• Úspechu predchádzala zodpovedná príprava
     • Úspechu predchádzala zodpovedná príprava

     • Dňa 16. novembra 2016 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC programovaní, ktoré sa konali v Martine. Náš zástupca Michal Kamenský, žiak III.D triedy sa vyprofiloval z okruhu žiakov, ktorí sa v rámci výučby na SSOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová venujú programovaniu obrábacích strojov s operačným programom SIEMENS 840D. Celkovo sa do súťaže zapojilo 25 škôl v dvoch kategóriach (CNC frézovanie, CNC sústruženie), zastúpené boli všetky regióny Slovenska. Pri hodnotní sa nezávislí experti zamerali na zhodu s výkresom, dosiahnutý čas, ale najmä na dosiahnutú presnosť hlavných ale aj vedľajších rozmerov. Náš súťažiaci sa dokázal popasovať s náročnými kritériami, preukázal dostatočnú psychickú odolnosť, dodržal rezné podmienky a presnosť rozmerov.

      Výsledkom snahy Michala, ale aj pedagógov, ktorí sa podieľali na jeho príprave je tretie miesto z Majstrovstiev SR v CNC frézovaní, za čo sme na neho hrdí. Okrem finančnej odmeny od organizátorov súťaže si získal Michal Kamenský aj rešpekt zainteresovaných expertov z oblasti programovania. Každý takýto prenikavý úspech zvyšuje kredit našej školy, ale je aj záväzkom do budúcnosti. Sme nadšení z toho, že študent s takýmto potenciálom dostane možnosť uplatniť sa po skončení štúdia v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.

      Umiestnením v prvej trojici získala naša škola pozvánku zúčastniť sa finálového kole súťaže, ktoré sa uskutoční v apríli budúceho roku v školiacom stredisku firmy EMCO rakúskom meste Hallein neďaleko Salzburgu.  Je to výzva aj pre nás pedagógov, aby sme sa s úlohou pripraviť žiaka na súťaž takéhoto charakteru čo najlepšie popasovali. Všetci veríme, že tento úspech nezostane ojedinelý, bude motiváciou aj pre ostaných žiakov a dodá im odhodlanie na sebe pracovať.

      Ing. Miroslav Hruška