• Učiteľ pre stredné školy – odborné predmety elektrotechnické

   • Úväzok:
    plný úväzok
    Dátum nástupu:
    01.09.2021
   • Požiadavky:
    Základná zložka mzdy (brutto): základná zložka platu od 970-1477 € v závislostí od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
    Priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace.

    Zamestnanecké výhody, benefity:
    - služobný telefón a notebook,
    - pracovné voľno nad rámec zákona,
    - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
    - zľavy na poistnom v Allianz slovenská poisťovňa a. s.
    - 13. a 14. plat,
    - odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

    Informácia o výberovom konaní:
    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
    - profesijný štruktúrovaný životopis,
    - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
    - súhlas so spracovaním osobných údajov.
    Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača.
    SSŠ ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.
    Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.05.2021.

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 11.06.2021.

    Pozícia vyhovujúca uchádzačovi so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

    Vzdelanie v odbore: elektrotechnika

    Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.

    V Podbrezovej, dňa 03.02.2021


    Ing. Miriam Pindiaková
    riaditeľ SSŠ ŽP
  • Majster odbornej výchovy

   • Úväzok:
    plný úväzok
    Dátum nástupu:
    01.09.2021
   • Požiadavky:
    Základná zložka mzdy (brutto): základná zložka platu od 800 – 1319,50 € v závislostí od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
    Priama výchovno-vzdelávacia činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace.

    Zamestnanecké výhody, benefity:
    - služobný telefón a notebook,
    - pracovné voľno nad rámec zákona,
    - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
    - zľavy na poistnom v Allianz slovenská poisťovňa a. s.
    - 13. a 14. plat,
    - odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.

    Informácia o výberovom konaní:
    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
    - profesijný štruktúrovaný životopis,
    - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
    - súhlas so spracovaním osobných údajov.
    Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača.
    SSŠ ŽP si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Ak uchádzač nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.
    Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.05.2021.

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 11.06.2021.


    Pozícia vyhovujúca uchádzačovi so vzdelaním: úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa alebo vysokoškolské II. stupňa

    Vzdelanie v odbore: strojárstvo, hutníctvo, elektrotechnika

    Vodičský preukaz: skupina B

    Osobnostné predpoklady a zručnosti: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch PZ (stredoškolské s maturitou, DPŠ - možnosť doplnenia).

    Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie.

    V Podbrezovej, dňa 03.02.2021    Ing. Miriam Pindiaková
    riaditeľ SSŠ ŽP