Navigácia

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  22. 11. 2017

       Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v stredu 22. 11. 2017 v čase od 08:00 do 12:00. Bola určená pre všetky ročníky (1-5) a pozostávala zo štyroch častí.

       Prvé bolo počúvanie s porozumením - rozdala som papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý som žiakom následne prečítala. Úlohou bolo počúvať text (2 krát) a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.

       Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci žiaci dostali texty na vopred určenú tému. Text si prečítali a potom označili, či sa na žiadanú vetu odpovedá áno alebo nie.

       Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré žiaci vyberali zo štyroch možných odpovedí.

       Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý žiak dostal predlohu s jedným obrázkom a dve témy - o škole, móde,  vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní... Obrázok mal väčšinou podobu krátkeho komiksu. Po krátkej príprave sa mi žiaci ústne prezentovali.

       Olympiády sa zúčastnili žiaci: Ján Oravkin (2.A), Miroslav Čunderlík (3.B), Dominik Géč (3.B), Kristán Móro (4.A), Marek Dacho (5.C), Adam Takáč (5.C) a Viktor Martinec (5.C). Na postupových miesta na okresné kolo z olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnili: Kristán Móro (4.A) a Miroslav Čunderlík (3.B).

        Z olympiády mám veľmi dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné. Žiaci vsádzali na svoje doterajšie vedomosti. Vynakladali enormné úsilie pri riešení daných úloh, za čo si samozrejme všetci zúčastnení žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu a obdiv. Obom víťazom gratulujem a prajem veľa úspechov na okresnom kole.

   

  Autor: Jana Hudíková

 • Privítali sme ďalšiu základnú školu.......

  22. 11. 2017

  Žiaci Základnej školy Čierny Balog sa v stredu 22.11.2017 pohybovali v priestoroch našich škôl. Vnímavo a s radom otázok si pozreli priestory našich odborných učební pre vyučovanie technických meraní, programovania CNC strojov, pneumatiky a hydrauliky, biológie, chémie, fyziky a dielní odborného výcviku.  Ďakujeme za navštevu.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  20. 11. 2017

  Dňa  20. novembra 2017 sa konalo Školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku. Zúčastnilo sa 6 žiakov. 1.M.Benda II.B, 2. P.Bošeľa II.B, 3. P.Ľapin II.A.

 • Stolný tenis.....

  Dňa 15.11.2017 sa naši žiaci Lukáš Halgaš, Dávid Štubniak, Jaro Kamenský, Ivan Rozložný a Filip Danielič zúčastnili na „Okresnom kole v stolnom tenise SŠ“. Pri účasti piatich škôl z celého okresu sa chlapci umiestnili na peknom 2. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy...

 • ŠACHŤÁK....

  Akcia jednej školy na ktorej svoje umelecké nadanie ukázala aj skupinka 14 študentov SGŽP a SSOŠH pod vedením učiteľov p. Snopka, p. Flašku a p. Tajbošovej. Ich vystúpenie bolo vysoko hodnotené a prispelo k príjemnému večeru. Medzi naších šikovných študentov patria: Marek Luštiak, Pavol Adamek - IV.C, Marek Dacho, Kamil Ševc - V.C,  Pete Giertl - II.C.

