• iBOBOR 2018

     • V termínoch 12.-16.novembra 2018 prebehol ďalší ročník informatickej súťaže iBOBOR do ktorého sme sa úspešne zapojili a preverili predovšetkým logické myslenie našich študentov.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v pondelok 12. 11. 2018 v čase od 11:40 do 14:00. Boli do nej zapojení žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Pozostávala zo štyroch častí.
      Prvé bolo počúvanie s porozumením - rozdala som papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý som žiakom následne prečítala. Úlohou bolo počúvať text (2 krát) a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.
      Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci žiaci dostali texty na vopred určenú tému. Text si prečítali a potom označili, či sa na žiadanú vetu odpovedá áno alebo nie.
      Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré žiaci vyberali zo štyroch možných odpovedí.
      Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý žiak dostal predlohu s jedným obrázkom a tri témy - o škole, móde, vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní... Obrázok mal podobu komiksu. Po krátkej príprave sa mi žiaci ústne prezentovali.
      Olympiády sa zúčastnili žiaci: Ján Oravkin (III.A), Miroslav Čunderlík (IV.B), Dominik Géč (IV.B), a Július Švantner (IV.A). Na postupových miesta na okresné kolo z olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnili: Miroslav Čunderlík (IV.B) a Dominik Géč  (IV.B).
      Z olympiády mám veľmi dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné. Žiaci vsádzali na svoje doterajšie vedomosti. Vynakladali enormné úsilie pri riešení daných úloh, za čo si samozrejme všetci zúčastnení žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu a obdiv. Obom víťazom gratulujem a prajem veľa úspechov na okresnom kole.

    • Proti šikane a diskriminácii
     • Proti šikane a diskriminácii

     • V rámci prevencie proti šikane a diskriminácii  sa dňa 8. a 9. novembra uskutočnila na SSOŠH ŽP prednáška pre prvé ročníky s názvom "Šikana a kyberšikana" a pre druhé ročníky s názvom "Nediskriminácia". Prednášku viedla pani JUDr. Miroslava Novodomcová, ktorá pôsobí v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Preto sa najskôr snažila žiakom vysvetliť úlohu a pôsobenie tohto inštitútu. Čo sa týka prednášky pre prvé ročníky, boli v nej v plnej miere zodpovedané témy, ako: četovanie v partii o niekom bez jeho prítomnosti, zadanie fotky bez súhlasu odfoteného, inakosť ľudí, príčiny konfliktov, vnímanie šikany a jej príčin, postoj ku šikane, či ako sa chrániť v kyberpriestore. Pri druhých ročníkoch sa venovala témam: Čo je v skutočnosti diskriminácia, prečo k nej dochádza a aké má formy, stereotypy, ako ovplyvňuje zjav, či meno kariéru, rovnosť medzi ľuďmi, spoločnosť pri stretnutí, mobbing a bossing, predchádzanie diskriminácii, či spoločnosť pre všetkých. Prednáška bola vedená pomocou diskusie, autentického materiálu, videozáznamu, či pomocou cvičení. Odozva na prednášky bola veľmi pozitívna a žiaci sa na nej veľa dozvedeli. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu ... 

    • Školy školám
     • Školy školám

     • Pod názvom "Školy školám" sa na pôde súkromných škôl ŽP a.s. uskutočnilo 9.11.2018 stretnutie riaditeľov základných škôl. Stretnutie bolo zamerané na priblíženie ponuky škôl ŽP a.s. s dôrazom na duálne vzdelávanie a jeho aplikáciu do praxe.

     • Študentská kvapka krvi

     • Dňa 20.11.2018 sa v klubovni školy od 8.00 uskutoční Študentská kvapka krvi - "#nevyhovaraj sa a príď aj ty darovať krv!".

     • Blíži sa 2. mobilita

     • Blíži sa 2. mobilita realizovaného projektu "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" cez program ERASMUS+ v termíne 11. - 30. novembra 2018,

      Žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik Ľapin - všetci III.B, Matej Jančík, Adam Klement, Samuel Mesároš, Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky - všetci III.B, Miroslav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, Norbert Pavelka - všetci III.C, Marek Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, Erik Troliga - všetci IV.A, Branislav Strmeň, Filip Porubjak, Ján Ďurica - všetci IV.B, sprevádzajúci pedagógovia Ing. Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška,

