• KALČETO - turnaj
     • KALČETO - turnaj

     • Pripravujeme pre Vás turnaj v stolnom futbale, ktorý sa bude konať priebežne počas niekoľkých dní. Turnajové dvojice budú zapisovať telocvikári alebo Matej Turňa zo IV.B do 28. februára. Následne podľa záujmu a počtu dvojíc vytvoríme skupiny a celý rozpis zápasov. Hrať sa bude na dve víťazné hry. Finále najlepších dvojíc prebehne v deň, ktorý sa určí neskôr. Prihláste sa...víťazov čaká odmena...

    • Ďakujeme, že pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.........
     • Ďakujeme, že pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.........


     • Občianské združenie rodičov pri SSOŠH ŽP,

      Vám chce poďakovať, za poskytnutie finančnej čiastky 2% zaplatených Vašich daní.

      Ako nato?

      Vyplňte predpísané tlačivo - vyhlasenie_SOS(1).pdf​​​​​​​,

      tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdajte na príslušnomj daňovom úrade alebo pošlite po žiakovi triednemu učiteľovi.

      Termín : do 31. marec 2018

      Váš príspevok použijeme:

      1. modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy,

      2. podpora odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít žiakov.

      Ď A K U J E M E.

    • U nás sa začína budúcnosť Vašich detí.......
     • U nás sa začína budúcnosť Vašich detí.......

     •                 SSOŠH ŽP dňa 30.1.2018 zorganizovala Deň otvorených dverí (DOD). Príjemne nás prekvapil veľký záujem o školu zo strany rodičov aj deviatakov. Školu navštívilo okolo 110 žiakov ZŠ a s nimi asi 20 rodičov prevažne z okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska -z Turčianskych Teplíc, Martina, Žiliny, Rimavskej Soboty...

                      So záujmom si prezreli odborné učebne, dielne odborného výcviku, internátu ako aj priestory telocvične a posilňovne. Nadchla ich najmä učebňa programovania CNC strojov, pneumatiky, hydrauliky, metrológie.

                     Čo dodať na záver? Sme presvedčení, že verejná prezentácia dokáže veľa. Takto sa deviatakom ľahšie nájde odpoveď na otázku: „ Už si sa rozhodol? „

      Ďakujeme za návštevu.

       

                                                                                        VP SSOŠH ŽP Mgr. Kvačkajová Danica

    • Lyžiarsky výcvik.....
     • Lyžiarsky výcvik.....

     • Lyžiarsky výcvik SSOŠH ŽP

                  Prvý mesiac v roku „január“ je už tradične časom, kedy sa naši žiaci prvých ročníkov „Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarni Podbrezová“ zúčastňujú lyžiarskeho výcviku. Ani tento rok to nebolo inak.

                  V dňoch od 15. 1. – 19. 1. 2018 žiaci z I.A, I.B a I.C triedy spolu s učiteľkami a inštruktorom snowboardu zavítali opäť do strediska SKI Resort Tále. Po základnom rozdelení podľa lyžiarskych zručností sa vytvorili dve lyžiarske a jedno snowboardové družstvo. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme si zažili sneženie, hustú hmlu ale aj pekné počasie. V priebehu týždňa sa nám podarilo absolvovať všetky plánované činnosti vďaka čomu sa niektorí naučili lyžovať či snowboardovať a ostatní si zdokonalili lyžiarske štýly. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí sa v pondelok učili prví krát lyžovať a v piatok zlyžovali aj náročnejšiu zjazdovku. To isté platí aj pri snowboardistoch. Ubytovanie a stravovanie sme mali zabezpečené v hoteli Golf a v reštaurácii Stodola. Neprekvapila nás starostlivosť personálu a výborná strava. Dokonca sme jedno popoludnie strávili v rámci regenerácie v bazéne a saune na hoteli Stupka. Príjemnú spoločnosť na celom kurze nám robili žiaci a učitelia zo Súkromného Gymnázia ŽP, ktorí absolvovali lyžiarsky kurz spolu s našou školou. Žiaci mali možnosť sa spolu zoznámiť a tráviť spoločné chvíle či na svahu tak aj na hoteli.