 • Postup na Majstrovstvá Slovenska

  Dňa 14. novembra 2017 sme sa zúčastnili kvalifikácie na Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC programovaní, ktoré sa konali v Martine. Zástupca SSOŠ hutníckej Dávid Pompura je žiakom II.B triedy v odbore mechanik mechatronik. Náš súťažiaci sa vyprofiloval z okruhu žiakov, ktorí sa v rámci výučby  venujú programovaniu obrábacích strojov s riadiacim operačným programom Sinumerik 840D. Celkovo sa do celoslovenskej súťaže zapojilo 28 škôl v dvoch kategóriách (CNC frézovanie, CNC sústruženie), pričom právo postupu na budúcoročné Majstrovstvá SR mali vyhradené štyri najlepšie umiestnené družstvá v oboch kategóriách. Výber riadiaceho programu bol z možností FANUC 3li, HEIDENHAIN TNC 426/430, SINUMERIK 840D a SINUMERIK OPERATE. Hodnotiace kritéria sa každoročne sprísňujú, čím stúpa náročnosť tvorby hlavných a vedľajších programov. Pri hodnotení sa organizátori zameriavajú na presnosť rozmerov, drsnosť povrchu, odchýlky v rámci tolerovaných rozmerov, vytvorenie kontúr, vhodne zvolený technologický postup. Čas na vyhotovenie programov bol dve hodiny. Potom hodnotitelia podľa stanovených kritérií pridelili jednotlivým prácam  body. Dávid si napriek tomu, že sa programovaniu CNC strojov venuje krátko, počínal veľmi dobre, s nástrahami výkresu sa popasoval a podal maximálny výkon. Výsledkom jeho snahy je  štvrté miesto zaručujúce postup na Majstrovstvá SR v CNC frézovaní. Týmto tiež chcem poďakovať všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí žiakov na súťaže pripravujú, lebo úspech žiaka je samozrejme aj úspechom pedagóga a súčasne úspechom školy.

  Ing. Miroslav Hruška

 • Gurmánsky večer

  Internátny život......

  Štvrtok večer, zásoby z domu vyjedené....... No hlad má veľké oči. Tak poďme s tým niečo urobiť. Každý priloží ruku k dielu a výsledok je rovno na zjedenie. Tak dobrú chuť, Bon appetite, guter Geschmack, buon gusto, хороший вкус, dobrou chuť, dobry smak, 良い味

 • Bezplatná doprava - prieskum

  Žiaci SSOŠH ŽP a SG ŽP!

  Máte záujem od zriaďovateľa škôl – Železiarní Podbrezová a. s. získať ďalší benefit a ušetriť?

  Tak neváhajte, zúčastnite sa prieskumu a do 16.11.2017 vyplňte krátky dotazník tu:
   

  >>> DOTAZNÍK <<<


  Jeden z Vás získa pre svoj mobil prenosný reproduktor s bluetooth.
  Záleží nám na Vás a Vaše podnety sú pre nás inšpiráciou!

 • Olympiáda ľudských práv.....

  8. 11. 2017

  „Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

   G. B. Shaw

  Milí študenti, chcete si overiť vedomosti ohľadom ľudskych práv?

  Radi by ste sa niečo nové naučili?

  Chcete sa stať slobodní? 

  Úlohou europského parlamentu je .........?

  Vedieť diskutovať o ľudských právach.......

  A súčasne súťažiť v rámci triedy, školy.

  Jednoducho choď na odkaz  OLPvyber svoju triedu, svoje meno a môžeš začať

  • súťažiť,
  • učiť sa,
  • dozvedať sa nové informácie, 
  • stať sa slobodným.

  KEDY: od 9.novembra 2017 do 21. novembra 2017

  ​​​​​​​

   

   

 • ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA informuje.......