       
    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 7.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu, preukázať svoje zručnosti v čítaní a počúvaní. Okrem písomnej skúšky ich čakala aj ústna odpoveď, ktorou sme si preverili ich schopnosť vyjadrovať sa a porozumieť bežnej komunikácii. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. Prvé miesto patrí Marošovi Bendovi z III.B triedy, druhé miesto patrí Petrovi Bošeľovi z III.B triedy  a na treťom mieste sa umiestnil Robert Schmidt z II.B triedy. Víťazom gratulujeme a dúfame, že Maroš Benda nás bude reprezentovať aj v okresnom kole. Sme však vďační aj žiakom: Patrikovi Ľapinovi z III.A triedy, Jakubovi Muránskemu z III.B a Tomášovi Muránskemu z III.B triedy, ktorí nám ukázali, že angličtina ich naozaj zaujíma a v zahraničí by sa určite nestratili. Tešíme sa na budúci rok a veríme, že žiaci nám opäť ukážu ich zručnosti v cudzom jazyku.  

     • Zručný mladý Horehronec, 3. ročník

     • Dňa 6.11.2018 sa uskutočnil 3. ročník súťaže zručnosti základných škôl "Zručný mladý Horehronec" Do súťaže sa zapojilo 11 škôl. Najúspešnejšou školou bola ZŠ Predajná, za ňou sa umiestnila ZŠ K. Rapoša Brezno, 3. miesto získala ZŠ s MŠ Pohorelá. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

     • Deň behu

     • V rámci medzinárodného "Dňa behu", ktorý pripadá práve na 5. novembra sme zorganizovali v telocvični malú akciu a poctili si tento deň. Žiaci si zmerali sily na trati, kde úspech vychádzal z obratnosti a rýchlosti. Odvahu nabrali piati žiaci našej školy: Norbert Šandor a Matej Belko (III.A), Miloslav Janík (III.B), Richard Vierik a víťaz Marek Krnáč (obaja z I.C). Víťaza čakala sladká odmena a dobrý pocit...Ďakujeme za účasť a gratulujeme najrýchlejšiemu bežcovi SSOŠH...

     • Ďeň v čiernom

     • Dňa 23.10.2018 sme sa rozhodli obliecť do čiernej farby. Žiaci si vybrali Deň v čiernej, a tak čierne oblečenie s radosťou vystriedalo školskú uniformu. Daný deň si zvolili hlavne kvôli blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých. Chceli si aj takýmto spôsobom uctiť pamiatku všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Deň v čiernej mal veľký úspech u žiakov, a preto sme sa rozhodli obliecť sa do čiernej aj budúci školský rok. 

    • Boli sme na DOD Technickej univerzity v Košiciach
     • Boli sme na DOD Technickej univerzity v Košiciach

     • Študenti – budúci maturanti – každoročne stoja pred rozhodnutím, ktoré im nasmeruje cestu po ukončení strednej školy. Kontinuálne pokračovať vo svojom odbore môžu aj štúdiom na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. O jej študijných odboroch, materiálno-technickom vybavení, ako aj o pestrom živote sa mohli študenti SSOŠH ŽP oboznámiť 16. októbra na Dni otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach.

      Pracovníci fakulty nám pripravili zaujímavý program zameraný na predstavenie pracovísk fakulty, jej  študijných odboroch a možnostiach uplatnenia v praxi. Absolvovali sme prehliadku priestorov laboratórií. Navštívili sme aj Laboratórium simulácie procesov prúdenia, spoločné pracovisko  fakulty a ŽP VVC s.r.o., kde nám bol popísaný a predvedený fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s. Aktívnou diskusiou so sprevádzajúcimi pracovníkmi sa naši študenti informovali o podmienkach prijatia, náročnosti štúdia, možnostiach ubytovania ako aj o  študentskom živote, ktorý je na fakulte veľmi pestrý a rodinne založený. Z rozhovorov vyplynulo, že študenti našej školy vidia svoju blízku budúcnosť ako študenti niektorého odboru na tejto fakulte.

      Ďakujeme zamestnancom fakulty za prípravu programu a čas, ktorý s nami strávili a spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s. za poskytnutie autobusovej dopravy.

     • Privítanie prvákov na školskom internáte

     • V utorok  večer 16. októbra bolo v školskej klubovni veselo. Vítali sme prvákov v našom internáte.Udržiavame túto tradíciu už niekoľko rokov a všetci sa na ňu tešíme.

      Súťažili, zabávali sa naši prváci a my ostatní sme sa zabávali s nimi. Prežili sme spolu super večer. Niekoľko fotografií z tejto akcie je toho dôkazom.

      Už sa tešíme na Mikuláša...  

