• Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

    Výsledky prijatia do jednotlivých študijných odborov:

     

    Výsledky prijatia do jednotlivých učebných odborov:

     

    Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Podpísané potvrdenie doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného alebo odfoteného tlačiva prostredníctvom e-mailu ssosh@ssosh.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

    Vzor potvrdenia si môžte stiahnuť na uvedenom odkaze. Môžte ho vypísať aj elektronicky a následne vytlačiť, prípadne vytlačiť a vypísať "ručne". V prípade elektronického vypisovania nevyhovujúcu možnosť súhlasu resp. nesúhlasu s nástupom vyznačíte cez celý riadok znakom "X".  

    Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium

     

    Pre ubytovanie v Súkromnom školskom internáte je potrebné vyplniť nasledujúcu elektronickú žiadosť:

    Žiadosť o prijatie do Súkromného školského internátu na školský rok 2020/2021