  Žiacka školská rada škôl SSOŠH ŽP a SG ŽP mala už po 16 krát za úlohu zorganizovať tradičný Krst budúcich absolventov - KABU, teda prijímanie prvákov. Celá akcia sa konala 27. októbra 2017 v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej.Na začiatku KABU bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu Halloweenskú vyzdobu triedy. Je potešujúce, že každoročne sa do súťaže zapajajú žiaci vždy s novými a novými nápadmi. Dá sa povedať, že výzdoba sa nikdy neopakuje. Tohtoročná hodnotiaca komisia pozostávala zo žiakov oboch škôl, ktorá mala naozaj ťažkú úlohu a to vybrať tú najlepšie vyzdobenú triedu. Ocenené triedy boli odmenené sladkými balíčkami. Na SSOŠH ŽP sa na prvom mieste umiestnila I.B, druhá bola I.A a pekné tretie miesto získala IV.C. Na SG ŽP sa o prvenstvo zaslúžila trieda II.H druhá bola III.H a tretie miesto obsadila trieda III.G. Už teraz sa tešíme, ako túto výzvu splnia žiaci budúci rok.Hlavnými aktérmi KABU boli samozrejme prváci oboch menovaných škôl. Ukázali všetkým starším spolužiakom, že žiadna z úloh, ktoré si pre nich pripravila ŽŠR nie je taká, aby si s ňou neporadili. Je pravda, že prečo by si nepochutnali na lahodnom jogurte, ktorý mali vypiť pomocou slamky. Alebo prečo sa nepredviesť, ako „najkrajšia modelka“, či neukázať, ako sa vyznáva láska. Ak si však myslíte, že je to len o jedle ste na veľkom omyle. Niektorí si to museli dokonca odšportovať, či ukázať svoju kreativitu vo vytváraní obrazov z nutely. Starší žiaci sa v podaní prvákov dozvedeli aké zvuky vydávajú jednotlivé zvieratá, či rôzne predmety. V každej úlohe bol vždy na prvom mieste vyhlasený jeden študent bojujúci za svoju triedu a celkové prvenstvo si vybojvala trieda prvá G. Tento rok sa pri zopár úlohách stali kritikmi a rozhodcami aj žiaci z obecenstva. Nálada v sále bola perfektná vďaka všetkým zúčastneným žiakom. Prvákom sa veľmi dobre súťažilo, či už vďaka podpore spolužiakov, alebo žiakov z ostatných tried. Určite to bol ten najkrajší začiatok jesenných prázdnin a už teraz sa tešíme na ďalšie akcie žiackej školskej rady.

 • PODBREZOVAN píše.........."Návšteva dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach."

  Žiaci končiacich ročníkov súkromných škôl ŽP stoja pred ďalšou bránou rozhodovania sa o svojej budúcnosti,a preto im bola ponúknutá možnosť navštíviť Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Študenti túto možnosť s radosťou využili a plní očakávaniadňa 24.10.2017 vyrazili do priestorov Košickej univerzity, kde pre nich boli pripravené aktivity ako :- virtuálna realita- výstava auta s vysvetlením z akých materiálov sa auto skladá, ako sa vyrábajú, recyklujú- možnosť súťažiť o tabletPo absolvovaní aktivít v hlavnej budove školy sme sa rozdelili na skupiny a premiestnili na jednotlivé fakulty.Na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie - oddelenie hutníctva a zlievarenstva si maturanti pozreli vodný model plynulého odlievania, ktorý im predstavili Ing. Peter Demeter, PhD., ING-PAED IGIP a doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. Druhým oddelením bolo materiálové inžinierstvo, kde im odborným výkladom Ing. Miloša Matvija, PhD., bola vysvetlená mikroskopia a makroskopia kovových aj nekovových materiálov.Absolvovali prednášku o možnostiach štúdia na VŠ, ktorú prezentovala doc.Ing. Dana Baricová, PhD., ING-PAED IGIP. Na ceste domov niektorí živo diskutovali o tom čo videli a ako to na nich zapôsobilo, preto verím, že sme žiakom pri ich budúcom rozhodovaní pomohli amnohí už začali po tomto dni uvažovať nad štúdiom na fakulte.

  Erika Honková

 • PODBREZOVAN píše......"Robotizácia vo výrobe."

  40 žiakov SSOŠ hutníckej Železiarní Podbrezová študujúcich v odbore mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení sa 23.10.2017 v sprievode pedagogických zamestnancov zúčastnilo odbornej exkurzie vo výrobnom automobilovom závode KIA Motors v Žiline. Študenti sa najskôr v školiacom stredisku oboznámili s históriou automobilky na Slovensku, jej súčasným výrobným programom i novými technológiami v oblasti automatizácie a robotiky. Následne absolvovali prehliadku jednotlivých výrobných pracovísk- lisovňa, zvarovňa, montážna linka, kde mali možnosť pozorovať výrobný proces od výlisku až po finálny model automobilu. Žiaci reálne sledovali prácu robotov a manipulátorov v automatizovanom systéme výroby. Exkurzia autentickým spôsobom utvrdila znalosti študentov z odborných predmetov, ktoré získavajú počas štúdia na našej škole. Ing. M. Pindiaková, Ing. J. Pôbiš

 • Úspešne okresné kolo.