     • ERASMUS+

     • V týchto dňoch sú žiaci našej SSOŠ hutníckej Martin Hazák, Viktor Papaj, Pavol Dobrota a Peter Bošeľa, spoločne s majstrom odbornej výchovy Mgr. Branislavom Fraňom na mobilite v Českej republike. Ide o prvú z troch mobilít v termíne 7. až 20. októbra 2018. V rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" sa zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu na Vyššej odbornej škole a Strednej priemyslovej škole v Žďári nad Sázavou. Veríme, že nadobudnuté poznatky a zručnosti po návrate prenesú do výučby na našej škole.

     • Účelové cvičenie

     • V dňoch 18. a 26. 9 sme s prvými aj druhými ročníkmi absolvovali Účelové cvičenie v prírode. Prvácke triedy mali na pláne turistiku spojenú so stanovišťami určenými na základy prvej pomoci, topografia, všeobecný test a hod granátom na cieľ. Žiaci boli po triedach rozdelený do skupín, kde sa najlepšie darilo I.A s najvyšším počtom bodov. Tieto aktivity sme vykonávali pri altánkoch nad Valaskou, kde si mohli aj opiecť. Po ich ukončení sme pokračovali cestou na Lúčky a do Brezna. Počasie bolo vynikajúce.

       

      S druhákmi sme mali na pláne turistiku cez Rúry, na Diel. Prechádzali sme „Banským chodníkom“ , kde žiaci mohli nahliadnuť aj do útrob Zeme a vidieť staré bane. Mali sme všetci z toho obrovský zážitok. Potom sme pokračovali popri PR Breznianska skalka a vrátili sme sa späť do Brezna ku Kauflandu. Aj v tomto prípade bolo počasie ako naplánované.

     • Memoriál Márie Zavarskej

     • 25. 9. sa konal  XVIII . ročník Ceny Alojza Szokola, prvého slovenského olympionika ako Memoriálu Márie Zavarskej, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Súťažilo sa v štafete 10x1000m. Chlapci po ťažkom ale veľmi napínavom preteku vybojovali 2. miesto. Týchto pretekov sa zúčastnili Richard Vierik, Samuel Palider, Marek Macuľa a Marek Bálint (všetci z I.C), Juraj Vološín, Bruno Matovič (obaja z II.B), Norbert Šandor, Vratko Tomek (obaja z III.A), Miloslav Janík (III.B), Jakub Kolečár (IV.B). Gratulujeme a ďakujeme za reprezetáciu.

     • Cezpoľný beh:

     •                 20. 9. v rámci SAŠŠ sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ v Brezne pri mestskom štadióne. Súťažilo sa ako v rámci jednotlivcov ale aj družstiev. Družstvo bolo tvorené tromi pretekármi.  Žiaci našej školy a to Šandor Norbert (III.A), Miloslav Janík (III.B) a Richard Vierik (I.C) sa ako družstvo umiestnilo na peknom 2. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Erasmus+

     • V pondelok 17. septembra 2018 sa v školskej klubovni uskutočnilo stretnutie so žiakmi, ktorí v rámci realizovaného projektu "Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe" cez program ERASMUS+ v priebehu tohto roka vycestujú do Českej republiky na partnerské školy. Žiaci na stretnutí získali bližšie informácie o plánovaných zahraničných mobilitách, oboznámili sa s podmienkami, úlohami a povinnosťamivyplývajúcimi zo zapojenia sa do projektu.
       

      Zoznam účastníkov je nasledovný:

       

      1. mobilita: 7. - 20. október 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Lukáš Kovanda, Peter Bošeľa, Viktor Papaj, Martin Hazák - z III.B triedy, sprevádzajúci pedagóg Mgr. Branislav Fraňo,

      2. mobilita: 11. - 30. november 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik Ľapin - všetci III.A, Matej Jančík, Adam Klement, Samuel Mesároš, Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, Tomáš Muránsky - všetci III.B, Miroslav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, Norbert Pavelka - všetci III.C, Marek Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, Erik Troliga - zo IV.A triedy, Branislav Strmeň, Filip Porubiak, Ján Ďurica - zo IV.B triedy, sprevádzajúci pedagógovia Ing. Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška,

      3. mobilita: 2. - 15. december 2018, žiaci ktorí sa mobility zúčastnia: Milan Kováčik, Tomáš Kubej, Dávid Oravec, Július Švantner, Lukáš Halgaš - zo IV.A triedy, sprevádzajúci pedagóg Ing. Ivan Majer.