• Vyhodnotenie vianočnej výzdoby..........
     • Vyhodnotenie vianočnej výzdoby..........

     • 1. miesto  III.B triedna učiteľka p. Završanová

      2. miesto I.B triedna učiteľka p. Vojčíková

      3. miesto I.A triedna učiteľka p. Hudíková

      Vaša žiacka školská rada 

    • ROPE SKIPING.....
     • ROPE SKIPING.....

     • Dňa 8.12.2018 (piatok) v čase 1. - 3. vyučovacej hodiny sa v priestoroch telocvične uskutoční súťaž v preskokoch na švihadle a žonglovaní s futbalovou loptou. Zúčastniť sa môže každý. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info dajú telocvikári...

     • ZENIT - strojárstvo

     • Naši študenti na krajskom kole 19. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...

       

      Dňa 29.11.2017 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže ZENIT
      v strojárstve.
      Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto,
      lebo umožňuje súťaživosť a porovnávanie talentov zo stredných odborných škôl. Práca
      s talentami sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného
      na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických
      odboroch. Všetky kategórie pozostávali z teoretickej a praktickej časti.
      Tento rok súťažilo šesť študentov našej školy v troch kategóriách. V kategórii B1/ručné
      spracovanie kovov/:Brucháč Pavol a Dubéci Denis /II.A/, v kategórii B2/strojné obrábanie
      kovov/:Kurák Jakub a Javorčík Erik/II.C/, v kategórii C/programovanie CNC strojov/:
      Pavelka Norbert/II.C/ a Muránsky Jakub/II.B/.Všetci študenti svojimi prácami podali veľmi
      dobrý výkon...najlepšie umiestnenie dosiahli:
      Muránsky Jakub-druhé miesto v kategórii CNC
      Pavelka Norbert-tretie miesto v kategórii CNC
      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom odborných predmetov, majstrom OV, ktorý pripravovali
      našich študentov na súťaž.

      Ing. Pôbiš, učiteľ odborných predmetov