  6. novembra 2017 sa v priestoroch našich škôl organizovalo "Okresné kolo žiakov SŠ - futsal". Súťaže sa zúčastnilo 5 mužstiev reprezentujúcich školy: Gymnázium Jána Chalupku Brezno, Hotelová akadémia a Obchodná akadémia Brezno, SOŠ techniky a služieb Brezno, SGŽP a SSOŠH ŽP."A ako to dopadlo?" No proste veľké ĎAKUJEM je na mieste pre náš tím v zložení: J. Blahút, M. Jurášek, K. Laurik, R. Švantner - žiaci IV.B, Š. Bubelíny - III.A, D. Horváth - IV.A, M. Caban, R. Galčík, P. Svetlošák - II.A za ich umiestnenie na prvom mieste a súčasne ďalší postup

 • iBobor

  6. novembra 2017 na škole nesúťažili len športovci. Svoje vedomosti spojené s logikou si preverili aj žiaci II. B a I.B v súťaži iBobor. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa môže stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej má presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia. Úlohy možno tematicky zaradiť do niekoľkých oblastí.Ak máš záujem vyskúšaj: http://ibobor.soitron.com/sutaz_demo/

 • "Študenti SSOŠH ŽP na odbornej exkurzii vo Vlkanovej"

  Dňa 03. novembra 2017 sa študenti IV.B triedy – odbor mechanik strojov a zariadení, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová. Odborným výkladom ich sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief. Študenti boli počas exkurzie oboznámení s programom tepelného a chemicko – tepelného spracovania ocele na jednotlivých prevádzkach – vybavených najnovšími technológiami.

  Študentov zaujali predovšetkým zariadenia na tepelné spracovanie ocele – priebežná pec, nitridačná pec, kryogénna pec, popúšťacia pec a moderný automatizovaný spôsob riadenia obsluhy týchto zariadení. Absolvovaním exkurzie v HTS Vlkanová s.r.o. si naši študenti v praxi - utvrdili poznatky získané na teoretickom vzdelávaní. Ing. Pôbiš

   

 • 1. 11. 2017

  Do galérie KABU - 27. 10. 2017 boli pridané fotografie.

 • 1. 11. 2017

  Do galérie Príprava na KABU boli pridané fotografie.

 • 1. 11. 2017

  Do galérie Halloweenská výzdoba boli pridané fotografie.

 • Vlak do neba

  21. 9. 2017

  Ako sa rodí zlo?

  Skrýva sa v každom z nás?

  Je to zámer, psychický skrat alebo okolnosti, ktoré nás ovplyvňujú, nie vždy tým pozitívnym smerom?

  Stojíme si za svojím názorom alebo podliehame oficiálnej "pravde"?

  Konáme, alebo sa bojíme konať čestne a správne?

  A čo je vôbec správne?

  Bohužial, častokrát na to prídeme, až keď je neskoro a ľutujeme naše rozhodnutia. A preto je dobré na chyby poukázať a neustále si ich pripomínať. Pretože hranice sú krehké......... a zlo môže číhať aj na sedadle vedľa nás.

  Aj na tieto otázky sme spoločne hľadali odpovede dňa 21. septembra 2017 na divadelnom predstavení, ktoré sa konalo v Dome Kultúry ŽP v Podbrezovej. 

  Predstavenie mal na svedomí detský umelecký súbor VAŠA BANDA, ktorý momentálne tvorí 130 pre umenie zapalených členov od 5 do 19 rokov. 

  Ich prevedenie 45 minútového predstavenia "Vlak do neba"bolo neopakovatelným zážitkom pre každého zúčastneného.

          

  p. Honková  

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
  Družby 554/64
  976 81 Podbrezová
 • +421486712725

Fotogaléria