otvorení súťaže. Náš zástupca Dávid, mal rovnako ako všetci ostatní súťažiaci k dispozícií 4 hodiny, počas ktorých si musel poradiť s nastavením CNC frézovačky (zameranie nulového bodu, osadenie nástrojov, nastavenie parametrov a dĺžkových korekcií pre jednotlivé nástroje), prečítať si výkres, vypočítať tolerované odchýlky rozmerov, určiť poradie pracovných operácií, vytvoriť dva hlavné a štyri podprogramy na základe ktorých reálne vyhotoviť súčiastku. Situáciu sťažovalo mimoriadne rušné prostredie, ale najmä nedostatok času. Dávid Pompura sa však s neľahkými úlohami popasoval najlepšie ako vedel a získal štvrté miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní. Okrem rešpektu a uznania si vybojoval vecné ceny. Zásluhou umiestnenia v prvej trojici sme získali pre školu softvér, ktorý nám umožní kvalitne pripravovať ďalších, verím že rovnako úspešných žiakov. Za úspech považujem, že sa do finálovej osmičky dokázal prebojovať z kvalifikácie, ktorej sa zúčastnilo 28 škôl. Všetkým, ktorí sme sa podieľali na jeho príprave urobil svojim umiestnením Dávid radosť, prajeme mu aby v programovaní naďalej napredoval.Ing. Miroslav Hruška, 30.4.2018

       

    • SSOSH ŽP - Mladý tvorca Nitra
     • SSOSH ŽP - Mladý tvorca Nitra

     • Našu školu sme predstavili aj v Nitre na výstave "Mladý tvorca 2018"Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.

      Nitra objektívom