                  Myslím, že z tohtoročného lyžiarskeho si odnášame ako žiaci tak aj učitelia množstvo zážitkov a príjemný pocit.

      Mgr. Janka Ličáková

    • Na "nultú" hodinu školským autobusom.......
     • Na "nultú" hodinu školským autobusom.......

     • Školský autobus" Od 1.2.2018 bude školský autobus premávať aj: - na nultú hodinu s odchodom o 6.25 hod z hlavnej vlakovej stanice v Brezne (trasa: Brezno, vlaková stanica - Valaská - škola), - po 6. hodine s odchodom spod školy o 13.25 hod (trasa: škola - Chvatimech - Valaská - Brezno, vlaková stanica). Na nultú hodinu bude premávať kapacitne menší autobus. V prípade potreby bude doplnený ďalší.

    • Netradičné vyučovanie
     • Netradičné vyučovanie

     •            Dňa 30.1.2017 sa žiaci druhého ročníka odbor mechanik mechatronik a tretieho ročníka odbor hutník operátor SSOŠH ŽP zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia so sídlom v Žiari nad Hronom. Žiakom po oboznámení s bezpečnosťou boli pri vstupe na prevádzky  pridelené ochranné prostriedky. Sprevádzajúci inštruktori nám predstavili jednotlivé výrobné oddelenia : jadrovňa, odlievanie, apretovňa, automatická linka CNC strojov.

      Celá exkurzia obohatila  teoretické poznatky  z oblasti zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na výrobu dielov karosérie resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov ( hliníkové bloky motorov).

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

      Žiaci sú radi, že videli danú problematiku v praxi.

      p. Honková, Bandošová

    • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....
     • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....

     • 1.       Žiaci Kindernay, Pompura, Kürty, Siman, Belko, Poliak, Takáč spolu s p. Flaškom, p. Králikom, žiakom zo základných škôl a ich rodičom predviedli ukážky praktických úloh, ktoré sa vyučujú v odbornej učebni elektropneumatiky a mechatroniky. Pozornosť bola venovaná praktickým ukážkam zapojení pneumatických, hydraulických a elektropneumatických obvodov, návrhu riadiacich obvodov simulujúcich funkciu hydraulickej nožnice, lisu. Žiak Belko predviedol simuláciu činnosti samopalu v rôznych režimoch strelby.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/8

      2.       Žiaci II.B spolu s p. Hudíkovou sa v multimediálnej učebni venovali konverzácií v nemeckom jazyku a súčasne konkrétnymi možnosťami preverovania vedomosti netradičnými formami.

      3.       Žiaci II.B pripravujúci sa na maturitné skúšky z anglického jazyka sa spolu s p. Sujovou venovali aktivačným hrám na hodinách anglického jazyka.

      4.       Žiaci Hlásnik, Lepko, Malega, Valigura, Pacek, Caban v učebni metrológia spolu s p. Honkovou zasvätili návštevníkov v oblasti merania tvrdosti ocele. Okrem merania tvrdomerom pozorovali aj mikroštruktúru ocele na monitore PC, ktorý je prepojený s daným meracím prístrojom. Veľkú pozornosť si získala novozakúpená 3D tlačiareň.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/10

      5.       V elektrolaboratóriu si pripravili žiaci Brzko, Putnok ukážky súčasne prebiehajúceho projektu TECHPEDIA a to učebné texty, pracovné listy a online testy z predpísaných tém zahrňujúcich učebné osnovy predmetov so zameraním na elektrotechniku. Ďalší projekt pod názvom Grafické systémy v odbornom vzdelávaní priniesol pre školu programovací prostriedok PROMOTIC, ktorý Na konkrétnych príkladoch vizualizácie technologických procesov návštevníkom predstavili žiaci Jančiar a Patráš. Posledná dvojica Dekrét a Ťažký vymenili konkrétne meracie prístroje za počítač a softver MULTISIM, na ktorom simulovali jednoduché elektrické merania a základné zákony elektrotechniky. Okrem toho prezentovali aj vyučujúcimi vytvorené učebné texty pre elektropredmety.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/7

