• Ak chcete o našej škole vedieť viac, napíšte nám, alebo nás osobne navštívte.
    Na Vaše otázky radi odpovieme, či už prostredníctvom on-line formulára alebo pri osobnom stretnutí.
   • Nové rovnošaty

   • Pohodlný strih, príjemné materiály - to sú naše nové rovnošaty!
  • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

    

   Riaditeľka SSOŠH ŽP v zmysle § 66 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

   • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v utorok 22. júna 2021 v budove SSOŠH ŽP .
   • Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.
   • Prihlášky na štúdium na strednej škole do 2. kola môžete zasielať prostredníctvom aplikácie EduPage resp. poštou.

    

   Prehľad voľných miest:

   Štvorročné študijné odbory:

   • 2262K hutník operátor, 21 miest
   • 2413K mechanik strojov a zariadení, 9 miest
   • 2679K mechanik mechatronik, 7 miest
   • 2697K mechanik elektrotechnik, 3 miesta

   Trojročné učebné odbory:

   • 2275H hutník, 19 miest
   • 2433H obrábač kovov, 4 miesta

    

   V Podbrezovej dňa 26.05.2021

    

    

                                                                                                 Ing. Miriam Pindiaková

                                                                                                        riaditeľka školy

               • Voľné pracovné miesta

                Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcí:

                Učiteľ pre stredné školy – odborné predmety elektrotechnické

                Majster odbornej výchovy

                >>>Viac informácií<<<

                 

               • Podmienky vstupu cudzích osôb do priestorov školy

                • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.
                • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

                 

                Čestné prehlásenie o bezinfekčnostij osoby

               • Novinky

               • Škola žiakom ponúka

                • moderný Školský vzdelávací program,
                • bezplatné vzdelávanie,
                • štúdium prepojené s praxou,
                • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
                • kvalifikovaný pedagogický zbor,
                • moderné metódy vzdelávania,
                • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
                • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
                • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
                • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
                • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
                • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
                • bezplatne školský autobus,
                • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
                • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
                • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
                • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
                • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
                • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
               • Napíšte nám

                Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
                komunikujem so serverom, počkajte prosím
               • Kalendár

               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje
               • Projekty

               • Partneri

               • Linky pomoci

                • linka detskej dovery
                • Linka dôvery Nezábudka
                • IPcko
                • Stalo sa to.sk
                • nenormalne.sk/
                • linka detskej istoty
                • dobralinka
               • Počítadlo návštev

                Počet návštev: 4226903