• Majster odbornej výchovy so zameraním na strojové obrábanie

   • Úväzok:
    plný úväzok
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

    Majster odbornej výchovy so zameraním na strojové obrábanie

    Miesto práce: Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

    Termín nástupu: 01.09.2022

    Druh pracovného pomeru: plný úväzok

    Základná zložka mzdy (brutto): základná zložka platu od 800,00 – 1383,00 € v závislostí od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
    Priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace.

    Zamestnanecké výhody, benefity:
    - služobný telefón a notebook,
    - pracovné voľno nad rámec zákona,
    - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
    - zľavy na poistnom v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa a. s.
    - 13. a 14. plat,
    - odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

    Informácia o výberovom konaní:
    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
    - profesijný štruktúrovaný životopis,
    - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
    - súhlas so spracovaním osobných údajov.
    Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača. SSŠ ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.
    Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 17.05.2022.
    Žiadosť spolu so životopisom posielajte na ssosh@ssosh.sk.
    Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Zákalický, tel. číslo: +421 486712736, 0903 794 705 .

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.05.2022.


    Pozícia vyhovujúca uchádzačovi so vzdelaním: úplné stredné odborné vzdelanie
    alebo vysokoškolské I. stupňa
    alebo vysokoškolské II. stupňa

    Vzdelanie v odbore: strojárstvo

    Vodičský preukaz: skupina B

    Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (vzdelanie min. stredoškolské s maturitou, ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru).

    Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.

    V Podbrezovej, dňa 03.03.2022


    Ing. Miriam Pindiaková
    Riaditeľ SSŠ ŽP
  • Učiteľ pre stredné školy – odborné predmety strojárske

   • Úväzok:
    plný úväzok
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

    Učiteľ pre stredné školy – odborné predmety strojárske

    Miesto práce: Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

    Termín nástupu: 01.09.2022

    Druh pracovného pomeru: plný úväzok

    Základná zložka mzdy (brutto): základná zložka platu od 970,00 – 1383,00 € v závislostí od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
    Priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace.

    Zamestnanecké výhody, benefity:
    - služobný telefón a notebook,
    - pracovné voľno nad rámec zákona,
    - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
    - zľavy na poistnom v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa a. s.
    - 13. a 14. plat,
    - odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

    Informácia o výberovom konaní:
    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
    - profesijný štruktúrovaný životopis,
    - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
    - súhlas so spracovaním osobných údajov.
    Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača.
    SSŠ ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.
    Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 17.05.2022.
    Žiadosť spolu so životopisom posielajte na ssosh@ssosh.sk.
    Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Čief, tel. číslo: +421 486712735, 0911 570 232 .


    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.05.2022.


    Pozícia vyhovujúca uchádzačovi so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

    Vzdelanie v odbore: strojárstvo

    Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.

    V Podbrezovej, dňa 03.03.2022

    ..........................................................
    Ing. Miriam Pindiaková
    Riaditeľ SSŠ ŽP