      6.       Meranie pokračovalo aj v učebni strojárskych predmetov, kde už žiaci prvého ročníka odboru obrábač kovov spolu s p. Pôbišom ukázali jednoduché strojárske merania. Potenciálni žiaci našej školy okrem merania prejavili záujem o konkrétny obsah odborných strojárskych predmetov a ich ďalšie uplatnenie spolu s benefitmi tohto štúdia.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/14
       

      7.       Vestibul sa premenil na automobilový trenažér a p. Zákalicky spolu so žiakmi Muránskym a Bodnárikom mali pod palcom všetkých motoristov, ktorí si jednoducho mohli zajazdiť.

       

      8.       Priestory dielní sa prezentovali formou štyroch skupín :

      a.        II.A odbor – mechanik strojov a zariadení, hutník operátor spoločne s p. Fraňom, p. Kňazovickým mali na svedomí ukážky kovania

      b.       III.D odbor – obrábač kovov s p. Hruškom programovali CNC stroje

      c.        III.C odbor – mechanik mechatronik s p. Kánom prezentovali stavebné roboty

      d.       II.A odbor – mechanik strojov a zariadení s p. Piatrovom oboznámili prítomných s prácou na sústruhu, kde z obrobku vytvorili jednoduchý svietnik.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/11

      A na záver?

      Sme radi, že ste prišli, a budeme ešte radšej keď všetko čo sa Vám u nás páčilo budete šíriť ďalej. Veríme, že naše priestory a ukážky činností žiakov pozitívne ovplynia Vaše rozhodnutie pre štúdium na našej škole. Tešíme sa na ďalšiu návštevu............

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.........

     • 30. január 2018 

      Tešia sa na Vás žiaci študujúci v odboroch hutník operátor, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení a obrábač kovov. 

      Ukážeme vám,

      kde sa učíme,

      kde praxujeme,

      čo sa v jednotlivých odoboroch vyučuje,

      kde oddychujeme cez prestávky

      a aký je náš jeden bežný vyučovací deň. 

    • POZOR...... POZOR.........
     • POZOR...... POZOR.........

     • Od 15. januára 2018 nastáva zmena zvonenia...... 

    • Vyhodnotenie vianočnej výzdoby..........
     • Vyhodnotenie vianočnej výzdoby..........

     • 1. miesto  III.B triedna učiteľka p. Završanová

      2. miesto I.B triedna učiteľka p. Vojčíková

      3. miesto I.A triedna učiteľka p. Hudíková

      Vaša žiacka školská rada 

    • ROPE SKIPING.....
     • ROPE SKIPING.....

     • Dňa 8.12.2018 (piatok) v čase 1. - 3. vyučovacej hodiny sa v priestoroch telocvične uskutoční súťaž v preskokoch na švihadle a žonglovaní s futbalovou loptou. Zúčastniť sa môže každý. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info dajú telocvikári...

     • ZENIT - strojárstvo

     • Naši študenti na krajskom kole 19. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...

       

      Dňa 29.11.2017 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže ZENIT
      v strojárstve.
      Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto,
      lebo umožňuje súťaživosť a porovnávanie talentov zo stredných odborných škôl. Práca
      s talentami sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného
      na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických
      odboroch. Všetky kategórie pozostávali z teoretickej a praktickej časti.
      Tento rok súťažilo šesť študentov našej školy v troch kategóriách. V kategórii B1/ručné
      spracovanie kovov/:Brucháč Pavol a Dubéci Denis /II.A/, v kategórii B2/strojné obrábanie
      kovov/:Kurák Jakub a Javorčík Erik/II.C/, v kategórii C/programovanie CNC strojov/:
      Pavelka Norbert/II.C/ a Muránsky Jakub/II.B/.Všetci študenti svojimi prácami podali veľmi
      dobrý výkon...najlepšie umiestnenie dosiahli:
      Muránsky Jakub-druhé miesto v kategórii CNC
      Pavelka Norbert-tretie miesto v kategórii CNC
      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom odborných predmetov, majstrom OV, ktorý pripravovali
      našich študentov na súťaž.

      Ing. Pôbiš, učiteľ odborných predmetov